Gimnazijos mokytojai dalijasi patirtimi

Mažeikių rajono informacinių technologijų mokytojus 2021 m. vasario 15 dieną pakvietėme į nuotolinį seminarą „Pamokos modernizavimas. Medijų raštingumas“. Tai antrasis ilgalaikės programos „IKT naudojimo galimybės inovatyviam mokymui(si)“ modulis. Seminaro tikslas – suteikti žinių bei įgūdžių, reikalingų mokymosi proceso organizavimui ir valdymui (rengimui ir teikimui) skaitmeninėje mokymosi aplinkoje, parenkant tinkamą mokymosi scenarijų ir atitinkamas priemones. Šiame seminare buvo siekiama patobulinti mokytojų kompetencijas taikant IKT mokymosi priemones ugdymo procese ir ugdyti įgūdžius teikti ir organizuoti mokymosi procesą skaitmeninėje mokymosi aplinkoje, integruojant tiek tradicinio, tiek netradicinio mokymosi metodus. Veikla sukonstruota taip, kad mokytojai susipažintų su inovatyvių sprendimų taikymu, skaitmeniniu turiniu, virtualiojo ir e. mokymosi sampratomis bei šių dienų tendencijomis Lietuvoje ir pasaulyje, įvertintų savo, besimokančiųjų bei švietimo institucijos poreikius. Taip pat susipažino su skaitmeninio mokymosi turinio kūrimu, taikymu bei mokymosi proceso projektavimu skaitmeninėje aplinkoje, ypatingą dėmesį skiriant praktiniam darbui: kaip numatyti ir taikyti mokymosi scenarijus, nuo ko pradėti, kaip konstruoti mokymosi medžiagą, įsivertinimo ir vertinimo priemones, kaip organizuoti aktyvų mokymąsi skaitmeninėje mokymosi aplinkoje. Seminaro lektorės – informacinių technologijų mokytojos metodininkės Sigutė Mackevičienė ir Vilma Bernotienė.

Mažeikių Švietimo centro informacija