2021 metų garbės gimnazistas

Edgaras Narkus – Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos Garbės gimnazistas 2021.

Tai metinė nominacija, įteikiama abiturientui per „Gimnazijos garbės“ vakarą mokslo metų pabaigoje, gegužės mėnesį. Dėl karantino pernai ir šiais metais norminacija įteikta brandos atestatų įteikimo abiturientams šventės metu. Nominacija įsteigta 2012 m. Garbės gimnazistas yra nepriekaištingo elgesio, gerai ir labai gerai arba puikiai besimokantis, atstovavęs gimnazijai ir pasiekęs laimėjimų respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose. Iš klasės kuratorių pasiūlytų kandidantų vieną nominantą išrenka tik gimnazijos mokytojai ir jis paskelbiamas bei apdovanojimas „Gimnazijos garbės“ vakare. Šiais metais nominacijai buvo pasiūlyta 14 kandidatų. Nominanto vardą paskelbia praeitų metų Garbės gimnazistas. Simboliškai ant Garbės gimnazisto galvos uždedama atkurta tarpukario Mažeikių gimnazijos gimnazisto kepuraitė.
Garbės gimnazistai:
Julius Bertulis (2012 m.),
Rūta Žulpaitė (2013 m.),
Gintarė Venskavičiūtė (2014 m.),
Viktorija Vaserytė (2015 m.),
Monika Kaminskaitė (2016 m.),
Giedrė Žulpaitė (2017 m.),
Gintaras Rėpšas (2018 m.),
Edvardas Bogadelščikovas (2019 m.),
Justinas Viskantas (2020 m.),
Edgaras Narkus (2021 m.).