Garbės gimnazisto nominacija

Nuo 2012 m. gimnazija laikosi tradicijos – kasmet iš pačių pažangiausių abiturientų išrinkti Garbės gimnazistą. Į šią nominaciją pretenduoja ketverius metus gerai ir labai gerai besimokantys, turintys laimėjimų respublikinėse olimpiadose ir konkursuose bei aktyviai visuomeninėje veikloje dalyvaujantys mokiniai. Šiemet nominuotųjų galerijoje – 14 puikių abiturientų. Kandidatus skelbiame abėcėlės tvarka.


Povilas Dapšys, 4d klasė
Į Povilo žinių namą reiktų belstis per biologijos duris, lipti per matematikos langus, žvelgti per chemijos stoglangius. Jei kas paklaustų, su kuo asocijuojasi Povilas pirmomis į galvą ateinančiomis mintimis, tai nedvejodamas gali atsakyti: su puikiais pažymiais, bronzos, sidabro ir aukso medaliais, puikiomis bendražmogiškomis savybėmis. Mokinio gebėjimai ir įgūdžiai mokytojų pastebėti ne tik nuo pirmųjų pamokų gimnazijoje, bet savo talentu stebino ir progimnazijos mokytojus. Itin kruopštus ir atsakingas darbas pamokose įvertintas gimnazijos mokytojų, klasės ir visos gimnazijos. Puikių rezultatų Povilas siekia turėdamas aiškų tikslą, gilų susidomėjimą, galėdamas įsipareigoti ir kantriai bei nuosekliai dirbti. Mokinio mokymosi rezultatai nuo pirmos gimnazijos klasės – puikūs. Visų dalykų žinios vertinamos tik aukštais balais. Užsibrėžtas tikslas – konkretus, kryptingas, o labiausiai savo galimybes ir pastangas sieja su biologija, chemija, matematika. Jau pirmoje ir antroje gimnazijos klasėse Povilas puikiai save realizavo fizikos ir geografijos srityse.
Unikalus mokinio laisvalaikio leidimas pažymėtas gamtos mokslų domėjimusi. Sau, gimnazijai, rajonui, respublikai, pasauliui Povilas jau ketverius metus pelno laimėjimus, padėkas, medalius. Jau besimokant antroje gimnazijos klasėje biologijos žinios buvo pasitikrintos: tikrinosi ne savo bendraamžių, bet vyresniųjų mokinių grupėje. Šis mūsų gimnazistas žinomas ir tarptautinėje erdvėje – anglų kalbos žinias pritaikė dalyvaudamas tarptautiniame anglų kalbos projekte Islandijoje, tarptautinėse biologijos ir chemijos olimpiadose. Tai žmogus, kurio talentas ir įdirbis garsina gimnaziją, miestą, valstybę. Mėgstančiam matematiką Povilui skaičiai kalba patys už save: 37 laimėtos olimpiados ir konkursai per 4 metus: 16 rajoninių, 13 respublikinių, 8 tarptautiniai. Ar gimnazijos istorijoje dažni tokie unikumai? Pamąstykime. Puikaus gimnazisto vardas ir pavardė švyti respublikos internetiniuose puslapiuose, spaudoje.
Pakanka google sistemoje įvesti Povilo vardą ir pavardę – mažeikiškio mokslo nuopelnai tiesiog patys byra kaip iš gausybės rago. Išskirtinio akademinio lygio abiturientas Povilas Dapšys yra vertas Garbės gimnazisto vardo.

4 c klasės mokinė Gabija Jarmoškaitė yra atsakinga, kūrybinga ir darbšti abiturientė. Ji puikiai valdo plunksną ir žodį, todėl aktyviai dalyvavo „Atošvaistės“ veikloje, buvo jos redaktorė ir įdomi žurnalistė. Gabija savo publikacijas skelbia ir rajoninėje spaudoje. Mergina daug skaito, gali argumentuoti savo nuomonę įvairiais šaltiniais. Su Gabija visada įdomu diskutuoti ne tik kultūros, bet ir etiniais bei filosofiniais klausimais – tai ypač išryškėjo Diskusijų ir debatų klube. Jos viešosios kalbos visada sulaukdavo geriausių įvertinimų.
Be meilės žodžiui, Gabija Jarmoškaitė savo gyvenimo neįsivaizduoja be muzikos, skambiųjų INCANTO dainų. Su mokyklos merginų ansambliu Gabija yra tapusi ir Dainų dainelės diplomante, ir dalyvavusi daugybėje konkursų ir koncertų.
Gabija Jarmoškaitė dalyvavo ne viename tarptautiniame ir respublikiniame projekte. Dalyvaudama respublikiniame projekte
„Jungiam Lietuvą“ jos ir draugų sukurtas filmas apie gimtuosius Mažeikius , padovanojo klasei kelionę į Vilnių.
Atstovaudama mokyklai ir šaliai ir šioje veikloje pasižymėjo kaip kūrybinga ir atsakinga račkauskietė.
Nesvarbu, kokios veiklos Gabija imtųsi, ar tai būtų klasės seniūnės pareigos, ar pasiruošimas Vienos baliui, ji visada iš savęs reikalauja geriausio rezultato. Graži vidinė inteligencija, nuoširdumas ir susikaupimas traukia žmones, todėl ją taip mėgsta klasės draugai ir mokytojai.
Savo neformaliąja veikla ir puikiais mokymosi rezultatais Gabija Jarmoškaitė verta Garbės gimnazisto vardo.

