Seminaras „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Inovacijų išbandymas“

Gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Inovacijų išbandymas“. Du mėnesius chemijos, fizikos, geografijos, kūno kultūros ir choreografijos mokytojai pamokose išbandė inovatyvias ugdymo priemones, palankiai įvertintas gimnazistų.
Projektą įgyvendinusi mokytojų komanda surengė seminarą, kurio metu dalijosi patirtimi. Džiugu, kad seminare dalyvavo ne tik Mažeikių rajono pradinių, pagrindinių, politechnikos mokyklų, progimnazijų, gimnazijų mokytojai, bet atvyko kolegos fizikai, chemikai, šokio mokytojai iš Plungės „Saulės“ gimnazijos, Telšių Žemaitės ir Vincento Borusevičiaus gimnazijų, Telšių „Germanto“ progimnazijos, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos.
Seminare kalbėjo ir „Mokslo technologijos“ darbuotoja Onė Čapienė, kuruojanti projektą.