DŽIAUGIAMĖS IR NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME!

Vasario 16-ąją bus įteikta dvylika Mažeikių rajono savivaldybės nominacijų. Mažeikių rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos siūlymu, Mažeikių rajono savivaldybės mero Antano Tenio potvarkiu Mažeikių rajono savivaldybės nominacijos skirtos:

Astai Žukauskienei – „2018 metų kūrybinė iniciatyva“
Devynerius metus Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijai vadovaujanti direktorė sukūrė laisvą demokratišką atmosferą. Ji atvira kaitos procesams, ieškanti naujumo gimnazijos valdyme, nuolat tobulinanti vadybinius gebėjimus. Veiksminga lyderystė ir gimnazijos valdymas, aukštas pedagogų profesionalumas ir meistriškumas, bendradarbiavimas visais lygmenimis, kokybiškas mokymas ir mokinių gebėjimas mokytis, tėvų įtraukimas į ugdymo procesą, geras ir draugiškas mikroklimatas – gimnazijos direktorės veiksmingo valdymo bruožai.
Greičiau, aukščiau, tvirčiau – tai asmeninis direktorės šūkis, siekiantis ir skatinantis pažangą, tobulėjimą, kviečiantis siekti savųjų aukštumų.
Aukšti gimnazijos pasiekimai dalykinėse olimpiadose, neformaliojo ugdymo laimėjimai garsina Mažeikių rajoną ne tik respublikoje, bet ir už jos ribų. Gimnazijoje puoselėjamos praeities kultūros tradicijos, kuriamos naujos. A. Žukauskienės iniciatyva įsteigtas Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos Alumni 100-čio klubas.
Direktorė nuolat ieško naujų formų, būdų, kaip šiuolaikiškai pateikti istorijos faktus: jau tradicija tapo mokyklų socialinių partnerių – Merkelio Račkausko gimnazijos ir Senamiesčio pagrindinės mokyklos bendruomenių – pilietinė akcija „Laisvės banga“. Akcijoje dalyvauja mokinių tėvai, senamiestyje dirbantys ir gyvenantys žmonės, ugdymo įstaigų, rajono Savivaldybės darbuotojai.
Gimnazijos direktorė sutelkė bendruomenę kurti veiksmingą ir patrauklią, mokymosi procesui tinkamą aplinką. Vienos geriausių ugdymo įstaigų Mažeikių rajone direktorė yra labai reikli sau, nuolat besidominti, besigilinanti į naujas mokymo metodikas, į vadybą, turinti aiškų tikslą, matanti gimnazijos viziją („ pažangi, atvira pokyčiams ir demokratiška mokykla ….“) ir to siekianti.

Mažeikių rajono savivaldybės informacija.

Džiaugiamės rajono meninio skaitymo konkurso laimėtojais

Ugnę Pušinskytę (III a kl.) – I v., skaitė Kazio Borutos romano „Baltaragio malūnas“ ištrauką, ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laima Skabickienė;
Andrių Uldukį (IV e kl.) – I v., skaitė Antano Škėmos „Nakties tyla“ ištrauką, ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ona Kelpšienė.
Ačiū gimnazistams ir Mokytojoms.
Nuoširdžiai dėkojame gimnazistams, puikiai atstovavusiems gimnazijai rajono meninio skaitymo konkurse:
Emilijai Mikutaitei, III f kl., ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Dalia Pranciulienė; Algimantui Kozlovui, III d kl., ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Virginija Aurylaitė;
Ir mokiniams, dalyvavusiems literatūrinėje kompozicijoje „Atminties medis“ pagal Vygandą Račkaitį ir Mildą Telksnytę:
Agnei Muravjovaitei, II a kl., Lukrecijai Vaitelytei, II b kl., Algimantui Kozlovui, III d kl., Godai Kaupytei, III a kl., Aurimui Vaičiui, II b kl., Gabrielei Vaičiulytei, III d kl., Emilijai Mikutaitei, III f kl., Dominykai Petravičiūtei I b kl.– teatro būrelio mokytoja, režisierė Daiva Gedvilienė.
Nuoširdžiai dėkojame Mokytojams.

 

Džiaugiamės, sveikiname fizikos rajoninės olimpiados laimėtojus

Viltę Miliauskaitę (I a kl.) – II v., Povilą Dapšį (II d kl.) – II v.,
Moniką Navickaitę (II d kl.) – III v., Mantą Navicką (II d kl.) – III v.,
Elę Januškytę (I a kl.) – IV v., Auksę Vaitkutę (II d kl.) – IV v.,
Gvidą Lekstutį (III a kl.) – IV v., Marių Balodį (IV e kl.) – IV v.

Nuoširdžiai dėkojame olimpiados dalyviams, puikiai atstovavusiems gimnazijai:
Justui Balsiui (I a kl.), Linui Švažui (I a kl.), Viktorijai Anglickytei (III b kl.), Ryčiui Gabaliui (III f kl.), Mariui Kibeikai (III b kl.), Modestai Mišeikytei (IV f kl.).
Ačiū fizikos mokytojai Vitalijai Plonienei.