Elona Jašmontaitė, 4c klasė
„Labas, kaip sekasi?“ – tai žodžiai, kurie, atrodo, nieko ypatingo nereiškia. Visgi jie slepia begalinį nuoširdumą ir nesuvaidintą rūpinimąsi kitais. Tai žodžiai, kuriuos dažniausiai sutikusi draugus ištaria Elona. Tai žodžiai, kurie užmezga artimą ryšį. Mes labai džiaugiamės, jog būtent šie žodžiai tapo mūsų draugystės pradžia. Per ketverius metus Eloną pažinome kaip giliamintę, tvirtos laikysenos, atvirą pasauliui ir be galo atsakingą merginą.
Elona yra darbšti ir pasiryžusi veikti, todėl kartu su gimnazijos Mokinių Taryba mergina stojiškai priėmė įvairius išbandymus. Mes dažnai kalbame apie didelius tarptautinius projektus, juos labai vertiname, bet juk nieko nėra šiltesnio už paprasto grožio pripildytus gimnazijos renginius, prie kurių kūrimo prisidėjo ir Elona. Abiturientė puikiai dirba komandoje, todėl ji tiek organizavo, tiek ir savanoriavo tokiuose gimnazijos renginiuose kaip „Vienos valso“ pokyliai, „SchoolFest‘19“, „Laisvės banga“ ir kitose gimnazijos bendruomenę jungiančiose tradicinėse veiklose. 4c klasės mokinei nebaisūs ir renginiai, kuriuose dalyvauja šimtai ar net keli tūkstančiai žmonių, todėl kartu su Mokinių Tarybos kolegomis ji sėkmingai prisidėjo ir prie „Bėgame už laisvę“ projekto, ir prie gimnazijos šimtmečio renginių organizavimo. Verta paminėti, jog Elona buvo projekto „101 dalis Lietuvos“ kūrybinės komandos narė ir pelnė Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanojimą.
Mokinės akademiniai gebėjimai ir motyvacija mokytis stebina – ji viena iš nedaugelio abiturientų, baigusių šiuos mokslo metus labai gerais ir puikiais įvertinimais. Elona yra užėmusi prizines vietas informatikos, biologijos ir geografijos rajoninėse olimpiadose bei teisinių žinių konkurse „Temidė“. Nenuostabu, jog mergina visada siekia atrasti teisingiausius sprendimus, pataria bei padeda aplinkiniams.
Elegancija spinduliuojanti, visuomeniniais bei mokslo gebėjimais pasižyminti, nuoširdžiai kiekvieną žmogų sutinkanti bei palydinti mergina per šiuos ketverius metus įrodė, jog tik atviri ir nuoširdūs pokalbiai stato tiltus ir jungia žmones. Elona, gimnazijoje kurdama savo asmenybę, savo darbais padėjo augti ir šalia jos esantiems draugams, dėl to mes jai esame labai dėkingi. Elona Jašmontaitė pelnytai pristatoma Garbės gimnazisto nominacijai ir yra verta šio vardo.

