2018-2019 m. m. spalio mėnesio planas

Nr.
Veikla
Data
Laikas, vieta
Organizatoriai
1. Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo ir edukacijų plėtra“. Gimnazistų išvyka į edukaciją „Lazerių technologijos“ Kauno technologijos universitete 01 Pr. L. Terasius

V. Plonienė

2. Klasių seniūnų susirinkimas 02 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
3. 3-4 klasių susitikimas su Kastu (Studijos užsienyje) atstove 02 A. Po 4 pam. A.s. G. Svirskienė
4. Klasių kuratorių susirinkimas 03 Tr. Po 3 pam. 203 kab. A. Žukauskienė
5. Pamokos kitaip. Fotografijos pamoka su  Lietuvos spaudos fotografų klubo prezidentu Jonu Staseliu. Susipažinimas su fotografo profesija, naujos parodos atidarymas 03 Tr. 14.00 R. Milėška
6. LR Konstitucijos egzaminas 04 K. 9.00 Istorijos mokytojos
7. Ugdymo karjerai diena. „Matuojamės mokytojo profesiją“ 05 Pn. L. Terasius

Klasių kuratoriai

8. Gimnazijos vadovų pasitarimas 08 Pr. A. Žukauskienė
9. I klasių gimnazistų komandos dalyvavimas Europos kalbų dienos renginyje Mažeikių Gabijos gimnazijoje 08 Pr. R. Čiutienė
10. Bendruomenės fotografavimas 09 A. Nuo 8.00 pagal grafiką A.s. Klasių kuratoriai
11. Metodinės tarybos pasitarimas 09 A. Po 4 pam. 307 kab. J. Palenskienė

A. Jasinskaitė

 

12. Visuotinis II klasių tėvų susirinkimas 09 A. 18.00 A.s. A. Žukauskienė  Klasių kuratoriai
13. Lituanistų pasitarimas „Pirmokų adaptacija ir diagnostinio darbo rezultatai“ 10 Tr. 309 kab. O. Kelpšienė
14. Gimnazistų dalyvavimas Telšių Žemaitės gimnazijoje vyksiančioje Vytauto Mačernio konferencijoje 12 Pn. L. Skabickienė O. Kelpšienė
15. Gimnazijos alumnų klubo steigiamasis susitikimas 12 Pn.  14.00 A.s. A. Žukauskienė
16. Gimnazijos vadovų pasitarimas 15 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
17. Klasių seniūnų susirinkimas 16 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
18. Visuotinis I klasių tėvų susirinkimas

 

16 A. 18.00 A.s. A. Žukauskienė  Klasių kuratoriai
19. Visuotinis III klasių tėvų susirinkimas 18 K. 18.00 A.s. A. Žukauskienė  Klasių kuratoriai
20. Projekto „100 idėjų Lietuvai“ II etapo nugalėtojų susitikimas Klaipėdoje 20 Š. L. Terasius
21. Gimnazijos vadovų pasitarimas 22 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
22. Klasių seniūnų susirinkimas 23 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
23. Metodinės tarybos pasitarimas 23 A. Po 4 pam. 307 kab. A. Jasinskaitė
24. Molekulės dienos paminėjimas ir tradicinis konkursas „Molekulių lyga“ 23 A. Gamtos mokslų mokytojai
25. 4e ir 4f klasių išvyka į Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklį Just. Marcinkevičiaus „Katedra“ Klaipėdos žvejų kultūros rūmuose 24 Tr. O. Kelpšienė

L. Skabickienė

26. Ugdymo karjerai diena. Paskaitos, išvykos, Studfestas 25 K. Klasių kuratoriai
27. Konstitucijos dienos minėjimas 25 K. Istorijos mokytojai
28. Mokinių savivaldos išvyka į Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos „Naktį mokykloje“ 26 Pn. L. Terasius
Per mėnesį
1. Pamokų stebėjimas. Tikslas – naujai atvykusių mokinių adaptacija Gimnazijos vadovai
2. Neformaliojo švietimo būrelių stebėjimas. Tikslas – mokinių skaičius grupėje L. Terasius
3. Abiturientų prašymų teikimas dėl brandos egzaminų  Iki 10-17 IV klasių kuratoriai
4. Abiturientų pasirinktų brandos egzaminų registracija Iki 10-24 L. Krigelienė

 

5. III ir IV klasių mokinių prašymų teikimas dėl individualių ugdymosi planų korekcijos Iki 10-25 L. Krigelienė
6. Mokinių ir mokytojų projektinis vizitas į Lundarskoli mokyklą, Akureyri (Islandija) pagal Nordplus Junior projektą „Developing Entrepreneurial Leadership“ (Lyderystės ir verslumo ugdymas) Spalio 21-31 d. R. Šaltkauskienė D. Goštautienė
7. Gimnazijos tarybos susirinkimas A. Žukauskienė
8. Gimnazijos šimtmečio jubiliejaus organizacinio komiteto susirinkimas A. Žukauskienė
9. Gimnazistų ir mokytojų dalyvavimas Lenkų kino festivalyje ir tarptautiniame meno festivalyje Mažeikiai 2018 Klasių kuratoriai
10. Pirmų klasių gimnazistų Priimtuvės I, II klasių kuratoriai
11. Gimnazijos administracijos susitikimas su užsienio k. metodine grupe A. Žukauskienė

R. Čiutienė

12. Gimnazijos administracijos susitikimas su lietuvių k. metodine grupe A. Žukauskienė

O. Kelpšienė

13. Pateikti informaciją apie neformaliojo švietimo būrelių gimnazijoje ir už jos ribų lankymą Iki  10-10 Pavaduotojui L. Terasiui Klasių kuratoriai
14. Individualios pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos G. Svirskienė

J. Pivariūnienė

15. 1b ir 1e klasės valandėlės „Sėkmingas naujokas“ J. Pivariūnienė
16. Tarpklasinės 1 – 4 kl. krepšinio varžybos.

Vykdomos antradieniais ir penktadieniais

R. Beišinas
17. Paskaita 1 ir 2 klasėse ,,Mokinio sveikata“ A. Balsienė