Garbės gimnazistas 2023

MONIKA  ANDRAITYTĖ, IV c

Ypatinga užduotis parašyti apie žmogų, kuris tik 18 metų šiame pasaulyje. Pats žmogus galbūt sakytų, jau aštuoniolika metų! Viskas taip sąlygiška…
Monika yra iš tų tyliųjų, kurie daug daro, bet mažai apie tai kalba. Ji yra komandos žmogus, tik dažnai taip būna, dirbant komandoje reikalinga lyderystė, kad idėja „virstų kūnu“. Monika viena iš tokių, dirbančių dėl bendro gėrio kantriai ir iki galo.
Tik atėjusi į gimnaziją, jau pirmą savaitę, ji pasakė, kad eis į Mokinių tarybą. Taryboje buvo iki galo – visus ketverius metus. Ne tik buvo, bet ir veikė: prisidėjo prie pirmokų socializacijos savaičių, Kalėdų, Helovino ir kitokių moksleiviškų renginių organizavimo. Pati kukliai įvertindama savo veiklą taryboje sako: „Daugiausia, ką padariau taryboj, tai plakatų“. Pavaduotojas Laimonas Terasius šiai minčiai labai pritaria, sakydamas, kad Monika buvo pagrindinė gimnazijos renginių/ veiklų „vizualizatorė“. Dar vienas jos ir bendraminčių taryboje projektas – ketvirto aukšto sienos piešimas – bandymas sukurti žaismę ir jaukumą. Prisimenu, vieną gruodžio vakarą, apie 20 val., išgirdusi balsus, užlipau į ketvirtą aukštą ir radau puikiai nusiteikusias tris merginas, puošiančias laiptinės sieną. Paklausiau jų, ar mamos nepyks, kad taip ilgai užtrunka mokykloje. Įsiminė Monikos atsakymas (ir tai tikrai yra citata): „Ai, mama jau prie to priprato, nes man tai svarbu.“ Man asmeniškai labai svarbi ši Monikos savybė – sąmoningas idealizmas, kai veikiama dėl bendro gėrio, neklausiant, „kas man už tai/ kas man iš to“. Tiesiog dėl to, kad tai yra gera, gražu, prasminga, ir ne tik jai vienai, bet daugeliui.
Be to, kaip jau buvo galima suprasti, ši mergina yra ir meno žmogus – piešimas, tapyba – jos aistra ir, atrodo, pašaukimas. Ji pasiryžusi sieti savo svarbiausią gyvenimo veiklą su menu. Jos gabumus ir aistrą greitai pastebėjo dailės mokytoja Asta Milėškienė, kuri leido Monikai ieškoti savo individualumo. Kartu jos dalyvavo įvairiuose respublikiniuose konkursuose ir olimpiadose, kur Monika pasiekė ir aukštų įvertinimų (respublikiniame mokinių piešinių konkurse „Žemės pasakojimai 2021“ II vieta, rajoninėje dailės olimpiadoje 2022 ir 2023 metais I vieta, deja, į respubliką vyko atstovauti kiti mokiniai). Bet Monika į gyvenimą žiūri filosofiškai: įvertinimai svarbu, bet tai, ką darai su dideliu malonumu ir sieki daryti labai gerai, yra svarbiausia.
Šios merginos brandą lemia ir šeima, ir mokykla, ir savikūra: Monika yra ir aistringa knygų skaitytoja – skaito labai daug, knygų perka ne tik sau, bet ir močiutei, su kuria jas ir aptaria.
Manau, kad į gyvenimą išleidžiame pareigingą, atsakingą, sąžiningą, altruistišką, bendruomenišką, kūrybišką jauną žmogų, kuris šiame pasaulyje yra ir dėl savęs, ir dėl kitų. Todėl manau, Monika yra verta Garbės gimnazisto vardo.