Agilė Lukšaitė, 4 d klasė
Agilė – puikiai besimokanti, atkakliai skinanti kelią į mokslo ir žinių pasaulį. Aukšto lygio pažangumą lydi pareiga ir atsakomybė. Tai ne tik jautri, maloni pašnekovė, bet savo gerumu užkrečianti ir aplinkinius. Kryptinga pozicija, nuoširdus noras dalintis pastebėjimais, žvilgsnis į kitą stovint laipteliu žemiau – tai ir leidžia būti Agilei humaniškai, originaliai, simpatiškai ir taktiškai. Ji geba užjausti, moka suprasti, nori suvokti. Jos gyvenimo kredo: Pasaulis gražus, kai patys jį puošiame. Mokinė aktyviai mokosi ir treniruojasi šokių studijoje Spindulys. Šiam hobiui negaili nei laiko, nei jėgų. Šokio kulniukų garsas drebino respublikos, tarptautines scenas, aišku, papuošė ir Gimnazijos garbės renginį. Spėjama visur: idealiai lankomos pamokos, skubama į treniruotes, kurios būna Šiauliuose, ir puikiai ar labai gerai mokomasi. Jei prilygintume Agilės tempą šokio kalbai, tai galima sakyti: flamenko taktu – per gyvenimą, valso žingsneliu – į gimnaziją, kubietišku čia čia čia… Žodžiu, mergina spėja visur ir pas visus. O labiausiai į klasę ir pas bendraklasius. Juk ji – seniūnė – pirmoji dalykinių reikalų nešėja, pagalbininkė, informacijos dalintoja, klasės renginių dalyvė. Žemė turi menamą ašį, 4 d –Agilę – taigi gimnazistai sukasi tarsi apie savo klasės ašį.
Mokinės aktyvią veiklą lydi ir akademiniai pasiekimai. Aiškus užsibrėžtas mokinės tikslas skatina krimsti karčias mokslo šaknis, o paskui ir vaisius. Agilė mokosi ir stengiasi išmokti visus dalykus, tačiau ypatingas dėmesys skiriamas matematikai ir biologijai. Šių dalykų rajoniniai laimėjimai ir padėkos raštai puošia mokinės ketverių metų mokymosi gimnazijoje rezultatus. Brandinama viltis, kad žinios liks pastebėtos ir puikiai įvertintos pasirinktuose valstybiniuose brandos egzaminuose.
Agilė Lušaitė – mandagi, skleidžianti gimnazisto kultūros aurą, šios kilnios asmenybės pasaulyje susipina pareigos, duoto žodžio, bendruomeniškumo, organizuotumo, Žmogaus vardai. Ji mylima klasės draugų, gerbiama mokytojų. Kas gali tapti Garbės gimnazistu 2021? Atsakymas – galbūt Agilė Lukšaitė.

AURA MALAKAUSKAITĖ, 4c
Pasitinkanti su šypsena, nuoširdžiai dovanojanti džiaugsmą ir šilumą kiekvienam sutiktam žmogui, ištiesianti pagalbos ranką ir visada skleidžianti šviesą. Nuo pat pirmos klasės Aura aktyviai įsitraukė į mokyklos gyvenimą, o nuo antros klasės mergina užtikrintai žengė į Mokinių Tarybos gretas, kur su komanda įgyvendino daugybę projektų bei iniciatyvų.
Aura visus šiuos ketverius metus buvo tas žmogus, kurį galėdavome sutikti gimnazijoje pačiu vėliausiu laiku, nes mergina neskaičiavo valandų, kartu su Mokinių Taryba organizuodama renginius ar įgyvendindama pačias beprotiškiausias iniciatyvas. „Schoolfest‘19“, du „Vienos valso“ pokyliai, dvi „Laisvės bangos“, gimnazijos šimtmečio renginių ciklas, Rugsėjo pirmųjų švenčių organizavimas ir daugelis kitų renginių įvyko tik dėl tokių žmonių, kaip Aura. Ji – be galo darbšti asmenybė, sugebanti dirbti komandoje ir, tiesiogine to žodžio prasme, nuversti kalnus. Aura labai daug prisidėjo prie Mokinių Tarybos kabineto įrengimo ir „101 dalis Lietuvos“ iniciatyvos, laimėjusios LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės įsteigtą apdovanojimą, dedikuotą 101-ajam Nepriklausomos Lietuvos gimtadieniui.
Aura yra ir akademiškai stipri mergina – labai domisi geografija bei chemija, dalyvauja šių dalykų olimpiadose, yra pelniusi prizinių vietų. 4c klasės mokinė domisi kūrybiniu rašymu, o jos darbas „Negimusio kūdikio laiškas“ respublikiniame konkurse tapo vienu geriausiai įvertintų. Verta paminėti, jog buvęs LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, perskaitęs Auros laišką, jį įvardijo kaip brandaus žmogaus darbą, verčiantį giliai susimąstyti.
Sportas taip pat yra neatsiejama Auros kasdienybės dalis. Moksleivė dalyvavo ir su komanda užėmė prizines vietas Lietuvos mokyklų merginų žaidynėse ir Mažeikių moterų futbolo dienos turnyre. Aura aktyviai įsijungė ir į savanoriavimą dviejuose „Bėgame už laisvę“ bėgimo konkursuose. Per šiuos ketverius metus Aura garsino ne tik savo gimnazijos, bet ir Mažeikių miesto vardą.
Mergina yra kukli, o jos širdis spinduliuoja neapsakomą taurumą bei nuoširdumą. Kiekvienas, pažinęs ją, supras, jog tai – ypatingas žmogus, nes turint tokią draugę ir pasaulis, atrodo, darosi daug kartų laimingesnis ir šviesesnis. Tokia yra Aura, kuri, manome, yra tikrai verta Garbės gimnazisto vardo.

