2019-2020 m. m. gruodžio mėnesio planas

Nr.
Veikla
Data
Laikas, Laikas, vieta
Organizatoriai
1. Gimnazijos vadovų pasitarimas 02 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
2. Mažeikių rajono 8 klasių mokinių matematikos viktorina 02 Pr. 13.30 Matematikos mokytojai
3. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinis susirinkimas ,,Iš Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos konferencijos sugrįžus“ 03 A. 309 kab.

po 4 pamokų

V. Aurylaitė

O. Kelpšienė

4. Klasių kuratorių pasitarimas 03 A. Po 3 pam.

203 kab.

A. Žukauskienė

L. Terasius

5. Projekto LL3 kūrybinės komandos XII konsultacija 04 Tr. 11.00 A.s. A. Žukauskienė
6. Mokyklinis anglų k. konkursas 1-2 klasių mokiniams 04 Tr. Per 3-4 pamokas L. Giniotienė

D. Goštautienė

7. Mokyklinė anglų kalbos olimpiada 3 klasių mokiniams 04 Tr. Per 3-4 pamokas N. Savičienė

V. Petkevičienė

8. Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų psichinės sveikatos gebėjimų stiprinimo užsiėmimai 06 Pn. G. Svirskienė
9. Vaikinų ansamblio BROS dalyvavimas Žemaitijos vardo paminėjimo 800 metų jubiliejaus šventinėje konferencijoje ir atminimo ženklo „Už nuopelnus Žemaitijai“ įteikimo ceremonijoje Telšių „Alkos“ muziejuje 06 Pn. L. Terasius
10. 4 b klasės gimnazistų išvyksta į LNDT spektaklį T. Slobodzianek ,,Mūsų klasė“ 06 Pn. R. Giniotienė
11. Gimnazijos vadovų pasitarimas 09 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
12. Gimnazistų dalyvavimas Tarptautiniame lotynų kalbos konkurse ELEX Vestibulum 09 Pr. 10.00

Mažeikių viešoji biblioteka

 

O. Kelpšienė

13. Mokytojų pasitarimas 10 A. Po 4 pamokų

aktų s.

A. Žukauskienė
14. Merginų ansamblio Incanto ir vaikinų ansamblio BROS dalyvavimas vaikų ir moksleivių TV konkurso „Dainų dainelė“ rajoniniame etape 12 K. Nuo 9.30 Vytauto Klovos muzikos mokykla L. Terasius

N. Dapšienė

15. Mokyklinė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 12 K. Per 4-5-6-7 pamokas R. Giniotienė

S. Maigaitė

16. Metodinės tarybos pasitarimas 12 K. Po 4 pam. 307 kab. A. Jasinskaitė

J. Palenskienė

17. Šokio su Poi performansas.

Kultūros paso platformos edukacija

13 Pn. 8.00

Šokių salė

L. Terasius

R. Langė

18. Matematikos bandomasis egzaminas abiturientams 13 Pn. 3-4 pamokos Matematikos mokytojai
19. 1 f klasės  ekskursija  „Žemaitiškos tapatybės paieškos“ (Telšiai-Varniai) 13 Pn. V. Aurylaitė
20. MEPA protmūšis 13 Pn. 18.00 A.s. S. Paulauskienė
21. 2 a klasės bendruomenės vakaras 14 Š. G. Svirskienė
22. Gimnazijos vadovų pasitarimas 16 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
23. Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Inovacijų išbandymas 16 Pr. A. Daubarienė
24.  Gimnazistų dalyvavimas Lietuvos mokinių informatikos olimpiadoje (II etape)  17 A. 10.00 Mažeikių Gabijos gimnazija S. Mackevičienė
25. Klasių bendruomenių Baltas vakaras  17 A. 18.00 II a fojė A. Žukauskienė

L. Terasius

Klasių kuratoriai

26. Kalėdinis krepšinio turnyras tarp MMRG ir Gabijos gimnazijų komandų 18 Tr. R. Beišinas
27. Senųjų odinių dirbinių edukacija.

Kultūros paso platforma

19 K. Nuo 11 val.

M1 kab.

L. Terasius

A. Milėškienė

R. Milėška

28. Kalėdinis tinklinio turnyras (I-IV kl.) 20 Pn. 10.00 Sp.s. R. Akučkaitė
29. Projektas „Vienos valsų pokylis“ 20 Pn. L. Terasius

R. Langė

Mokinių savivalda

Per mėnesį
1. Pamokų stebėjimas. Tikslas – pamokos struktūra, organizavimas Gimnazijos vadovai
2. IQES apklausa G. Svirskienė
3. Kalėdinė gimnazijos interjero puošyba A. Milėškienė

R. Milėška

Klasių kuratoriai

4. Tarpklasinės krepšinio varžybos (I-IV kl.) R. Beišinas