2019-2020 m. m. spalio mėnesio planas

Nr.
Veikla
Data
Laikas, Laikas, vieta
Organizatoriai
1. Pirmų klasių tėvų susirinkimas 01 A. 18.00 A. Žukauskienė

J. Palenskienė

I klasių kuratoriai

2. Mokyklos 100-mečio org. grupės pasitarimas 01 A. 13.00 val. A. Žukauskienė

L. Terasius

3. Metodinės tarybos pasitarimas dėl mokyklos tobulinimo plano rengimo 01 A. 13.30 val.

direkt. kab.

A. Žukauskienė

J. Palenskienė

4. Užsienio k. metodinės grupės susirinkimas 02 T. R. Čiutienė
5. LR Konstitucijos egzaminas

 

03 K. 9 val. Istorijos mokytojos
6. Ugdymo karjerai projektas

„100 priežasčių tapti mokytoju“

04 Pn. L. Terasius

IV klasių kuratoriai

7. Gimnazijos vadovų pasitarimas 07 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
8. 1-2 klasių kuratorių pasitarimas 07 Pr. Po 3 pam.

202 kab.

L. Terasius
9. (Ki)Tokios pamokos. „Kartografijos pagrindai Mažeikių mieste“ 07 Pr. D. Stasys
10. Gimnazistų komandos dalyvavimas „Europos kalbų dienos“ renginyje Mažeikių Gabijos gimnazijoje 08 A. J. Žutienė

L. Končiuvienė

11. Projektas LL3.

Mokytojų dalyvavimas seminare „Streso valdymas ir vidinė harmonija“

09 Tr. 15.00

Mažeikių Kalnėnų progimnazija

A. Žukauskienė

L. Krigelienė

12. Gimnazistų dalyvavimas Vilniaus kamerinio teatro spektaklyje „Kai žmonės vaidino Dievą“ 10 K. 12.00

Mažeikių KC

L. Terasius

Lietuvių k. mokytojai

Klasių kuratoriai

13. Metodinės tarybos pasitarimas 10 K. Po 4 pam. 307 kab. A. Jasinskaitė

J. Palenskienė

14. Gimnazijos vadovų pasitarimas 14 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
15. Lituanistų susirinkimas

,,Pirmokų startinė pozicija“

16 T. Po 4 pam.

309 kab.

O. Kelpšienė
16. III klasių mokinių tėvų susirinkimas 16 T. 18.00 Aktų salė, kabinetai A. Žukauskienė

L. Krigelienė

III klasių kuratoriai

17. Jaunųjų poetų dalyvavimas Palangos senosios gimnazijos ,,Poezijos rudens“ šventėje 18 Pn. S. Maigaitė

L. Skabickienė

18. Gimnazijos vadovų pasitarimas 21 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
19. Susitikimas su buvusiu mokiniu, sociologu Donatu Pociumi, knygos ,,Pasaulio lietuviai: šlovė ir gėda“ autoriumi 21 Pr. V. Irniūtė
20. Molekulių lyga 23 Tr. Chemijos mokytojos
21. Kūrybinio rašymo edukacija su A. Rimkute 25 Pn. 9.00 – 10.30

1-2 kl.

11.00 – 12.30

3-4 kl.

J. Palenskienė

Lituanistės

22. Helmuto Lisino sportinės biografijos

70-mečio stalo teniso turnyras

25 Pn. A. Žukauskienė

Fizinio ugdymo mokytojai

23. MEPA jaunųjų ambasadorių išvyka į EP Informacijos biurą Vilniuje 28 Pr.  S. Paulauskienė
24. Lietuvių k. mokytojų dalyvavimas Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokytojos ekspertės A. Liutkevičienės seminare 28 Pr. MŠC Lituanistės
25. Geografijos VBE vertintojų mokymai 28 Pr. Vilnius D. Stasys
26. Gimnazistų komandos dalyvavimas Žaliosios olimpiados“ finale Vilniaus Gedimino technikos universitete 29 A. L. Vičiulienė
27. Istorijos VBE vertintojų mokymai 30 Tr. Vilnius S. Paulauskienė
Per mėnesį
1. Pamokų stebėjimas. Tikslas – naujai atvykusių mokinių adaptacija Gimnazijos vadovai
2. Neformaliojo švietimo būrelių stebėjimas. Tikslas – mokinių skaičius grupėje L. Terasius
3. Duomenų teikimas Mokinių registrui apie mokinių neformaliojo švietimo būrelio lankymą  Iki 11 L. Terasius

Klasių kuratoriai

4. Mokyklos veiklos tobulinimo plano rengimas Iki 15 A. Žukauskienė

J. Palenskienė

L. Krigelienė

5. Trečių ir ketvirtų klasių mokinių individualių ugdymosi planų koregavimas  Iki  25 L. Krigelienė
6. Informacijos apie tolimesnį abiturientų mokymąsi ir 10 klasės mokinių  tolesnį profesijų ar mokymosi pasirinkimą rengimas Švietimo skyriui Iki  28 J. Palenskienė
7. Projekto „Inovacijų išbandymas“ komandos susipažinimas su gautomis inovatyviomis ugdymo priemonėmis  28-31 L. Krigelienė
8. Gimnazijos knygos, skirtos mokyklos 100-mečiui, rengimas spaudai Iki 7 A. Vilkas

L. Skabickienė

9. Pasirengimas gimnazijos 100-mečio jubiliejui A. Žukauskienė

L.Terasius

10. Gimnazistų dalyvavimas rajoninėse futbolo varžybose A. Mika
11. Tarpklasinės krepšinio varžybos (I-IV kl.) R. Beišinas
12. 3d kl. mokinės Andrėjos Gečaitės dalyvavimas Tarptautinėje žaliojoje stovykloje GREEN CAMP Gdanske (Lenkija) 7-9 L. Vičiulienė
13. Nordplus Junior projekto „Verslumo ir lyderystės ugdymas“ projektinis susitikimas Espoo, Suomijoje 1-5 R. Šaltkauskienė

R. Meldainkienė

14. Erasmus+  projekto „Tradicijos ir papročiai – XXI amžiaus tarpkultūrinių ryšių propaguotojai“ partnerių susitikimas Lenkijoje 14-18 R. Meškienė

V. Aurylaitė