Agnė Meškauskaitė, 4c klasė

Agnė Meškauskaitė yra atsakinga, darbšti ir kūrybinga abiturientė. Ji visus ketverius metus gimnazijoje mokėsi puikiais ir labai gerais pažymiais, aktyviai dalyvavo užklasinėje veikloje.

Agnė iš tų žmonių, kuriais visada galima pasitikėti. Ji niekada neatsisakys padėti: ar tai būtų klasės renginys, ar pagalba kuratorei, ar kurio nors dalyko mokytojui, ar klasės draugui. Abiturientė daug skaito, domisi įvairiomis gyvenimo sritimis, geba pagrįsti savo nuomonę gerai apmąstytais argumentais. Pamokų metu Agnė, visada rimtai ir atsakingai susitelkusi, siekia geriausio rezultato.

Gimnazistė kasmet dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos rajoninėse olimpiadose, yra tapusi ir prizininke. Agnė Meškauskaitė nuolatinė rajoninio ir zoninio teisinių žinių konkurso ,,Temidė“ dalyvė ir prizininkė. Mokinė gimnazijai atstovavo ne viename tarptautiniame projekte, visada noriai padėjo mokytojams priimti svečius, rengė užduotis ir bendravo su užsienio šalių mokiniais kaip puiki vertėja. Be akademinės veiklos, Agnė visada įsitraukia ir į klasės renginių organizavimą ir yra išradinga ir kūrybinga dalyvė.

Agnė Meškauskaitė visada droviai besišypsanti, inteligentiška, giliai mąstanti mergina, gerai žinanti, kas yra atsakomybė ir pasiryžimas. Ji yra tas žmogus, kuris siekia geriausio rezultato ir atiduoda visas jėgas, kad to pasiektų.

Agnė yra mylima ir draugų, ir mokytojų. Ji tikrai yra verta Garbės gimnazisto vardo.

 

Deimantė Mirončikaitė, 4d klasė

Jei tektų apie Deimantę rašyti knygą ir ieškoti pačių tikriausių deimantų, tai ją būtinai sudarytų penki pagrindiniai skyriai su paauksuotu pavadinimu: vadas, veikla, mokslai ir pasiekimai, projektai, kultūra, bendražmogiškosios vertybės. Deimantę puošia patys gražiausi žodžiai, tikriausi darbai, draugiškumas, degimas gyventi, noras padėti, užsibrėžto tikslo siekimas, žinių augimas, mokytojų, bendraklasių ir tėvelių džiuginimas. Šios mokinės ketverių metų įdirbis – tarsi Šatrijos Raganos žodžių pakylėtas: Kilti ir kelti! Pagrindinis pastebėjimas – kur klasė, ten ir Deimantė.

Mokinės atėjimas į gimnaziją įnešė pačių gražiausių spalvų ir šviesos. Jaunatviškos energijos pliūpsnis ir minčių lietus padėdavo sudygti idėjoms gimnazijos mokinių tarybos veikloje. Puoselėjamas bendruomeniškumas būdavo lydimas gražiausių renginių, kurių dalyvė būdavo Deimantė. Nuo buvimo gimnazijoje iki grįžimo namo pasiekiama, dirbanti, klausianti, tobulėjanti. Darbštumo ne tik pakakdavo, bet ir likdavo kitam kartui pasitelkiant informacinių technologijų, literatūros, kalbų gebėjimus. Taip rasdavosi Pirmokų priimtuvės, Kalėdų renginiai, Paskutinio skambučio šventės, projektinė veikla.

Sunku atrinkti dalykus, kurių Deimantė nemokėtų, tačiau mokslo viršūnėje tobulintos lietuvių kalbos ir literatūros, rusų ir anglų kalbų, istorijos ir geografijos žinios. Tai lyg medžio šakos, kurios labiausiai stiebėsi į šviesą. Ir visa tai pagrįndžiama tikrų tikriausiais faktais. Nuo pirmos gimnazijos klasės laimėtos prizinės olimpiadų vietos, o istorijos ir geografijos dalykų – dažniausiai tik pirmos. Socialinių disciplinų išmanymas – jos arkliukas. Mokinės veikla neapsiribojo vien savivaldybės lygmeniu – dalyvauta ir respublikoje.

