2018-2019 m. m. balandžio mėnesio planas

Nr.
Veikla
Data
Laikas, vieta
Organizatoriai
1. Gimnazijos vadovų pasitarimas 01 Pn. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
2. Menų (dailės krypties) MBE 01 Pr. Gabijos gimnazija A. Milėškienė
3. III klasių kuratorių pasitarimas dėl Paskutinio skambučio šventės organizavimo 02 A. Po 4 pam. 203 k. L. Terasius
4. Metodinės tarybos ir administracijos susitikimas su Kalnėnų pagrindinės mokyklos metodine taryba ir administracija 02 A. 15.00 A. Žukauskienė

J. Palenskienė

5. Gamtos mokslų konkursas „BioFiCh“ rajono pagrindinių mokyklų 8 klasių mokiniams 03 Tr. 13.00 Gamtos mokslų mokytojai
6. Europos Parlamento informacijos biuro projektas MEPA. Vaidmenų žaidimas „Balsuojam“ 04 K. 10.30  A.s. S. Paulauskienė
7. Pakartotinė lietuvių k. ir literatūros įskaita ketvirtokams 04 K. 13.30-15.45 val. 404 kab. Lituanistės
8. Flešmobas, skirtas tarptautinei sveikatos dienai 05 Pn.  Po 4 pamokų gimnazijos kieme  

Mokinių savivalda

9. Gimnazistų dalyvavimas Asociacijos „Karjeros kodas“ kartu su JAV ambasada Vilniuje ir tarptautine karjeros mokykla „Start“ meistriškumo pamokose ir socialinio verslumo konkurse „Start Strong 3+3“ 06 Š. R. Šaltkauskienė
10. Gimnazijos vadovų pasitarimas 08 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
11. Pasitarimas mokytojams, besiruošiantiems atestacijai 09 A. Po 3 pam. pavaduot. kab. J. Palenskienė
12. Nacionalinio egzaminų centro organizuojamas bandomasis IT VBE 09 A. 9.00-12.00 val.

IT kabinetas

S. Mackevičienė R. Miniotas
13. Fizikų dienos minėjimas 10 Tr. Per 7 pam. A.s. V. Plonienė
14. Dalyvavimas Lietuvos mokyklų apdovanojimuose   Kauno technologijų universiteto „Santakos slėnyje“ 11 K. L. Terasius
15. Gimnazijos šiuolaikinio šokio kolektyvo „Allegro“ dalyvavimas Avangardinės mados šou, Mažeikių kultūros centre 11 K. R. Langė
16. 2c klasės komandos dalyvavimas teisinių žinių konkurse „Temidė“ 12 Pn. I. Tiškienė
17. 1-2 kl. gimnazistų dalyvavimas respublikiniame moksliniame praktinių-kūrybinių veiklų konkurse „STEAM* PAVASARIS“  Plungės „Saulės“ gimnazijoje 12 Pn. J. Gulbinienė
18. Seminaras technologijų ir dailės mokytojams „3D modeliavimas su

SketchUp programa“.  Lektorius R. Milėška

13 Š. 12.00

Mažeikių švietimo centras

R. Milėška
19. Gimnazijos šiuolaikinio šokio kolektyvo „Allegro“ dalyvavimas  šokio teatro „Aura“ seminare ir Mažeikių šokių kolektyvų koncerte 14 S. Mažeikių kultūros centras

Didžioji salė

R. Langė
20. Metodinės tarybos pasitarimas 16 A. Po 4 pam. 307 kab. A. Jasinskaitė          J. Palenskienė
21. Gimnazistų susitikimas su „Mažeikių jaunimo erdvės“ iniciatoriais 17 Tr. Po 4 pam. A.s. Mokinių savivalda
22. Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos spektaklis „Siena“ 17 Tr. 15.00 A.s. Lituanistės
23. Tėvų susitikimai su dalykų mokytojais 17 Tr. Nuo 16.00 kabinetuose Dalykų mokytojai
24. Vykdytojų supažindinimas su užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo instrukcija 18 K. 11.45  208 kab. L. Krigelienė
25. Senamiesčio pagrindinės mokyklos vykdytojų supažindinimas su užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo, rašymo dalių vykdymo instrukcija 18 K. 14.00 208 kab. L. Krigelienė
26. Jaunųjų chemikų būrelio „Eksperimentas“ išvyka į Viekšnių vaistinę-muziejų 18 K. A. Čekytė
27. Žemaitijos metams skirtas renginys ,,Kuožnos paukštielis sava geismeli geid“. Dalyvauja dr. Juozas Pabrėža 18 K. 14.00 A.s. L. Skabickienė  V. Aurylaitė
28. Rajoninė 8-9 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada 18 K. 9.00 Gabijos gimnazija S. Mackevičienė

