Spalio 20 d., po pamokų, su pirmų klasių gimnazistais dalyvavome Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ surengtoje žvakučių akcijoje „Už organų donorus“. Kiekvienas uždegėme raudonos spalvos žvakutes už gyvus ir mirusius donorus. Biologijos mokytojas A. Vilkas

Gimnazistų susitikimas su MSIC Lietuvos moksleivių sąjungos mokinių savivaldų informavimo centro atstovais.

Gimnazijos tarybos posėdis

Gimnazijos tarybos posėdyje:

  • Naujų narių prisistatymas.
  • VBE egzaminų rezultatai.
  • PUPP rezultatai.
  • Abiturientų stojimai.
  • 2017 metų gimnazijos veiklos pirmo pusmečio analizė.
  • 2017-2018 m.m. gimnazijos ugdymo plano ypatumai.
  • Gimnazijos bendruomenės veiklos kokybės įsivertinimo apklausų ir rezultatų analizė.

KT projektas „Jaunimo veikla ieškant piliakalnių paslapčių“

Gimnazijos socialinė pedagogė Gitana Svirskienė šiais mokslo metais inicijavo ir parengė projektą „Jaunimo veikla ieškant piliakalnių paslapčių“. Projektas laimėtas! Projekto išvykose dalyvavo savanoriai iš 1 a, 1 c, 1 d ir 1 e klasių. Tikslas vienas – aplankyti ir sutvarkyti piliakalnius.

1 e klasės mokiniai lankėsi šiaurvakariniuose rajono piliakalniuose: Griežės, Ritinės, Jautakių, Daubarių. Vaizdai akims ir penas širdžiai. Gyva geografijos pamoka prie Griežės piliakalnių! Varduvos vagoje netelpantis vanduo ir užlietas tiltas bei žvyro karjeras paliko didžiausią įspūdį šios klasės mokiniams. Prie Ritinės piliakalnio mokiniai išgirdo ir dvaro istorijos subtilybių. Įspūdingai nepasirodė tik Jautakių piliakalnis. O Daubarių – mokiniams lankyti, pažįstami ir matyti.

1 a ir 1 c klasės gimnazistai lankėsi Sedos seniūnijoje. Rūke paskendęs Sedos piliakalnis ir beveik per jį nutiestas kelias… Vaizdingas Rimolių piliakalnis su stačiais Varduvos skardžiais – netikėtas reginys Mažeikių krašte vertė keisti nuomonę, kad gražių dalykų tikrai yra pačioje artimiausioje aplinkoje. Renavo užtvankos glėbyje įspaustas piliakalnis niekuo nenusileido  savo grožiu, rudeniška tyla ir pamažu prapliumpančiu lietumi, kurį stebėjome rankose spausdami karštos arbatos puodelius.

1 d klasės mokiniai lankėsi Viekšnių seniūnijoje įsikūrusiame Gyvolių piliakalnyje. Tikra Virvytės didybė! Smarkiai išsišovęs iš aplinkinio reljefo, gūdžių eglynų apsuptyje, pasirengęs priimti kiekvieną atvykstantįjį. Leckavos apylinkėse suradome Ventos pakrantėje rymantį Mantvydų piliakalnį ir prie pat Latvijos sienos, krūmuose, besislepiantį Leckavos piliakalnį.

 Geografijos mokytojas metodininkas Dainius Stasys

Džiaugiamės, sveikiname

Šiaulių krašto merginų matematikos olimpiados-konkurso laimėtojas!!!
Eveliną Simutytę, 2 b kl. – I vieta, mokyt. Albina Jasinskaitė
Anastasiją Volkovą, 2 a kl. – II vieta, mokyt. Sandra Vaišvilienė
Moniką Navickaitę, 1 d kl. – III vieta, mokyt. Albina Jasinskaitė
Auksę Vaitkutę, 1 d kl. – III vieta, mokyt. Albina Jasinskaitė
Jolantą Peisokaitę, 3 e kl.– III vieta, mokyt. Albina Jasinskaitė
Dėkojame Laurai Rimgailaitei, 3 e kl., Faustai Vasiliauskytei, 4 c kl., Monikai  Zubavičiūtei, 4 d kl., puikiai atstovavusioms gimnazijai.
Nuoširdus ačiū matematikos mokytojoms!


Pirmokų ekskursija į Latviją

Spalio 11 d. 1b ir 1d klasės mokiniai su savo kuratoriais ryžosi išsklaidyti lietaus debesis ir auksiniais keliais patraukė į Latviją. Čia mūsų laukė kino kūrimo paslaptys Cinevillos miestelyje su įspūdinga programa. Daug gražių emocijų dovanojo vedėjas ir 1-ų klasių aktoriai. Toliau pro langus lėkė Rygos vaizdai: senamiesčio bažnyčių bokštai, paslaptingoji Dauguva ir zujantys tramvajai. Šį kartą mūsų tikslas – pasiekti Gaujos slėnio didybę ir lazdų kraštą – Siguldą. Jaukiame mieste pažintis tęsėsi nuo centrinės dalies. Vaikiško šėlsmo negailėjo vasaros rogučių trasa, Gaujos slėnio apžvalgos ratas. Iš kitos upės pusės istorinių vaizdų pažėrė Turaidos pilies kompleksas ir graudžia legenda apipinta Gutmanio uola…

1d klasės kuratorius ir ekskursijos vadovas Dainius Stasys

Pamokos kitaip

Šeštadienį, spalio 14 d., grupė gimnazijos mokinių ir mokytojų lankėsi Nacionalio Kauno dramos teatro spektaklyje „Hamletas“. Prieš spektaklį mokiniai dar apsilankė ir Vytauto Didžiojo karo muziejuje.
Dėkojame lietuvių kalbos mokytojui Martynui Januškai.