Vienas efektyviausių mokymo(si) metodų – patirtinis mokymas(is)

Patirtinio mokymo(si) metu užsimezgus draugystei bei kolegialiam ryšiui, kovo 19 d. sulaukiau malonios staigmenos — buvau pakviesta dalyvauti Kalnėnų progimnazijos anglų kalbos mokytojų Daivos Valantės ir Olgos Pileckienės jungtinėje anglų kalbos aštuntokų pamokoje. Tema buvo įdomi — pasiryžimas (Determination). Vaikai mokėsi apie svajonių įgyvendinimą bei ryžtą įveikti įvairius gyvenimo sunkumus. Pamokoje taip pat dalyvavo Kalnėnų progimnazijos direktorė Regina Arbatauskienė, pavaduotoja ugdymui Adelė Staigvilienė bei viešnia, Zita Gedutienė, kuri pasidalino savo patirtimi iš tarptautinio piligriminio kelio Camino Lituano. Esu dėkinga už naudingą patirtį.

Anglų k. mokytoja Vaida Petkevičienė