Pilietinė iniciatyva „Gyvybės medis“

1941 m. birželio 14 d. sovietų okupantai pradėjo masinius žmonių trėmimus į Sibirą. Šiems įvykiams atminti kasmet Lietuvoje yra minima Gedulo ir vilties diena. Šiemet sukanka 80 metų nuo pirmųjų trėmimų, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių.
Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti šių metų Gedulo ir vilties dienai paminėti pakvietė Lietuvos mokyklas dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje „Gyvybės medis“.
Medis, medžio simbolis buvo svarbus mūsų protėviams kaip gamtos, stiprybės, gyvenimo ir gyvybės simbolis. Buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai, kaip tie medžiai, yra istorijos pasakotojai, perduodantys žinią, ką patyrė jie, jų tėvai ar seneliai. „Gyvybės medis“ – istorija perduodama iš kartos į kartą, tarsi nuo medžio šaknų į kamieną, o iš kamieno į šakas.
„Gyvybės medį“ per pilietinio ugdymo pamokas kūrė pirmų ir antrų klasių gimnazistai. Istorijos mokytoja Silva Paulauskienė