Mėnesio veiklos planas

2019-2020 m. m. sausio mėnesio planas

Nr.
Veikla
Data
Laikas, Laikas, vieta
Organizatoriai
1. Mažeikių rajono technologijų mokytojų metodinis susirinkimas 03 Pn. 11.00 MTC A. Milėškienė,

R. Milėška,

S. Norvaišienė

2. Mokytojų tarybos posėdis 03 Pn. 12.00 A.s. A. Žukauskienė
3. Gimnazijos vadovų pasitarimas 06 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
4. Abiturientų atstovų ir IV klasių kuratorių susirinkimas dėl Šimtadienio šventės organizavimo 07 A. Po 4 pamokų A.s. IV klasių kuratoriai
5. Rajoninė 3 kl. mokinių anglų k. olimpiada 08 Tr. 10.00 Gabijos gimnazija Anglų k. mokytojos
6. Klasių kuratorių susirinkimas 08 Tr. Po 4 pam. 203 kab. S. Lazdauskienė
7. Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso „Dainų dainelė“ II etapo dalyvių perklausa 08 Tr. 15.00 Vytauto Klovos muzikos mokykla N. Dapšienė
8. LL3 renginys Mažeikių rajono bendruomenei „mokytojų patirtinis mokymasis“ 09 K. 13.00 A.s. A. Žukauskienė
9. Metodinės tarybos pasitarimas 09 K. Po 4 pamokų A. Jasinskaitė

J. Palenskienė

10. Mokyklinė istorijos olimpiada 09 K. 13.05 – 14.45

305 kab.

I. Tiškienė
11. Rajoninė Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada 10 Pn. 10.00 O. Kelpšienė
12. Rajoninė chemijos olimpiada 10 Pn. 10.00 Pavasario pagrindinė mokykla Chemijos mokytojos
13. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ 13 Pr. 8.00-8.10 Dalykų mokytojai
14. Gimnazijos vadovų pasitarimas 13 Pr. 8.15 direkt. kab. A. Žukauskienė
15. Pilietinė akcija „Laisvės banga“ 13 Pr. 12.00 Klasių kuratoriai

Dalykų mokytojai

16. Gimnazijos meninio skaitymo konkursas 14 A. 14.00 Aktų salė D. Pranciulienė

S. Maigaitė

17. Rajono geografijos mokytojų metodinis užsiėmimas 14 A. 14.00 D. Stasys
18. Mažeikių rajono dailės mokytojų metodinės grupės susirinkimas 15 Tr. 15.00 MTC A. Milėškienė,

R. Milėška

19. Merginų ansamblio Incanto ir vaikinų ansamblio BROS dalyvavimas vaikų ir moksleivių TV konkurso „Dainų dainelė“ regioniniame etape 15 Tr. Rietavo koncertų salė L. Terasius

N. Dapšienė

20. Geomokslų olimpiados II turas 16 K. Vilniaus universitetas D. Stasys
21. Abiturientų ir IV klasių kuratorių susirinkimas dėl Šimtadienio šventės organizavimo 16 K. L. Terasius

IV klasių kuratoriai

22. Rajoninis jaunųjų filologų konkursas 16 K. 15.00 O. Kelpšienė
23. LCC lektoriaus paskaita apie viešąjį kalbėjimą anglų k. 17 Pn. 8.00-9.40 A.s. J. Žutienė

Anglų k. mokytojos

24. Rajoninė matematikos olimpiada 17 Pn. 10.00 L. Petrauskienė
25. Gimnazijos vadovų pasitarimas 20 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
26. Rajoninės matematikos olimpiados darbų vertinimas 20 Pr. 13.00 L. Petrauskienė
27. Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 21 A. 10.00 O. Kelpšienė
28. 1-2 klasių rusų kalbos raiškaus skaitymo konkursas 21 A. A.s. L. Novakienė,

R. Čiutienė

29. Anglų kalbos bandomasis egzaminas 22 Tr. 8.00-11.00 L. Giniotienė,

D. Goštautienė,

I. Urbonienė

30. Rajoninis 1-2 kl. mokinių anglų kalbos konkursas 23 K. 10.00 Gabijos gimnazija Anglų kalbos mokytojos
31. Metodinės tarybos pasitarimas 23 K. Po 4 pamokų A. Jasinskaitė

J. Palenskienė

32. Rajoninė biologijos olimpiada 24 Pn. 10.00  L. Vičiulienė
33. Gimnazijos vadovų pasitarimas 27 Pr. 8.00 direkt. kab.  A. Žukauskienė
34. Rajoninis meninio skaitymo konkursas 30 K. 12.00 Gabijos gimnazija  Lietuvių k. mokytojos
35. Matematikos pamokos „Meno geometrija“ (pagal kultūros paso programą) 30 K. 1-7 pamokos Matematikos mokytojai
36. Klasių mainai „Pažink Prancūzijos ir Lietuvos kultūros, istorijos ir meno paslaptis“ 01-31– 02-07 A. Žukauskienė

R. Šaltkauskienė

R. Meldaikienė

A. Milėškienė

37. Projektas IV kl. gimnazistams „Abiturientų šimtadienio šventė“  31 Pn. L. Terasius
Per mėnesį
1. Pamokų stebėjimas. Tikslas – mokinių įsivertinimas Per mėnesį Gimnazijos vadovai
2. Antrokų kalbėjimo datas ir mokinių sąrašus

(atsiųsti J. Palenskienei)

Iki sausio 9, K. Antrose klasėse dėstantys lietuvių k. ir lit. mokytojai
3. Trečių klasių mokinių prašymų dėl brandos darbo teikimas direktoriaus pavaduotojai ugdymui L. Krigelienei Iki 15, Tr.
4. 2-4 kl. mokinių, keičiančių individualius ugdymosi planus, įskaitų lapelių pristatymas direktoriaus pavaduotojai ugdymui L. Krigelienei Iki 17, Pn.
5. Erasmus+ projekto „Sugrįžimas prie bendražmogiškųjų vertybių Europos tautų literatūroje“ – mokinių iš Ispanijos, Latvijos, Turkijos vizitas – mainai  20-24 I. Urbonienė,

O. Kelpšienė,

A. Daubarienė,

S. Vaišvilienė

6. Seminaras „Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas skaitmeninėje mokymosi aplinkoje Moodle“ 01-20 – 02-10 Pirmadieniais

15 val. 302 kab.

Lektorė – IT mokytoja Sigutė Mackevičienė
7. VBE vertintojų registracija Iki 24, Pn. L. Krigelienė
8. Erasmus+ projekto „Verslumo ugdymas, ruošiant mokinius darbo rinkai“ (Latvija, Lietuva, Portugalija, Rumunija, Š. Makedonija, Turkija) komandos formavimas, supažindinimas su projekto tikslais ir veiklomis Per mėnesį I. Urbonienė
9. Lentelės apie kiekvienam abiturientui dėstančius mokytojus pristatymas

L. Krigelienei

Iki 31, Pn. Abiturientų kuratoriai
10. Pusmetinių ataskaitų pristatymas direktoriaus pavaduotojoms ugdymui J. Palenskienei (1-2 kl.) ir L. Krigelienei

(3-4 kl.)

Iki 31, Pn. Kuratoriai
11. Pasirenkamųjų dalykų ir modulių mokymuisi pagal vidurinio ugdymo programą 2020-2021 ir 2021-2022 m.m. pasiūlos parengimas (atsiųsti L. Krigelienei) Iki 31, Pn. Metodinių grupių pirmininkai
12. Mokinių dailės kūrybinių darbų ir fotografijos darbų parodų organizavimas gimnazijos ir Mažeikių miesto organizacijų erdvėse  Iki 31, Pn. A. Milėškienė,

R. Milėška