Kaip MEPA ambasadorė, konkursų Atrask ES Lietuvoje ir Europos egzamino laimėtoja, Deimantė galėjo džiaugtis atsivėrusiais Europos Sąjungos keliais iki Strasbūro ir Briuselio. Mokinės noras pažinti tiek istoriją, tiek geografiją, skatino ir tebeskatina keliauti po gimtąją Lietuvą ir kaimyninę Latviją. Dalyvavimas Erasmus+NordPlus sudarė galimybes reprezentuoti gimnaziją Suomijoje, nuolat buvo dirbama su atvykstančiomis mokytojų ir mokinių delegacijomis iš Islandijos, Latvijos, Suomijos.

Šalia Deimantės rezultatų kasdien rikiuojasi patys tauriausi kultūrą atspindintys žodžiai. Su ja santarvėje gyvena ir Ačiū, ir Prašau ir Atsiprašau. Iš šeimos atsinešta vidinė kultūra, inteligencija, įvairios lektūros skaitymas, pareigingumas, kūrybiškumas iš tikrųjų leidžia Deimantę išskirti kaip brandžią asmenybę. Ir ji turi būti pamatyta, įvertinta ir paskatinta. Deimantė tikrai verta Garbės gimnazisto vardo!

 

Edgaras Narkus, 4d klasė

Jei apie mokinį parašomas romanas, tai apie Edgarą būtų rašomi keli nepabaigti tomai. Taip, tai tiesa. Sutalpinti keturių metų veiklą, darbą, nuopelnus A4 formato lape – neįmanoma misija. Kokios pirmos mintys kyla apie Edgarą? Jokio poilsio, pagalba, šviesos greitis, savanorystė, šiuolaikiškumas, kultūra… Reikia vakare – bus. Reikia per atostogas – yra. Reikia per šventes – reiks ir bus. Tik jam galvoje gimsta idėjų pasatai. Viena paskutiniųjų ir itin unikali yra pilietinė iniciatyva 101 dalis Lietuvos. Tai mūsų šalies žemėlapio dėlionė Vasario 16-osios proga, išdalinta pasaulio lietuviams. Už tai –Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės įvertinimas. Mokinys – Lietuvos Respublikos Seimo konkurso Valstybės šimtmečiai nugalėtojas. Ieškom naujų kelių? Edgaras jų jau rado – mainų programos Erasmus+NordPlus išvyka į Islandiją. Būtina pažymėti, kad atsiliepus į Benjamin Franklin Transatlantic Fellow Summer instituto iniciatyvą Edgaras tapo Lietuvos jaunimo stažuočių ir lyderystės ugdymo programos JAV delegatu. Komisijos atrinktas tik vienas iš visos respublikos. Dalykinis skrydis į Vokietiją.

Su šiuo gimnazistu neatsiejama veikla: rūpinimasis gimnazija, puikus santykis ir su bendraklasiais ir visos mokyklos mokiniais, renginiai, Mažeikių rajono savivaldybės jaunimo veiklos, paskaitos, reprezentacijos, seminarai, konferencijos, olimpiados. Laimėtos 8 rajoninės olimpiados, tarptautinės Euroscolos komandos narys, 12 straipsnių spaudoje.

Bendra kalba su bendraamžiais, vyresniaisiais, gebėjimas įsiklausyti ir suprasti, pamatyti ir išgirsti. Jaunuolis puikiai derina asmeninį gyvenimą ir visuomeninius reikalus. Mokinys išsiskiria kūrybinėmis iniciatyvomis, gebėjimu kurti filmus. Sukurtas filmas apie žydų tautybės žmones sulaukė palankių vertinimų respublikoje.

Kur gimnazijos renginiai, ten lyg vijurkas ratus suka Edgaras: šalia suburti bendražygiai, originalios mintys virsta puikia tikrove. Gražaus atgarsio susilaukia kalėdinis Vienos valsų pokylis, pirmokų priimtuvės. Ryškus atsidavimas ir gimtiesiems Mažeikiams: Miesto piknikas, Gatvės muzikos diena, Spalvoto meduolio ar Bėgame už Laisvę akcijas, dalyvauta ir tarptautinėje DoFe programoje, protmūšiuose. Šalia tokio aktyviai dirbančio žmogaus gyvena ir atsakingas, darbštus mokinys. Mąstantis, plušantis, besistengiantis, žinias nešantis su savimi į geografijos olimpiadą rajone, kviečiamas dalyvauti ir į respublikinę, kur laimėta garbinga pirmoji vieta ir aukso medalis. Mokinys – Europos Parlamento jaunesniojo ambasadoriaus veiklos narys, skleidęs garsą ES padangėje Strasbūre plenarinio Euroscolos plenarinio posėdžio metu vadovavo Europos ateities komitetui.

