2018-2019 m. m. birželio mėnesio planas

Nr.
Veikla
Data
Laikas, Laikas, vieta
Organizatoriai
1. Lietuvių k. ir literatūros VBE ir MBE 01 Š. Antro ir trečio aukšto kabinetai L. Krigelienė
A. Žukauskienė
2. Gimnazijos vadovų pasitarimas 03 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
3. Vykdytojų supažindinimas su matematikos PUPP vykdymo instrukcija 04 A. Po 3 pam. 203 kab.  J. Palenskienė
4. Metodinės tarybos pasitarimas 04 A. Po 4 pam. direkt. kab. A. Žukauskienė

J. Palenskienė

5. Antrokų matematikos pasiekimų patikrinimas 05 T. 9.00-11.00 val. J. Palenskienė
6.  LUX GYMNASII 06 K. 18.00

Aktų salė 

 A. Žukauskienė
L. Terasius
7. Tarpklasinių krepšinio varžybų finalai 07 Pn. R. Beišinas
8. DofE programos kvalifikacinis 2-4 klasių mokinių žygis Žemaičių Kalvarija Plateliai 08 Š V. Aurylaitė
9. DofE programos kvalifikacinis 2-4 klasių mokinių žygis Žemaičių Kalvarija – Plateliai 09 S V. Aurylaitė
10. Gimnazijos vadovų pasitarimas 10 Pr. A. Žukauskienė
11. Matematikos VBE vykdytojų supažindinimas su vykdymo instrukcija 12 T. Po 2 pamokų 208 kab. L. Krigelienė
12. Matematikos VBE 14 Pn. Antro ir trečio aukšto fojė L. Krigelienė

A. Žukauskienė

13. Gedulo ir vilties dienos paminėjimas 14 Pn. 11.30

Geležinkelio stotis

Istorijos mokytojai

1-3 kl. kuratoriai

14. Gimnazijos vadovų pasitarimas 17 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
15. Projektas „Gimtosios kalbos puoselėjimo diena“ 17 Pr. Lituanistai

Dalykų mokytojai

16. Projektas „Tiksliųjų mokslų ugdymo diena“ 18 A. Tiksliųjų mokslų mokytojai

Dalykų mokytojai

17. Respublikinių olimpiadų laimėtojų pagerbimas 18 A. Renavo dvaras J. Palenskienė
18. Projektas „Užsienio kalbų ugdymo diena“ 19 Tr. Užsienio k. mokytojai

Dalykų mokytojai

19. Projektas „Mokinių savivaldos diena“ 20 K. L. Terasius

Dalykų mokytojai

20. Ugdymo plano projekto rengimo grupės pasitarimai 20 K. L. Krigelienė
21. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos posėdis 20 K. 14.00  209 kab. A. Žukauskienė

J. Palenskienė

22. Projektas „Klasės bendruomenės diena“ 21 Pn. Klasių kuratoriai

Dalykų mokytojai

23. Ugdymo plano projekto rengimo grupės pasitarimai 21 Pn. L. Krigelienė
24. Metodinės tarybos pasitarimas 25 A. 11.00  307 kab. A. Jasinskaitė

J. Palenskienė

25. Mokytojų tarybos posėdis. Mokslo metų ugdymosi rezultatų apibendrinimas 28 Pn. A. Žukauskienė
Per mėnesį
1. Pamokų stebėjimas. Tikslas – mokinių žinių vertinimas ir įsivertinimas siekiant asmeninės pažangos Gimnazijos vadovai
2. Pusmetinių ir metinių ataskaitų pateikimas direktoriaus pavaduotojai L. Krigelienei  Iki 5 IV klasių kuratoriai
3. Administracijos susitikimai su metodinėmis grupėmis Gimnazijos vadovai
4. PUPP rezultatų suvedimas į KELTĄ Iki 10  matematika,  iki 11 liet. k. ir lit. L. Krigelienė A. Jasinskaitė

V. Irniūtė

5. Abiturientų metinių rezultatų suvedimas į Mokinių registrą 10 – 14 Ketvirtų klasių kuratoriai
6. Metodinių grupių siūlymai dėl gimnazijos ugdymo plano  Iki 14 Ugdymo plano projekto rengimo grupės nariai
7. Pusmetinių ir metinių ataskaitų pateikimas direktoriaus pavaduotojams L. Krigelienei ir J. Palenskienei  25 1 – 3 kl. kuratoriai
8. Gimnazistų ir mokytojų archeologijos stovykla Dubingiuose, Molėtų rajone 17 – 23 d. S. Paulauskienė

I. Tiškienė