2017-2018 m. m. balandžio mėnesio planas

Nr.
Veikla
Data
Laikas, vieta
Organizatoriai
1. Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis 04 Tr. 8.00 -17.30 L. Krigelienė
A. Žukauskienė
2. Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis 05 K. 8.00 -17.00 L. Krigelienė

A. Žukauskienė

3. Nacionalinė „Žalioji olimpiada“ I etapas. 05 K. L. Vičiulienė
4. Gimnazistų išvyka į žurnalistų festivalį „Dramblys“ 06 – 07 Pn. – S., Vilnius J. Palenskienė
5. MT posėdis 06 Pn. 10.00 A. Žukauskienė
6. Gimnazijos vadovų pasitarimas 09 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
7. Klasių seniūnų susirinkimas 10 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
8. Atvirų durų diena būsimiems mokiniams ir jų tėvams 10 A. 16.00-18.30

IIa. fojė

A. Žukauskienė

J. Palenskienė
L. Terasius

9. Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas PISA 2018 11 Tr. 9.00 – 15.00

2010, 302 kab., bibliotekoje

J. Palenskienė
10. Gimnazistų susitikimas su KTU studentais 12 K. 10.40 A.s. Mokinių savivalda
11. Konferencija, skirta Vydūno 150 -osioms gimimo metinėms  „Žmogus ateina į šį pasaulį tam, kad Žmogumi taptų“ 12 K. 14.00 A.s. O. Kelpšienė

L. Skabickienė

12. Vaikinų ansamblio BROS dalyvavimas Lietuvos vokalinių ansamblių koncerte „Dėl žalio Ąžuolyno“ Linkuvos kultūros centre 14 Š. L. Terasius
13. Gimnazijos vadovų pasitarimas 16 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
14. Klasių seniūnų susirinkimas 17 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
15. Tėvų susitikimai su dalykų mokytojais 17 A. 16-19 val. Dalykų mokytojai
16. Fizikų dienos paminėjimas 18 Tr. Fizikos mokytojai
17. Gimnazijos ugdymo plano rengimo darbo grupės pasitarimas 19 K. Po 4 pamokų 207 kab. L. Krigelienė
18. Gimnazijos vokalinių ansamblių „Incanto“, „BROS“ ir Junior Bros“ dalyvavimas TV  konkurso „Dainų dainelė“ respublikiniame etape LRT. 20 Pn. Transliacija balandžio 29 d. 15.45 val. per

LRT kultūra

L. Terasius
N. Dapšienė
19. Respublikinio konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ baigiamasis etapas Trakuose 20 Pn. L. Vičiulienė

A. Balsienė

20. Tarptautinė ekologinė akcija „Darom 2018“  20 P. Klasių kuratoriai
21. Gimnazijos vadovų pasitarimas 23 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
22. Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Gimnazistų išvyka į edukacinę programą „Kino virtuvė“ 24 A. L. Terasius
23. II kl. mokinių užsienio k. (vokiečių) pasiekimų lygio testas 24 A. L. Terasius

J. Palenskienė

24. Gimnazistų darbų pristatymas

“Fizika aplink mus“

25 Tr. 14.00 A.s. V. Plonienė
25. II kl. mokinių užsienio k. (rusų) pasiekimų lygio testas 25 Tr. L. Terasius

J. Palenskienė

26. Valstybinio užsienio k. (anglų) brandos egzamino vykdytojų, Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokytojų, supažindinimas su vykdymo instrukcija 25 Tr. 14.00 206 kab. L. Krigelienė
27. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokymai 26 K. 8.00 A. s. G. Svirskienė
28. II kl. mokinių užsienio k. (anglų) pasiekimų lygio testas 26 K. L. Terasius

J. Palenskienė

29. Metodinės tarybos pasitarimas 26 K. Po 4 pamokų 307 kab. A. Jasinskaitė

J. Palenskienė

30. DOFE programos pristatymas 27 Pn. A. s. R. Kesminienė
31. Valstybinio užsienio k. (anglų) brandos egzamino vykdytojų, gimnazijos mokytojų, supažindinimas su vykdymo instrukcija 27 Pn. Po 2 pamokų 207 kab. L. Krigelienė
Per mėnesį
1. Pamokų stebėjimas. Tikslas – individuali pažanga, įsivertinimas Gimnazijos vadovai
2. Integruoti II klasių mokinių socialiniai ir gamtos mokslų testai Gamtos ir socialinių mokslų mokytojai
3. Gimnazijos mokinių prezidento rinkimai Mokinių savivalda
4. Pasaulinės sveikatos dienos paminėjimas A. Balsienė
5. Rašinių konkursas, skirtas Vydūno ir Lietuvos paminėjimui ,,Žmogus vertas tiek, kiek jis gero padarė Tėvynei“ Lituanistai
6. Bendruomenės Lietuvos šimtmečio ąžuolyno sodinimas L. Terasius

Klasių kuratoriai

7. II klasių mokinių prašymų teikimas dėl mokymosi gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą Iki 04-13 II klasių kuratoriai
8. II klasių mokinių individualių ugdymosi planų sudarymas Iki 04-20 L. Krigelienė
9. III klasių mokinių prašymų dėl individualių ugdymosi planų koregavimo teikimas Iki 04-30 L. Krigelienė
10. I klasių mokinių dorinio ugdymo ir IT modulių pasirinkimas Iki 04-30 I klasių kuratoriai, IT mokytojai
11. Kalbos viktorina Margas raštas rajono aštuntų klasių mokiniams ir mūsų gimnazijos pirmokams V. Irniūtė

V. Aurylaitė