Ugdymas karjerai

Nuo 2012 m. spalio mėnesio gimnazija įsitraukė į projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002, kurį vykdo Lietuvos mokinių informavimo ir kūrybos centras. Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai.

2012 m liepos 4 dieną Švietimo ir mokslo ministras bei Socialinės apsaugos ir darbo ministrai pasirašė bendrą įsakymą dėl mokinių rengimo karjerai tobulinimo. Nuo rugsėjo 1 d. Lietuvos mokyklose vykdomas projektas MUKIS – mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema.

Karjeros paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Gimnazijoje ugdomos 4 karjeros kompetencijos:

1. Savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis),

2. Karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį),

3. Karjeros planavimo (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti ir atnaujinti karjeros planą)

4. Karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas – mokėti parašyti savo CV, motyvacinį laišką, prisistatyti telefonu, siekiant karjeros tikslų, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

Kviečiame visus, kurie rūpinasi savo ateitimi, nori geriau pažinti save, susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo karjerą kreiptis į karjeros koordinatorės: socialinę pedagogę Gitaną Svirskienę ir psichologę Jūratę Pivariūnienę.

Dėl konsultavimo laiko galima kreiptis iš anksto ir koreguoti apsilankymo laiką el. paštu gitana.svirskiene@gmail.com arbajurate.pivariuniene@gmail.com