NORDPLUS

Programa skirta Šiaurės ir Baltijos šalių glaudesniam bendradarbiavimui švietimo srityje, mokymosi visą gyvenimą principo įgyvendinimui, regiono konkurencingumo Europos mastu didinimui bei Baltijos ir Šiaurės šalių švietimo sistemų tobulinimui.

Projekto pavadinimas: Kūrybiškas ir verslus bendradarbiavimas.

Projekto tipas: Nordplus Junior mokinių mobilumo projektas/klasių mainai.

Projekto prioritetas: verslumo skatinimas.

Projekto partneriai: Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija (Lietuva), Commercial College of Iceland, Reikjavikas (Islandija) ir Sandnessjøen videregående skole (Norvegija).

Projekto tikslinė grupė: 15-17 metų mokiniai.

Projekto trukmė – vieneri metai (2011-2012 mokslo metai).

Projekto bendrieji tikslai:

  • Rasti bendrus kūrybiškus sprendimus diegiant naujoves ir ugdant verslumą.
  • Įgyti daugiau žinių ir kompetencijų verslumo ugdyme.
  • Palyginti skirtingus tarpkultūrinius verslumo ugdymo metodus.

Projekto pagrindinės sritys:

  • Novatoriškumas. Projekto metu kursime naujus produktus ieškodami galimybių panaudoti įvairias medžiagas, jas patobulinti, atnaujinti ar perdirbti.
  • Verslumas. Kiekviena mokykla sukurs bendroves/verslumo studijas „Verslumas be sienų“. Mokiniai bus atsakingi už savo įkurtos bendrovės rinkodarą ir organizaciją. Jie turės mąstyti novatoriškai ir kūrybingai pristatydami ir įgyvendindami savo idėjas. Tikslas – suteikti jauniems žmonėms galimybę sukurti savo bendrovę ir matyti jos galimybes ateityje.
  • Redizainas/Atnaujinamasis dizainas. Šios projekto dalies veikla yra perdaryti, atnaujinti senus baldus, rūbus ir kitus daiktus. Paversti senus daiktus vėl naujais. Tikslas – ekologinis aspektas, suvokimo apie žalą aplinkai ir problemas, susijusias su „panaudojimo ir išmetimo“ mentalitetu ugdymas.

Projekto tikslas – įkurti verslo bendroves, kurios ugdytų verslumą, skatintų ekologinį mąstymą ir neterštų aplinkos perdirbant žaliavą.

Mes sukursime kūrybišką bendradarbiavimą apsikeisdami idėjomis ir kompetencijomis šiose srityse. Bendravimas ir idėjų sklaida bus pagrindas šioje partnerystėje, kurios pirminis tikslas – pakeisti mokinių galvoseną apie ateities galimybes ir, antra, teigiamai įtakoti visuomenę.

Pirmas projektinis susitikimas vyks mūsų gimnazijoje rugsėjo 25-30 d. Projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Renata Šaltkauskienė