Svarbi informacija

Vadovaujantis LR Vyriausybės ir Mažeikių rajono savivaldybės sprendimu, ugdymo procesas ir visi planuoti renginiai nutraukiami 2020 m. kovo 13-27 dienomis!

Abiturientams atšaukiamos lietuvių kalbos įskaitos, kovo 16-27 dienomis skelbiamos PAVASARIO ATOSTOGOS (t.y. mokymas nevyks)

Sprendimai dėl 2020 BE sesijos

2020 metų kovo 13 d. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais yra pakeisti 20219–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tvarkaraščiai.

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymas pratęsiamas iki gegužės 4 d.

Menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų ir brandos darbo vykdymas yra pratęsimas iki balandžio 28 d.

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) kalbėjimo dalies vykdymas iš balandžio mėnesio perkeliamas į pakartotinę sesiją birželio mėnesį. Užsienio kalbų (prancūzų ir vokiečių) VBE kalbėjimo dalys bus vykdomos birželio 22 d. Užsienio kalbos (rusų) VBE kalbėjimo dalis bus vykdoma birželio 25 ir 26 d. Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis bus vykdoma birželio 26 ir 30 d.