2018-2019 m. m. gruodžio mėnesio planas

Nr.
Veikla
Data
Laikas, vieta
Organizatoriai
1. Jaunimo atsinaujinimo diena. Ateitininkų būrelio išvyka į Telšius 01 Š. S. Norvaišienė
2. Gimnazistų dalyvavimas 30 – ajame Lietuvos mokinių fizikos čempionate 01 Š. Šiaulių universitetas V. Plonienė
3. Gimnazijos vadovų pasitarimas 03 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
4. Klasių seniūnų susirinkimas 04 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
5. Matematikos PUPP bandomasis antrokams 04 A. 1- 2 pamokos

matemat. kab.

A. Jasinskaitė
6. Mokinių tarybos akademinio skyriaus Intelektualų klubo „Genys“ atidarymas 04 A. 18.00 A.s. L. Terasius

Mokinių taryba

7. Metodinės tarybos pasitarimas 04 A. Po 4 pam.

307 kab.

A. Jasinskaitė

J. Palenskienė

8. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 05 T. 5-6-7 pam.

402 kab.

 O. Kelpšienė
9. Gimnazistų komandos dalyvavimas tarptautiniame mokinių pateikčių anglų kalba konkurse „Didžiuojuosi savo mokykla“, KTU gimnazijoje 05 T. R. Meškienė
10. Rajoninis rusų k. dailyraščio konkursas 05 T. R. Čiutienė
11. Rajono rusų kalbos mokytojų metodinis pasitarimas 05 T. L. Novakienė
12. Mokyklinė biologijos olimpiada 06 K. Per 6 pam. 201 kab. L. Vičiulienė

A. Vilkas

13. Projektas „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Gimnazistų grupės išvyka į Šokio edukaciją Šokio teatre/Dance company 07 Pn. L. Terasius

R. Langė

14. Projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys „Emocinio intelekto ir socialinių kompetencijų ugdymas“ 07 Pn. 10.50 Aktų salė L. Krigelienė

J. Palenskienė

15. Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas 07 Pn. 210, 302 kab.

8.45 – 10.30 pirmos klasės, 10.45 – 12.30 antros klasės

L. Krigelienė
16. Gimnazijos vadovų pasitarimas  10 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
17. Tarptautinis Antikos kultūros ir lotynų kalbos konkursas ,,ELEX Vestibulum“ 10 Pr. 12.00 val.

Gimnazijos bibliotekoje

 O. Kelpšienė
18. Matematikos bandomasis egzaminas ketvirtokams 10 Pr. 4, 5 pam. A. Jasinskaitė

matematikos mokytojai

19. Mažeikių psichinės sveikatos centro renginys ketvirtų klasių gimnazistams. Savižudybių prevencija 10 Pr. 13.00 A.s. J. Pivariūnienė
20. Mokytojų susitikimas su Mažeikių psichinės sveikatos centro specialistėmis: savižudybių prevencijos projekto vykdymas 10 Pr. 14.00 A.s. J. Pivariūnienė
21. Klasių seniūnų susirinkimas 11 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
22. Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokyklinių olimpiadų laimėtojų pagerbimas 11 A. Po 4 pam. II a. fojė L. Krigelienė
23. Mokyklinė anglų kalbos olimpiada trečių kl. mokiniams ir anglų k. konkursas 1-2 kl. gimnazistams 11 A. 5-6 pam. L. Giniotienė
24. Gimnazistų dalyvavimas Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II ture, Mažeikių Gabijos gimnazijoje 11 A. S. Mackevičienė
25. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės susitikimas su administracija  11 A. 14.00 val.

309 kab.

O. Kelpšienė
26. Anglų kalbos mokytojų ir grupės mokinių išvyka į LCC Klaipėdoje 12 Tr. J. Žutienė
27. Gimnazijos Padėkos vakaras 12 Tr. 18.00  A. Žukauskienė
28. Petro Vileišio vardo nominacijos įteikimas Simui Kontrimui (3a) Energetikos ir technikos muziejuje Vilniuje 13 K. S. Paulauskienė
29. Projektas „Kino dirbtuvė“. Gimnazistų grupės dokumentinio filmo kūrimas 14 Pn. 8.00 A.s. L. Terasius
30. 1b klasės vakaronė 14 Pn. 18.00 A.s. S. Vaišvilienė
31. Projektas „Kino dirbtuvė“. Gimnazistų grupės dokumentinio filmo kūrimas 15 Š. 8.00 A.s. L. Terasius
32. Gimnazijos vadovų pasitarimas 17 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
33. Klasių seniūnų susirinkimas 18 A. Po 2 pam. A.s L. Terasius
34. Adventinė tikybos pamoka 1-2 kl. gimnazistams 18 A. 8 pam. A.s. S. Norvaišienė
35. Adventinė popietė mokytojams „Ecce homo“ 18 A. V. Aurylaitė
36. Metodinės tarybos pasitarimas 18 A. Po 4 pam.

307 kab.

A. Jasinskaitė

J. Palenskienė

37. S. Kontrimo (3a) ir geografijos mokytojo D. Stasio dalyvavimas tarptautinių olimpiadų laimėtojų pagerbimo renginyje Vilniuje valdovų rūmuose 18 A. D. Stasys
38. 1a klasės vakaronė 18 A. 18.00 A.s. G. Svirskienė
39. Projektas „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Gimnazistų išvyka į edukaciją  „Biologiniai jutikliai“, Kauno VDU Aplinkotyros katedroje 19 T. L. Terasius

L. Vičiulienė

A. Vilkas

40. Kalėdinis krepšinio turnyras 20 K. R. Beišinas
41. Projektas „Užverčiant metų knygą“. Šventinės klasių valandėlės 21 Pn. Klasių kuratoriai
42. Projektas „Užverčiant metų knygą“. Kalėdinis 2-4 kl. tinklinio rinkinių ir studentų rinktinių turnyras 21 Pn. Pagal registracijos grafiką R. Akučkaitė
43. Projektas „Užverčiant metų knygą“.

Vienos valsų ir mados vakaras

21 Pn. 16.00 III a fojė L. Terasius

Klasių kuratoriai

Per mėnesį
1. Pamokų stebėjimas. Tikslas – mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas ir mokymosi kompetencijos ugdymas Gimnazijos vadovai
2. Mokinių prašymų teikimas dėl individualių ugdymosi planų koregavimo Iki 07 Pn. L. Krigelienė
3. Brandos darbų tarpinis vertinimas Iki 07 Pn. L. Krigelienė
4. Trečių klasių mokinių prašymų dėl brandos darbo teikimas 5-16 d. L. Krigelienė

 

5. Pirmų kl. mokinių technologijų grupių susipažinimas su skulptoriaus profesija R. Milėška
6. 1-4 klasių tinklinio varžybos 19.00 val. Penktadieniais R. Akučkaitė
7. Erasmus+ projekto „Tradicijos ir papročiai – 21-ojo amžiaus tarpkultūrinių ryšių propaguotojai“ pirmasis vizitas į Rumuniją, Tirgu Žiu (Targu Jiu) miestą 17-22 d. R. Meškienė

S. Mackevičienė

8. Tarpklasinės krepšinio varžybos R. Beišinas