Sveikiname

Sausio 19 d. Mažeikių Gabijos gimnazijoje vyko 55 – ojo jaunųjų filologų konkurso rajonininis etapas. Vertinimo komisijai iš viso buvo pristatyti 6 darbai. Keturi jų iš mūsų gimnazijos. II a klasės mokinė Smiltė Uščinaitė konkursui pateikė savo eilėraščių rinkinį „Akimirkos” (mokytoja Violeta Irniūtė); II d klasės mokinė Beatričė Ruikaitė iš vokiečių kalbos vertė Angelos Sommer – Bodenburg knygos „Antonas ir mažasis vampyriukas“ ištrauką (mokytojos Loreta Končiuvienė ir Rosita Giniotienė), o III a klasės gimnazistė Aida Drazdauskaitė konkurse, dalyvaujanti jau antrą kartą, iš anglų kalbos išvertė Maiklo Goldingo romano „Paprastos maldos“ ištrauką (mokytojos Daiva Goštautienė ir Sonata Chriščinavičienė) ir vokišką tekstą iš Hanso Pėterio Richterio knygos „Frydrichas“ (mokytojos Loreta Končiuvienė ir Sonata Chriščinavičienė).
Vertinimo komisija mūsų mokinių filologinius darbus įvertino labai gerai. Mokinės pripažintos rajoninio etapo nugalėtojomis. Darbai išsiųsti į respublikinį turą.