Dainius Stasys – Metų mokytojas

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos geografijos mokytojui ekspertui Dainiui Stasiui suteikė Metų mokytojo vardą bei premiją, kuri skiriama už reikšmingiausius pedagogikos srities darbus, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškų ir pilietinių vertybių ugdymą.

Nuotraukoje mokytojas Dainius Stasys su III a klasės gimnazistu Simu Kontrimu, daugelio respublikinių ir tarptautinių olimpiadų, konkursų laimėtoju.