Sveikiname, džiaugiamės, didžiuojamės!!!

POVILAS DAPŠYS (IIId klasės mokinys) Tarptautinėje chemijos olimpiadoje laimėjo III laipsnio diplomą ir bronzos medalį!

Nuoširdžiai dėkojame chemijos Mokytojai metodininkei Audronei Čekytei.

Tarptautinėje chemijos olimpiadoje Iš Lietuvos dalyvavo 4 mokiniai: 2 iš jų apdovanoti Pagyrimo raštais, o Povilas ir dar vienas mokinys pelnė bronzos medalius.

******

POVILAS DAPŠYS laimėjo atranką ir yra pakviestas dalyvauti Tarptautinėje biologijos olimpiadoje, kuri vyks rugpjūčio mėnesį Vilniuje. Olimpiadoje dalyvaus 4 mokiniai iš Lietuvos. Povilui linkime kuo geriausios sėkmės.

Nuoširdus ačiū biologijos Mokytojai metodininkei Linai Vičiulienei.

******

Sveikiname Mantą Šiaulį ir Roką Bertašių, apdovanotus LR Švietimo, mokslo ir sporto m-jos diplomais jiems išlaikius Lietuvos kūno kultūros aukso su ąžuolo vainiku ženklo normatyvus elito diplomu.

Ačiū fizinio ugdymo Mokytojai metodininkei Rasai Akučkaitei.

******

Simas Kontrimas (IV a klasės mokinys) rugpjūčio 29-30 d. dalyvaus naujoje paskelbtoje Europos geografijos olimpiadoje nuotoliniu būdu. Linkime kuo geriausios sėkmės olimpiadoje!

Dėkojame geografijos Mokytojui ekspertui Dainiui Stasiui.