Paminėjome fizikų dieną

Balandžio 2-ąją gimnazistai paminėjo „Fizikų dieną“. Per pamokas mokiniai dalyvavo protmūšiuose, žaidė išmaniąsias kahoot viktorinas, pristatė pasirinktas profesijas, kurioms įgyti reikalingos fizikos dalyko žinios.
Atlikdami refleksiją mokiniai džiaugėsi įdomiomis pamokomis, gauta informacija apie profesijas ir savo ateities planavimą.

Vilma Riaukienė, fizikos mokytoja