Ypatingas buvusio gimnazijos prezidento (laimėta Metų mokinių prezidento nominacija respublikoje) elgesys pradedantis darbo dieną nuo Labo ryto, dienos tęsinys su Prašau, Atsiprašau ir trumpas stabtelėjimas nuoširdžiam Labanakt. Tai namuose įskiepytos moralinės vertybės. Gimnazijos bendruomenė didžiuojasi nutiestu tavo keliu, Edgarai, per pasaulį. Svarbu juo eiti tolyn. Įveikti nepalankias aplinkybes, tikėti ir pasitikėti, kai už šio gimnazisto nugaros stovi puiki palaikymo komanda: namiškiai, bendraklasiai, draugai, mokytojai, administracija. Svarbu likti tokiam gerbiamam ir mylimam. Edgarui Narkui puikiai dera posakis: Puošk gyvenimą gražiais darbais, o gyvenimas tau tikrai nusišypsos. Puikaus gimnazisto veiklą, darbą, nuoširdumą gimnazijai, miestui, meilę Lietuvai siūlau nominuoti Garbės gimnazisto vardu.

 

Linas Petrauskas, 4c klasė

Abiturientas, 4c klasės mokinys Linas Petrauskas į Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją atėjo turėdamas aiškų tikslą – mokytis ir tapti išsilavinusiu žmogumi. Visus ketverius metus sąmoningai apsisprendęs, dėdamas nemažai pastangų, daug skaitydamas įvairios literatūros, kritiškai mąstydamas, jis ir ėjo į savo tikslą. Todėl dabar drąsiai gali vadintis Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos šauniausiu abiturientu – nominantu.

Jam geriausiai tiktų lotyniška sentencija ,,Non multum, sed multa“ (Nedaug kalbėk, bet daug pasakyk), nes Linas, ėmęsis kurios nors veiklos, dirbs įsigilinęs ir atsakingai. Per pamokas abiturientas gerai apgalvoja kiekvieną savo atsakymą, jo įžvalgos gilios ir rimtos, paremtos įvairiais šaltiniais.

Nuo pat pirmos gimnazijos klasės jis atstovavo gimnazijai biologijos, rajoninėse olimpiadose ir pasiekė puikių rezultatų. Rašinių konkurse, skirtame Vydūno paminėjimui, tapo laureatu; su komanda teisinių žinių konkurse ,,Temidė“ ne kartą sėkmingai gynė gimnazijos vardą.

Linas Petrauskas 2020 m. respublikos Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiadoje laimėjo trečiąją vietą ir pelnė bronzos medalį. Toks pasirenkamojo dalyko laimėjimas rodo ne tik vaikino išskirtinius gebėjimus, bet ir valią.

Be akademinės veiklos, Linas lanko plaukimo treniruotes, yra pasiekęs puikių rezultatų ir vandens takelyje. Atstovaudamas savo klasei dalyvauja ir mokyklos renginiuose, protmūšiai, Vienos balius.

Klasės draugai ir mokytojai mėgsta Liną už jo aukštą vidinę kultūrą, gerbia abiturientą už jo atsakingumą ir gilumą.

Linas Petrauskas tikrai vertas būti Garbės gimnazistu.

 

Helvija Pilipavičiūtė, 4c klasė

Ji skleidžia šviesą, kuria gėrį, dalinasi džiaugsmu ir šiluma – tai apie Helviją. Plačiai besišypsanti, spindinčiomis akimis – tokia ji atėjo į pirmąją pamoką gimnazijoje. Per ketverius metus Helvija atsiskleidė kaip ryški, talentinga ir kūrybinga asmenybė. Ji puiki skaitovė, dalyvavusi ne viename raiškiojo žodžio konkurse ir laimėjusi prizines vietas. Mokinė noriai dalyvavo ir rengė pranešimus istorijos konferencijose. Gimnazijos bendruomenė Helvija pasitiki, todėl ji ne kartą yra vedusi svarbius mokyklos renginius, šventes. Abiturientė aktyviai dalyvavo ir gimnazijos debatų veikloje, klube ,,Genys“, atstovavo šaliai tarptautiniuose projektuose.

