Džiaugiamės

Liepos 8 d. paskelbtas ir apdovanotas Povilas Dapšys – konkurso „Mažeikių vyturiai“ laureatas. Konkurso tikslas – įvertinti gabius ir aktyvius Mažeikių rajono mokinius, kurie pasiekė reikšmingų laimėjimų įvairiuose tarptautiniuose, nacionaliniuose konkursuose, olimpiadose ar varžybose, savo pasiekimais garsinančius Mažeikių miestą.
Povilo užsibrėžtas tikslas studijuoti gamtos mokslus– konkretus ir kryptingas. Mokinys savo galimybes ir pastangas labiausiai sieja su biologija, chemija, matematika. Unikalus mokinio laisvalaikio leidimas – tai išsamus domėjimasis šiais dalykais. Tai liudija pasiekti rezultatai, svarbūs jam pačiam, gimnazijai, rajonui, šaliai. Povilas trečius metus pelno medalius šalies ir tarptautinėse olimpiadose. Būdamas antroje gimnazijos klasėje jis biologijos žinias tikrinosi ne savo bendraamžių, bet vyresnių mokinių grupėje. Tai jaunas žmogus, kurio talentas ir darbas džiugina ir teikia didelių vilčių.
Nominantais tapo du mūsų gimnazijos mokiniai – Edgaras Narkus ir Rokas Slančiauskas.