Gimnazistų išvyka į Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą

Tęsdami aplinkosauginio švietimo projekto ,,Turime pažinti, žinoti ir veikti” vykdymą bei siekdami populiarinti fizikos mokslą, lapkričio 17 d., I, III-IV klasių gimnazistai turiningai leido laiką Vilniuje. Susipažinę su Vilniaus universiteto Fizikos fakultetu, aplankę jo muziejų, tobulino eksperimentavimo įgūdžius, atlikdami tiriamuosius darbus poroje ar grupėse: ,,Garų molio masės matavimas Mejerio būdu“, „Vaizdų formavimas lęšiais“, „Klausos, jutos ribos matavimas kompiuteriu“, „Įvairių bandinių tyrimas ultragarsinės echoskopijos metodu“, „Kraujo slėgio matavimas akustinės indikacijos būdu“ ir kt. Lazerinių tyrimų centre gimnazistai susipažino su lazerinėse ir optikos laboratorijose vykdomais tyrimais, femtosekundiniu lazeriniu aparatūriniu kompleksu. Dienos veiklas pratęsę Energetikos ir technikos muziejuje, susipažinę su šiluminės elektrinės sandara ir veikimu, atlikę fizikinius interaktyvius bandymus, grįžome kupini entuziazmo mokytis ir gilintis dar labiau, į vieną iš fundamentaliausių ir įdomiausių gamtos mokslų – fiziką!

Vilma Riaukienė, Vitalija Plonienė ir Rasa Puplauskienė, fizikos mokytojos