Helvija – mylima klasės draugų ir mokytojų, gebanti uždegti, įkvėpti, niekada neatsisakanti padėti, labai tolerantiška, taktiška ir pozityvi, nuoširdžiai bendraujanti gimnazistė. Ji intelektuali, apsiskaičiusi, giliai mąstanti, turinti savo požiūrį ir tvirtą vertybinį pamatą. Tokiais žmonėmis kaip Helvija galima džiaugtis, didžiuotis ir pasitikėti.

Ji tikrai verta Garbės gimnazistės nominacijos, nes jos indėlis į gimnazijos gyvenimą svarbus.

 

Tadas Strakšys, 4c klasė

Tadas — nuo pirmos klasės gerai ir labai gerai besimokantis, draugiškas, nuoširdus, atsakingas ir kultūringas gimnazistas. Aktyviai įsijungė į visuomeninį klasės gyvenimą, mokyklos renginius – buvo „Vienos valso pokylio“ klasės sukurtų kostiumų kolekcijos modeliu. Su vaikinų ansambliais „Junior Bros“ ir „BROS“ ketverius metus intensyviai dalyvavo gimnazijos renginių koncertinėse programose, atstovavo gimnazijai miesto valstybinių švenčių minėjimuose, renginiuose, koncertavo gimnazijos rėmėjams AB „ORLEN Lietuva“. Kartu su tradicinės žydų muzikos ansambliu „Klezmer-Klangen“ įgyvendino projektą „Istorija per muziką“. Tadas Strakšys įgijo plačią muzikinės kultūros patirtį ir ansamblinio dainavimo srityje pasiekė respublikinių laimėjimų: 2018 m. tapo Lietuvos mokinių TV konkurso „Dainų dainelė“ diplomantu, 2019 m. tarptautinio estradinio dainavimo konkurso „Linksmieji perliukai“ pagrindinio prizo laimėtoju, 2020 m. Lietuvos mokinių TV konkurso „Dainų dainelė“ laureatu. Savo muzikiniais laimėjimais vaikinas reprezentavo ir garsino Mažeikių Merkelio Račkausko gimnaziją bei Mažeikių rajoną.

Tadas Strakšys — pareigos ir žodžio žmogus, vertas Garbės gimnazisto vardo.

 

Auksė Vaitkutė, 4d klasė

Veiklumas, iniciatyvumas, noras tobulėti, užsibrėžtų tikslų siekis ir įgyvendinimas –tai nuolatinės Auksę lydinčios savybės. Auklėtinė yra nuolatinė klasės renginių dalyvė, palaikanti, įgyvendinanti ir inicijuojanti idėjas, skiepijanti ne tik tautines vertybes, bet ir atvira moderniajai kultūrai. Akivaizdus jos indėlis klasės gyvenime ir veikloje skatina bendraklasius vienytis ir siekti bendrųjų tikslų.

Auksė puikiai geba gimnazijoje gautas teorines žinias taikyti olimpiadose, analitiškai mąstyti ir savarankiškai priimti sprendimus. Ji geba organizuoti veiklą, nuodugniai ir geranoriškai atlikti jai skirtas užduotis, skaityti mokslinę ir grožinę literatūrą, dinamiškame ir kintančiame lokaliame, regioniniame ir globaliame pasaulyje domėtis įvairiomis naujovėmis ir daryti logiškas išvadas.

Abiturientė pamokų metu geba suvokti ir ugdytis visas būtinas mokiniui kompetencijas. Ji – atidi, kruopšti, atsakinga, taktiška savo ir kitų atžvilgiu. Auksė ypatingą dėmesį skiria akademinėms žinioms, jų gilinimui, savišvietai. Nuolatiniai žinių trinukai: matematika, fizika, informacinės technologijos. Tiksliųjų mokslų gebėjimai ugdomi ne tik kruopščiai besiruošiant pamokoms – nuolatinis nuoseklus, įtemptas, atsakingas, pavyzdingas darbas vertinamas mokytojų aukščiausiais balais. Mokinė laisvai geba bendrauti tiksliųjų mokslų kalba, žinias stengiasi taikyti ir būsimose studijose. Jos gebėjimai vertinami bendraklasių, gimnazistų, mokytojų. Pastebimas ir Auksės dalyvavimas tarptautiniuose projektuose – bendraujama su Islandijos, Latvijos, Prancūzijos jaunimu.

Tobulindama savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas gimnazistė prisideda prie klasės kultūrinio lygio kėlimo. Jos užsidegimas padėti – didis siekis. Mergina puikiai derina mokslus ir laisvalaikį, draugus ir darbą, humorą ir atsakomybę.

Jei reikėtų išskirti tiksliųjų mokslų bendražygį, žmogų ir pagalbininką, draugą ir atsakomybės nešėją – tai ir būtų Auksė iš 4-osios d. Ji verta Garbės gimnazisto vardo!