IV c klasės kuratorė Virginija Aurylaitė


JORŪNĖ DIMAITĖ, IV e

Jorūnė Dimaitė – aukštos moralinės kultūros bei ypatingo intelekto gimnazistė, turinti savo tvirtą nuomonę įvairiais klausimais. Abiturientė yra supratinga, paslaugi, santūri, bet kartu ir aktyviai dalyvaujanti klasės bei gimnazijos renginiuose.
Jorūnė puikiai mokosi bei daug dėmesio skiria įvairiems mokslams. Nuo pat pirmos klasės ji atstovavo gimnazijai biologijos, chemijos, etninės kultūros, lietuvių kalbos ir literatūros rajoninėse, zoninėse bei respublikinėse olimpiadose. Visose rajoninėse olimpiadose mergina skynė prizines vietas. Jorūnė garsino Mažeikius visoje Lietuvoje – yra tapusi etninės kultūros olimpiados respublikinio turo I vietos laimėtoja, respublikinėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje užimta III vieta, paskutiniais mokykliniais metais tapo respublikinio akademiko Jono Janickio chemijos konkurso I etapo laimėtoja.
Gimnazistė mokymąsi puikiai derina ir su popamokine veikla. Kartu su gimnazijos vokalinio ansamblio „Incanto“ merginomis tapo konkurso „Dainų dainelė“ rajoninio ir zoninio turo laureate, respublikinio etapo finalininke. Respublikiniame dainavimo konkurse „Lietuva, aš už muziką“ užėmė III vietą. Jorūnė taip pat dalyvauja Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Alksniokā“ veikloje.
Jorūnė Dimaitė – puiki abiturientė, garsinanti gimnaziją ne tik rajone, bet ir respublikoje. Jos puikus mokymasis ir pasiekimai, asmeninės savybės bei puoselėjamos vertybės leidžia siekti Garbės gimnazisto 2023 vardo.

IV e klasės kuratorė Aistė Daubarienė


REDAS DOMKUS, IV b

Redas – nuo pat pirmos klasės gerai besimokantis, draugiškas, nuoširdus, atsakingas ir kultūringas gimnazistas. Juo visada galima pasitikėti, vaikinas niekada neatsisakydavo padėti nei klasės kuratoriui, nei kurio nors dalyko mokytojui ar klasės draugui. Abiturientas daug skaito, domisi įvairiomis gyvenimo sritimis, geba pagrįsti savo nuomonę gerai apmąstytais argumentais. Pamokų metu Redas visada rimtai ir atsakingai susitelkęs, siekia geriausio rezultato.
Jeigu imtume iš Redo interviu, mokinys labai daug papasakotų apie tiksliuosius mokslus, naujoves IT pasaulyje, o jeigu pasiklystume laike, mokinys pasiūlytų naudotis jo sukurta mobiliąja aplikacija „Todoer“, skirta pamokų, namų darbų ir laisvalaikio planavimui. Taip pat Redas, bendradarbiaudamas su socialiniais partneriais Mažeikių muziejumi ir UAB „Beržūna“, sukūrė mobilią aplikaciją „Mažeikių istorija“.
Abiturientui nesvetima programavimo kalba ir šios kalbos vingrybes jis demonstravo ne viename konkurse ar olimpiadoje bei pelnė prizines vietas.
Jeigu rinktume tiksliųjų mokslų guru, ištikimą klasės draugą ar tiesiog linksmą, atsakingą gimnazijos suolo bendrakeleivį, tai būtų Redas, IVb klasės mokinys. Jis vertas Garbės gimnazisto 2023 vardo!

IV b klasės kuratorius Stasys Dambrauskas


VAIVA MARGELYTĖ, IV e

Vaiva Margelytė – darbšti, gabi, pareiginga mergina, gerbiama klasės draugų, turinti autoritetą, stropi ir atsakinga. Visus 4 metus gimnazijoje ji mokėsi labai gerai ir puikiai. Vaivai sekėsi visi mokomieji dalykai, bet labiausiai ją domino gamtos mokslai ir gimtoji lietuvių kalba. Besimokydama gimnazijoje, mergina kasmet dalyvavo ir puikiai pasirodydavo rajoninėse biologijos olimpiadose, ten užimtos I ir II vietos. Du kartus Vaiva atstovavo Mažeikių rajonui respublikinėje olimpiadoje. Chemijos rajoninėse olimpiadose taip pat užimtos prizinės vietos. Mergina taip atstovavo gimtajam kraštui respublikinėje geografijos olimpiadoje.
Ypatingas Vaivos santykis su mūsų gimtąja kalba. Tai – vienas mėgstamiausių merginos mokomųjų dalykų. Ji daug skaito, turi savo argumentuotą nuomonę daugeliu klausimu. Gimnazistė respublikinėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje yra laimėjusi III vietą.
Vaiva – įvairiapusė, intelektuali asmenybė, turinti stiprias vertybines nuostatas, drąsiai reiškianti savo nuomonę ir nebijanti jos apginti. Mergina yra mylima bei gerbiama visų klasės mokinių ir gimnazijos mokytojų.
Vaiva Margelytė tikrai verta Garbės gimnazisto vardo.

IV e klasės kuratorė Aistė Daubarienė


SKAISTĖ ŽELVYTĖ, IV e

Veiklumas, iniciatyvumas, noras tobulėti, užsibrėžtų tikslų siekis ir įgyvendinimas –tai nuolatinės Skaistę lydinčios savybės. Auklėtinė yra nuolatinė klasės ir gimnazijos renginių dalyvė, palaikanti, įgyvendinanti ir inicijuojanti idėjas, skiepijanti ne tik tautines vertybes, bet ir atvira moderniajai kultūrai. Akivaizdus jos indėlis ne tik į klasės, bet ir gimnazijos gyvenimą ir veiklą, skatina gimnazistus siekti bendrųjų tikslų. Skaistė – ryški, talentinga ir kūrybinga asmenybė. Ji taip pat ir puiki skaitovė, kuri praėjusiais metais vedė Gimnazijos Garbė 2022 renginį.
Skaistė puikiai geba gimnazijoje gautas teorines žinias taikyti olimpiadose, konkursuose, analitiškai mąstyti ir savarankiškai priimti sprendimus. Ne veltui ji praėjusiais metais tapo Mažeikių rajono Lotynų kalbos ir Antikos kultūros pirmosios vietos laimėtoja ir Respublikinės Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiados bronzos medalininkė (mokyt. Ona Kelpšienė). Ji geba organizuoti veiklą, nuodugniai ir geranoriškai atlikti jai skirtas užduotis, skaityti mokslinę ir grožinę literatūrą, dinamiškame ir kintančiame lokaliame, regioniniame ir globaliame pasaulyje domėtis įvairiomis naujovėmis ir daryti logiškas išvadas.
Skaistė Želvytė – atidi, kruopšti, atsakinga, taktiška savo ir kitų atžvilgiu. Ypatingą dėmesį ji skiria akademinėms žinioms, jų gilinimui, savišvietai. Nuolatinis nuoseklus, įtemptas, atsakingas, pavyzdingas darbas vertinamas mokytojų aukščiausiais balais. Mokinė laisvai geba bendrauti anglų kalba, o šias žinias stengsis taikyti ir būsimose studijose. Jos gebėjimai vertinami bendraklasių, gimnazistų, mokytojų.
Mergina puikiai derina mokslus ir laisvalaikio užsiėmimus, draugus ir darbą, humorą ir atsakomybę.
Jei reikėtų išskirti atsakingą žmogų ir pagalbininką – tai ir būtų Skaistė Želvytė iš IV-sios d klasės. Mokinės akademiniai gebėjimai ir motyvacija mokytis stebina – ji viena iš nedaugelio abiturientų, baigusių šiuos mokslo metus puikiais ir labai gerais įvertinimais. Savo aktyvia veikla ir puikiais mokymosi rezultatais ji verta Garbės gimnazisto 2023 vardo!

IV d klasės kuratorė Jolanta Žutienė