R. Miniotas

 

29. Gimnazistų dalyvavimas Asociacijos „Karjeros kodas“ kartu su JAV ambasada Vilniuje ir tarptautine karjeros mokykla „Start“ meistriškumo pamokose ir socialinio verslumo konkurse „Start Strong 3+3“ 19 Pn. R. Šaltkauskienė
30. Gimnazijos vadovų pasitarimas 22 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
31. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos rezultatų suvedimas į NEC duomenų perdavimo sistemą Keltas 23 A. 9.00 208 kab. L. Krigelienė

J. Palenskienė

32. Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis 24 Tr. 8.30 3 aukšto kabinetai L. Krigelienė

A. Žukauskienė

33. Pakruojo rajono geografijos mokytojų seminaras „Pažintinių kompetencijų ugdymas“. Lektorius D. Stasys 24 Tr. D. Stasys
34. Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis 25 K. 8.30 3 aukšto kabinetai L. Krigelienė,

A. Žukauskienė

35. Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis 26 Pn. 8.30 3 aukšto kabinetai L. Krigelienė,

A. Žukauskienė

36. Gimnazijos vadovų pasitarimas 29 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
37. Gimnazijos šiuolaikinio šokio kolektyvo „Allegro“ dalyvavimas  Mažeikių šokių kolektyvų koncerte, skirtame tarptautinei šokio dienai 29 Pr. Mažeikių kultūros centras

Didžioji salė

R. Langė
38. MMRG vykdytojų supažindinimas su užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo, rašymo dalių vykdymo instrukcija 29 Pr. 11.45 303 kab. L. Krigelienė
39. Metodinės tarybos pasitarimas 30 A. Po 4 pam. 307 kab. A. Jasinskaitė     J. Palenskienė
Per mėnesį
1. Pamokų stebėjimas. Tikslas – mokinių žinių vertinimas ir įsivertinimas siekiant asmeninės pažangos Gimnazijos vadovai
2. Dalyvavimas respublikinėje istorijos olimpiadoje Druskininkuose. Dalyvauja D. Munius 4e kl. 12-13 d. I. Tiškienė
3. Abiturientų supažindinimas su užsienio kalbų VBE vykdymo instrukcijomis Iki 15 d. Užsienio kalbų mokytojai
4. Pirmų klasių mokinių dorinio ugdymo dalyko pasirinkimas 2019-2020 m. m. Iki 19 d. Antrų klasių kuratoriai
5. Pirmų klasių mokinių IT modulio pasirinkimas 2019-2020 m. m. Iki 19 d. S. Mackevičienė R. Miniotas
6. Antrų klasių mokinių individualių ugdymosi planų ir karjeros planų rengimas Iki 19 d. L. Krigelienė, antrų klasių kurtoriai
7. Trečių klasių mokinių individualių ugdymosi planų koregavimas Iki 19 d. L. Krigelienė, trečių klasių kuratoriai
8. Antrų klasių mokinių tėvų prašymų teikimas dėl jų vaikų mokymosi pagal vidurinio ugdymo programą  Iki 30 d. Antrų klasių kuratoriai
9. Erasmus+ projekto „Tradicijos ir papročiai – 21-ojo amžiaus tarpkultūrinių ryšių propaguotojai“ partnerių susitikimas Slovakijoje, Lučenec mieste 8-12 d. R. Meškienė

S. Lazdauskienė

10. Gimnazistų dalyvavimas ES Debatuose eTwinning erdvėje D. Goštautienė

S. Paulauskienė

11. Pirmų klasių gimnazistų komandos dalyvavimas Valstybės institucijų kalbų centro organizuojamoje dalyvių atrankoje

į protų kovas „Europos kalbų labirintas ’19“

D. Goštautienė

S. Paulauskienė

12. Ispanijos mokytojų vizitas pagal Erasmus projektą „Esperanto Komunikado“  10-17 d. G. Opulskienė
13. Erasmus + projekto „Sveika gyvensena ir žalingi paauglių valgymo įpročiai“ dalyvių išvyka į Italiją ir Slovakiją 04-01-04.07;

 

04.30-05.03

I. Urbonienė

G. Svirskienė

14. Tarpklasinės krepšinio varžybos R. Beišinas
15. Fotografijų paroda „Gimnazijos vizija ir misija konceptualiuose vaizdiniuose“ R. Milėška
16. Dailės darbų paroda „Pavasaris“ R. Milėška

A. Milėškienė

17. Dailės olimpiados „Mano Lietuva: minime Pasaulio lietuvių metus“ mokinių olimpiadinių darbų paroda A. Milėškienė

R. Milėška

18. Tarpklasinės  tinklinio varžybos  Penktadieniais R. Akučkaitė