Olweus patyčių prevencija

Šios programos esmė – išmokyti visą gimnazijos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Programą inicijuoja ir administruoja  –  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Gimnazijos Olweus programos instruktorė – Gitana Svirskienė.

Gimnazijos Olweus programos koordinatorė – Jūratė Pivariūnienė.

Gimnazijoje yra sudarytos 7 mokymosi ir supervizijų grupės.

Mokymosi ir supervizijų grupių lyderiai:

1 grupė – Daubarienė Aistė ir Mackevičienė Sigutė

2 grupė – Matutienė Audronė ir Meškienė Rita

3 grupė – Giniotienė Rosita ir Novakienė Laima

4 grupė – Pivariūnienė Jūratė ir Vaitkutė Romualda

5 grupė – Puplauskienė Rasa ir Savičienė Neringa

6 grupė – Šeirienė Simona ir Tiškienė Irena

7 grupė – Dapšienė Natalija ir Lazdauskienė Simona

 

Gimnazijos taisyklės prieš patyčias:

  1. Mes nesityčiosime iš kitų.
  2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.
  3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.
  4. Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir gimnazijoje, ir namie.

Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2017-2018 m. m.