Gimnazistai ir mokytojai išbando inovatyvias mokymo priemones

Pagal projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ į gimnaziją atkeliavo inovatyvūs priemonių rinkiniai chemijos, fizikos ir fizinio aktyvumo pamokoms.
Chemijos pamokose jau išbandėme Cornelsen priemonių rinkinius. 2a klasės gimnazistai, vadovaujami mokytojos Justinos Gulbinienės, tyrė medžiagų savybes, o 4-okai su mokytoja Aiste Daubariene distiliavo Coca-colą bei vykdė vandens elektrolizę.