Merkelio Račkausko gimnazijoje paminėta Tarptautinė taikos diena

Tarptautinė taikos diena visame pasaulyje minima kiekvienais metais rugsėjo 21 d. Taikos diena, įsteigta 1981 m. vieninga Jungtinių Tautų rezoliucija, yra pasauliniu mastu bendrystės diena, kai visa žmonija pasižada siekti taikos, vertinti žmonių skirtumus, ir tobulinti taikos suvokimą. Mūsų gimnazija, paskatinta mokytojos iš Ispanijos, Elisa Echavarren, puošėsi taikos simboliu – balta spalva. Paminėjo Taikos dieną ir išreiškė bendrą mūsų visų troškimą – Taikos pasaulyje!
The International Day of Peace is observed around the world each year on 21 September. Established in 1981 by unanimous United Nations resolution, Peace Day provides a globally shared date for all humanity to commit to Peace above all differences and to contribute to building a Culture of Peace. Our school, encouraged by Spanish teacher, Elisa Echavarren, wore WHITE top to commemorate The Peace Day and to express our common wish for PEACE.