Trečioji Humanitarų akademijos sesija

Gruodžio 18 dieną įvyko trečioji (žiemos) Humanitarų akademijos sesija. Ši sesija buvo skirta kalbai – bendravimo įrankiui; kalbai – prasmės, mąstymo, psichologijos šaltiniui/ kodui; užrašytai kalbai (raštui) – informacijos išsaugojimo ir perdavimo priemonei, bet, dar svarbiau, pokyčių visuomenėse lėmėjai.
Klaipėdos universiteto daktarė Dalia Jakulytė kalbėjo apie kalbą iš kalbininkų pozicijos: „Kalba apie kalbą: žodžių istorijos“, o profesorius Gintautas Vyšniauskas – iš filosofo, į kalbą/ raštą žvelgiančio iš istorinės visuomenės raidos perspektyvos: „Gutenbergo ir Liuterio nuopelnai lietuvių kalbai“.
Šįkart paskaitos nusitęsė į mokytojų ir profesoriaus diskusiją. Džiugu, kad trečiojoje sesijoje, nors ir už beveidžių ekranų, mokiniai buvo aktyvūs paskaitų dalyviai, Povilas įsitraukė į karštą diskusiją po paskaitų. Tai yra ženklas, kad pamažu akademija įgyja ritmą, kai ne tik išklausoma ekspertų, bet ir klausiama bei diskutuojama. Pasvajojom, kad visiškai įmanoma suorganizuoti tiesiog diskusiją, mūsų bičiuliai iš Klaipėdos universiteto labai palaiko šitą idėją. ĮSITIKINUSI, diskusija įvyks, tik dar reiks susitarti dėl diskusijos objekto.
Akademija gyvuos ir 2021 metais. Baigiantis pirmiesiems akademijos metams labai norisi padėkoti visiems Bičiuliams, kurie yra akademijoje, ypač Klaipėdos universiteto akademinei bendruomenei. Tačiau labai svarbu padėkoti ir tiems Bičiuliams, kurie padarė viską, kad „Žodis virstų Kūnu“. Esu dėkinga gimnazijos direktorei už idėjos palaikymą ir pagalbą ieškant rėmėjų. Ypatingas AČIŪ AB ORLEN LIETUVA – sugriovė mano stereotipą, kad dideliam verslui tokie lyg ir maži dalykai gali pasirodyti nereikšmingi. Smagu, kad pramonė ir technologijos yra kartu su humanitarika.

Lietuvių k. mokytoja Virginija Aurylaitė