Netektis

„Tarp mūsų gyvena pabaiga, ji visur atseka, – nesvarbu, kur nukeliautume, ji išnyra taip netikėtai, ir niekad negali žinoti, iš kurios pusės ji tave užpuls, nespėji nė jos pavidalo įžvelgti, neišmanai, kaip su ja kovoti.“
(Vincas Mykolaitis-Putinas).
Po sunkios ligos, eidama 65-uosius gyvenimo metus, į Amžinybę išėjo buvusi Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė JANINA KRYŽIUVIENĖ.
Janina Kryžiuvienė gimė 1956 m. balandžio 28 d. Skuodo r. Pašilės k. Baigusi Mažeikių II-ąją vidurinę mokyklą, ji pasirinko studijas Vilniaus valstybiniame pedagoginiame universitete ir įgijo istorijos mokytojos specialybę. 1980 m . J. Kryžiuvienė pradėjo dirbti Mažeikių r. Židikų vidurinėje mokykloje, o nuo 1981 metų pedagogės kelią tęsė tuometinėje Mažeikių I-ojoje vidurinėje mokykloje, kur savo begaliniu darbštumu, pareigingumu, meile mokiniams pelnė tėvų, administracijos bei kolegų pagarbą ir pasitikėjimą. Dirbdama direktoriaus pavaduotoja Janina Kryžiuvienė buvo labai atidi kiekvieno kolegos problemoms. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje Janina jaunimą istorijos mokė iki 2016 metų. Visi jos mokiniai gerbė ir mylėjo savo mokytoją už puikų dalyko išmanymą, atsidavimą darbui, toleranciją ir rūpestingumą. Nemažai jos išugdytų istorikų yra tapę įvairių konkursų ir olimpiadų nugalėtojais ir prizininkais.

Ramia inteligentiška laikysena mokytoja buvo pavyzdys ne tik mokiniams, bet ir kolegoms. Janiną prisiminsime kaip nuoširdžią, santūrią, taktišką kolegę, kaip ypatingo atsakingumo ir vidinės inteligencijos pavyzdį.

Su giliu liūdesiu išlydėdami mokytoją Janiną Kryžiuvienę, nuoširdžiai užjaučiame jos artimuosius.

Ilsėkis ramybėje, Janina…

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos bendruomenė