Projektas T- KLASĖ

Projekto tikslas – sutelkti visus gimnazijos bendruomenės narius ir didinti jų tarpusavio supratimą atliekant įvairias veiklas: bendradarbiaujant, tobulinant pedagogų kvalifikaciją, įtraukiant tėvus į popamokinę veiklą, pamokas, organizuojant ekskursijas į tėvų darbovietes, organizuojant renginius, vaizdo konferencijas tėvams ir vaikams, stiprinant mokinių savivaldą, dalyvaujant TV laidoje „Gimnazistai“, kuriant metodinį filmą apie gimnazijos bendradarbiavimą su tėvais, skleidžiant informaciją spaudoje, specializuotame tinklalapyje www.mokytojodienorastis.lt. Koordinatorius direktoriaus pavaduotojas ugdymui Laimonas Terasius.Edukacinis projektas LIFTAS

Šis projektas, kurio iniciatorius yra DNB bankas ir kuriam pritaria Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija – tai puiki galimybė gimnazistams seminarų metu įgyti ekonomikos, finansų, rinkodaros žinių bei naudingos praktinės patirties, tiesiogiai dirbant ir bendraujant su projekto specialistais – komandų gidais. Projekto etapų metu bus atrinktos keturios geriausios komandos iš skirtingų Lietuvos gimnazijų, kurios varžysis dėl pagrindinio prizo – dešimties tūkstančių litų bendruomenei svarbios idėjos įgyvendinimui bei kitų prizų. Koordinatoriai: ekonomikos mokytoja Rima Meldaikienė ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui Laimonas Terasius.Rusų kalbos projektas E-Twinning

Tikslas – ugdyti mokinių gebėjimus bendrauti elektroninėje erdvėje, bendradarbiauti bei tobulinti rusų kalbos įgūdžius. Koordinatorė rusų kalbos mokytoja Laima Novakienė.Lygių galimybių akademija Priimk. Drąsink. Keiskis


Projekte dalyvauja mokiniai, mokytojai ir tėvai. Projekto tikslai – atskleisti mokiniams stereotipų įtaką planuojant profesinę karjerą, suteikti tėvams žinių apie diskriminaciją ir lygias galimybes, suvienyti mokytojus, mokinius, tėvus ir darbdavius plėtojant toleranciją, pagarbą žmogaus orumui, teisėms, šeimai. Koordinatorė socialinė pedagogė Gitana Svirskienė.