Parama

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija
Įm. kodas 190176643
Laisvės 10, Mažeikiai
a/s LT644010040700025823
DnB Nord bankas
b/k 40100

 

KREIPIMASIS DĖL 1 ar 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO GIMNAZIJAI PAREMTI

 

Mieli tėveliai, (globėjai / rūpintojai), mokytojai, darbuotojai ir kiti geros valios žmonės

 

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 1 ar 2 % GPM paramos galimybe 2017 metais rėmėte gimnaziją.   Finansinė parama – didelė paspirtis gerinti mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti gimnazijos materialinę bazę. Už 2017 m. gautas lėšas atnaujina III aukšto fojė, nupirkti minkštasuoliai, pirmame aukšte įrengtas naujas anglų kalbos kabinetas, pirktos mokymo priemonės.

Kreipiamės į Jus tikėdami, kad ir šiais metais būsite drauge, todėl maloniai Jūsų  prašome  iki 2018 m. gegužės 1 dienos  skirti 1 ar 2 % sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos remonto darbams (sienų, lubų) bei toliau atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas. Džiugu, kad kai kurie tėveliai rodo iniciatyvą ir individualiai rūpinasi klasių aplinka, mokinių darbo sąlygomis. Ačiū Jums.

Jums nutarus 1 ar 2% savo pajamų mokesčio skirti mūsų  gimnazijai, iki einamųjų metų gegužės 1 dienos reikia užpildyti specialią formą FR0512 forma 03 versiją.

Patogiau pildyti elektroniniu būdu per EDS https://deklaravimas.vmi.lt

Taip pat konsultacijos teikiamos VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

Jeigu pildysite popierinę formą, užpildytą ir pasirašytą formą dėkite į voką, ant jo nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą. Pasirašykite ant voko klijavimo linijos taip, kad neįmanoma būtų atidaryti voko nepažeidžiant parašo. Laišką siųskite paprastu paštu.

Laiško gavėjas: VMI Deklaracijų tvarkymo skyrius, Neravų g. 8, Druskininkai

Tuščią formą ir pildymo pavyzdį rasite Telšių apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Mažeikių skyriuje 201 kab.

Taip pat ir gimnazijos raštinėje.

 

Gimnazijos rekvizitai

Paramos gavėjo pavadinimas  – Merkelio Račkausko gimnazija (formoje reikės trumpinti  – M. Račkausko gimnazija)

Paramos gavėjo identifikacinis numeris 190176643

 

Nuoširdžiai dėkojame.

Gimnazijos bendruomenės vardu direktorė Asta Žukauskienė