2017-2018 m. m. birželio mėnesio planas

Nr.
Veikla
Data
Laikas, vieta
Organizatoriai
1. PUPP matematika 01 Pn. J. Palenskienė
2. Lietuvių k. ir literatūros VBE ir MBE 02 Š. L. Krigelienė

A. Žukauskienė

3. „Dūžtančių formų pasaulyje“.
Vytauto Mačernio eiles skaitė aktorius Alvydas Brunalas
04 Pr. 10.00 A.s. O. Kelpšienė
4. Klasių seniūnų susirinkimas 05 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
5. Matematikos VBE vykdytojų pasitarimas 06 Tr. Po 2 pamokų 208 kab. L. Krigelienė
6. Rajono mokinių, respublikinių olimpiadų ir konkursų laimėtojų, pagerbimo šventė 06 Tr. Mažeikių kultūros centro Pramogų salė 15 val. A. Žukauskienė
7. Metodinės tarybos pasitarimas 07 K. Po 4 pam. 307 kab. A. Jasinskaitė
J. Palenskienė
8. Mokytojų tarybos posėdis. IV klasių mokinių ugdymosi rezultatų analizė 07 K. 13.30 A.s.  A. Žukauskienė
9. Gimnazijos administracijos susitikimas su klasių kuratorių metodine grupe 07 K. Po mokytojų tarybos posėdžio  A. Žukauskienė
10. 2g ir 1e kl. mokinių pažintinė ekskursija po Kuržemę (Latvijos Respublika) 08-09

Pn., Š.

D. Stasys
V. Irniūtė
11. Vaikinų ansamblio BROS išvyka į TV konkurso „Dainų dainelė“ laureatų pagerbimo šventę ir koncertą nacionaliniame operos ir baleto teatre. Koncerto transliacija birželio 10 d. 16 val. per LRT  08-10

Pn.,-S.

L. Terasius
12. Matematikos VBE 09 Š. L. Krigelienė
A. Žukauskienė
13. Gimnazijos vadovų pasitarimas 11 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
14. Klasių seniūnų susirinkimas 12 A. L. Terasius
15. II klasių gimnazistų anglų kalbos projektas „Prakalbink seną namą“ 12 A. L. Giniotienė

R. Šaltkauskienė

16. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos posėdis 13 Tr. Po 6 pam. 209 kab. J. Palenskienė
17. Projektas „Sveikatos ugdymo diena. Žmogaus saugos pratybos“ 14 K. Kūno k. mokytojai

A. Balsienė

18. Gedulo ir vilties dienos paminėjimas.  Gimnazistų dalyvavimas tremtinių ir politinių kalinių vardų ir likimų skaitymo akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“ 14 K. Klasių kuratoriai
19. Mokytojų tarybos posėdis dėl 1-3 kl. mokinių ugdymo rezultatų 15 Pn. 8.00 aktų salė A. Žukauskienė
20. Projektas „Klasės bendruomenės diena“ 15 Pn. Klasių kuratoriai
21. Gimnazijos vadovų pasitarimas 18 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
22. Mokytojų tarybos posėdis. Mokslo metų ugdymosi rezultatų apibendrinimas 18 Pr. A. Žukauskienė
23. Mokytojų ekskursija į Kernavę, Trakus 20 Tr. Organizacinė gr.
24. Gimnazijos vadovų pasitarimas 25 Pr. A. Žukauskienė
Per mėnesį
1. PUPP rezultatų suvedimas į KELTĄ L. Krigelienė

Lietuvių k. ir literatūros bei matematikos mokytojai