Patirties sklaida

Lapkričio 24 d. vyko nuotolinis rajono rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio metodinis užsiėmimas–refleksija „Kalbų mokymosi teorija ir praktika 2020: integruotas kompetencijų ugdymas“. Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Rasa Poškutė pristatė vykusios konferencijos medžiagą, kalbėjo apie naujus iššūkius mokykloje. Mokytoja metodininkė Laima Novakienė pasidalino LRb(U) KMA metodinio seminaro medžiaga, papasakojo, kaip dirbti „Classroom“ platforma.

Mažeikių Švietimo centro informacija