I e ir II a klasių gimnazistų grupė dalyvavo miesto muziejuje vykusioje konferencijoje, skirtoje Pietų Lietuvos partizanų vienytojui ir pirmajam vadui pulkininkui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui, augusiam Tirkšliuose. Gimnazistai klausėsi istorikų ir archeologų pranešimų, taip pat Gintaro Vitkaus-VU kapeliono minčių apie savo senelį.
Irena Tiškienė, istorijos mokytoja