Literatūrinė ekskursija „Mano krašto rašytojai“

Birželio 5-ąją su III a klase šventėme Vytauto Mačernio gimimo dieną Žemaičių Kalvarijos Vytauto Mačernio muziejaus skverelyje. Klausėme įdomaus V. Mačernio gyvenimo ir kūrybos žinovo Broniaus Kleinausko pasakojimo, patys skaitėme Vyt. Mačernio
„Vizijas“, sonetus ir trioletus. Sedoje nusifotografavome ir prie Vytauto Mačernio suolo. Aplankėme poeto žūties vietą.
Židikų Šatrijos Raganos muziejuje turėjome galimybę pajusti bajorišką rašytojos aplinką, daugiau sužinoti apie jos gyvenimą, pedagoginę ir altruistinę veiklą. Padėjome baltų rožių ant jos kapo.

Ona Klepšienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja