Gimnazijos mokytojai dalijasi patirtimi

Technologijos sparčiai keičiasi visame pasaulyje, keičiamas ugdymo turinys ir bendrojo lavinimo mokyklose. Prioritetas teikiamas kūrybiniam ugdymo procesui, orientuojamasi į problemų sprendimą, visuomenės gyvenimo ir informacijos kaitą, sveiką ir estetišką gyvenseną, verslumą, išprususį vartotoją modernių technologijų taikyme.

2021 m. vasario 11 d. technologijų mokytojai nuotoliniu būdu jungėsi į seminarą „Šiuolaikinių technologijų taikymo pamokose įtaka ugdymo kokybei“, kurį vedė Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos technologijų mokytojas ekspertas Raimondas Milėška. Tai ilgalaikės programos „Kompetencijomis grindžiamas savivaldus, reflektyvus ir patyriminis ugdymas technologijų pamokose“ pirmasis modulis. Šio seminaro tikslas buvo supažindinti mokytojus su 3D technologijomis ir jų taikymu technologijų pamokose. Programos dalyviai programų Sketchup, Autodesk Tinkercad pagalba kūrė 3D objektus, gavo žinių, kaip parengti technines užduotis 3D projektavimo pamokoms. Šių programų taikymo pamokose privalumų yra tas, kad vaikai praktiškai susipažįsta su erdvės suvokimu, lavinamas gebėjimas orientuotis erdvinėje X,Y ir Z koordinačių ašyje, taip pat įtvirtinamos matematinės žinios, apskaičiuojant spausdinamo projekto dydį, turi galimybę dirbti su projektų grafiniu dizainu, tekstūrų kūrimu bei maketavimu, atskleisiančiu kiekvieno mokinio meninius gebėjimus.

Dėkojame seminaro lektoriui ir technologijų mokytojams už konstruktyvų darbą, dalijimąsi patirtimi.

Mažeikių Švietimo centro informacija