Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena

(Ki)Tokios istorijos ir pilietiškumo pamokos prie geležinkelio stoties. Paminėjome 1941-06-14 sovietų pradėtą masinį lietuvių trėmimą į Sibirą. Uždegėme žvakutes, prisiminėme tų dienų įvykius, tylos minute pagerbėme niekada nebegrįžusius iš tremties, iš lagerių mūsų tautiečius.