 

Jotautė Vasiliauskaitė, 4c kl.

4c klasės mokinė Jotautė Vasiliauskaitė viena iš kūrybingiausių mūsų gimnazisčių. Daugelyje sričių ji ieško savęs ir, manau, randa.

Per ketverius metus mūsų gimnazijoje pasižymėjo kaip ryški, talentinga ir kūrybinga asmenybė. Ne vienerius metus buvo mokyklos tarybos narė.

Tai mergina, turinti savo nuomonę ir originalių minčių, pilna idėjų ir planų, puošiant ir gražinant gimnaziją. Jotautė yra laimėjusi ne vieną rajoninę dailės olimpiadą ir respublikinį dailės konkursą, surengusi gimnazijoje savo darbų parodą.

Prisiminkime kalėdinius gimnazijos renginius ir jos sukurtus madų šou pristatymus, nustebinusius visus ir pelniusius klasei tik pirmas vietas, padėjo paruošti ir dalyvavo ne viename tarptautiniame projekte ,klasių mainuose su Prancūzija, taip pat dalyvavo kuriant filmą apie Mažeikius, tai projektas „Jungiam Lietuvą“, laimėjimas- kelionė visai klasei į Vilnių.

Gimnazistė domisi krašto ir giminės istorija, tyrinėjo savo giminės genealogiją, atkaklus darbas padėjo surasti giminaičių net Pietų Amerikoje, jos triūsas buvo įvertintas respublikiniame genealogijos konkurse, kur Jotautė laimėjo pirmąją vietą.

Jotautė žvelgianti į pasaulį atviromis akimis ir atvira siela, siekianti harmonijos, ši ryški asmenybė palieka gražų pėdsaką gimnazijos istorijoje.

Tiek savo veikla, tiek žmogiškomis savybėmis Jotautė Vasiliauskaitė tikrai nusipelno Garbės gimnazisto vardo.

 

Eligijus Visockis, 4b klasė

„Rask laiko galvoti – tai jėgos versmė.“
Motina Teresė

Eligijus Visockis 4b klasės mokinys, uždaras, tylus, santūrus ir labai žingeidus vaikinas. Eligijus gimnazijoje pradėjo mokytis nuo II klasės. Nuo pat pradžių stebino kruopščiai atliekamais namų darbais, atsakingu dėmesingumu pamokose, detalia analize kilus neaiškumams. Eligijus dalyvavo matematikos, informatikos ir anglų kalbos olimpiadose. Praėjusiais metais laimėta rajoninė informatikos olimpiada. Informatikos ir informacinio mąstymo konkurse „Bebras“ dvejus metus iš eilės buvo laimėtojų sąraše ir kviečiamas į antrąjį etapą. III klasėje laimėjęs rajoninę anglų kalbos olimpiadą buvo pakviestas į respublikinį turą, kur sėkmingai atstovavo gimnazijai ir parodė savo puikias anglų kalbos žinias bei jų taikymo įgūdžius. Jo akademiniai pasiekimai persipina su asmeninėmis vertybėmis – pagarba žmogui, mandagumu, meile savo šeimai.

Mokytojai apie Eligijų teigia:

„Tinkamiausi žodžiai apie Eligijų – protas, išmintis ir erudicija, nepaprastai derantys su kuklumu, santūrumu ir taktiškumu. Džiugina jo gabumai kalbai: kritinio mąstymo, kalbėjimo ir ypač rašymo gebėjimai; noras dirbti, pareigingumas, nuoširdus domėjimasis mano dėstomu dalyku. Sėkmės jam ir didžiulė padėka tėveliams už sūnų.“ (Anglų kalbos mokytoja Daiva Goštautienė)

„Eligijus – kryptingai siekiantis savo tikslo mokinys. O jo tikslas susietas su kompiuteriais“. (Informacinių technologijų mokytoja Sigutė Mackevičienė)

„Eligijus išsiskiria dėmesingumu, kultūringumu, noru išmokti ir suprasti matematikos pamokų temas. Eligijus – geriausias matematikas savo grupėje, todėl dalyvavo visose gimnazijos ir rajono matematikos olimpiadose. Mokinys pasižymi atsakingumu, kruopštumu, loginiu mąstymu. Eligijus puikus analitikas, turi labai gerą atmintį. Jis šiltai bendrauja su mokytojais ir mokiniais. Eligijus Visockis – šaunus mokinys.“ (Matematikos mokytoja Asta Jonuškytė)

Eligijus Visockis vertas garbės gimnazisto vardo.