2018-2019 m. m. vasario mėnesio planas

Nr.
Veikla
Data
Laikas, vieta
Organizatoriai
1. Rajoninė fizikos olimpiada 01 Pn. 10.00 J. Palenskienė
V. Plonienė
2. Pokalbis su 2b kl. mokiniais „Mokymasis pagal vidurinio ugdymo programą“ 01 Pn. 14.00 L. Krigelienė
3. Gimnazistų dalyvavimas informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“, Šiaulių universitete  02 Š. S. Mackevičienė
4. Gimnazijos vadovų pasitarimas 04 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
5. Antrų klasių gimnazistų susitikimas su karjeros konsultante  D. Armaliene 04 Pr. 9.00-15.00 A.s. G. Svirskienė
6. I-II klasių kuratorių, mokytojų, administracijos susirinkimas lankomumo problemoms aptarti 04 Pr. Po 7 pam. 307 kab. A. Žukauskienė
7. Klasių seniūnų susirinkimas 05 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
8. Meninio skaitymo konkurso 9-12 klasių mokiniams rajono etapas 05 A. 12.00 A.s. O. Kelpšienė

L. Skabickienė

9. Rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas 05 A. 14.00  307 kab. L. Petrauskienė
10. Dalyvavimas Lietuvos mokinių informatikos olimpiadoje (III etapo I dalis) 05 A. 10.00 Gabijos gimnazija S. Mackevičienė
11. Tarptautinis matematikos konkursas „PANGEA 2019“  (I-II klasėms) I etapas 06 Tr. S. Vaišvilienė
12. Antrų klasių gimnazistų susitikimas su karjeros konsultante  D. Armaliene 06 Tr. 9.00-15.00 A.s. G. Svirskienė
13. Seminaras mokytojams „Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti“ 06 Tr. 13.00  A. Žukauskienė
14. Rajoninė technologijų olimpiada  „Mano laiškas rytojui“ 07 K. 9.30 A.s.  MTC  J. Palenskienė
R. Milėška
15. IV-tų klasių projektas „Abiturientų šimtadienio šventė“  08 Pn. L. Terasius

IV kl. kuratoriai

16. Susitikimas su Liudu Mažyliu – Lietuvos mokslininku, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi, politikos ir visuomenės veikėju 08 Pn. 9.50 val. A.s. Istorijos mokytojai
17. Dalyvavimas Lietuvos mokinių anglų k. olimpiadoje Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazijoje 09 Š. L. Giniotienė
18. Gimnazijos vadovų pasitarimas 11 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
19. Metodinės tarybos pasitarimas 12 A. Po 4 pam. 307 k. A. Jasinskaitė

J. Palenskienė

20. Mokytojų tarybos posėdis 12 A. 15.00 A.s. A. Žukauskienė
21. Klasių seniūnų susirinkimas 12 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
22. Dalyvavimas rajoninėje rusų kalbos olimpiadoje 12 A. 9 val. Senamiesčio pagrindinė mokykla R. Čiutienė
L. Novakienė
23. Dalyvavimas TechHero – techninės kūrybos varžybose 12 A. 9.30 Vilniaus licėjus S. Mackevičienė R. Milėška
24. Bandomasis lietuvių k. brandos egzaminas 13 Tr. Per 3-6 pamokas R. Giniotienė O. Kelpšienė
25. Gimnazijos tarybos posėdis 13 Tr. 17.30 MTC A. Žukauskienė
26. Ateitininkų išvyka į renginį „Valentino diena kitaip“ Kauno Žalgirio arenoje 14 K. S. Norvaišienė
27. Netradicinė 2a klasės valandėlė

„Valstybės gimtadienio tortas“

14 K. R. Meldaikienė
28. Projektas „Valstybės pažinimo diena“ 15 Pn. Socialinių mokslų ir kitų dalykų mokytojai
29. Gimnazistų susitikimas su keliautoju, fotografu, ekspedicijų į tremties vietas organizatoriumi Gintautu Alekna 15 Pn. 10.00-11.30 A.s. L. Terasius
30. 2d klasės bendruomenės pažintinė išvyka į Telšius 15 Pn. D. Stasys
31. Tinklinio rinktinių komandų varžybos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 15 Pn. 10.00 Sp.s. R. Akučkaitė
32. Respublikinio anglų kalbos oratorių konkurso rajono etapas 15 Pn. L. Giniotienė
33. Gimnazijos vadovų pasitarimas 18 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
34. Klasių seniūnų susirinkimas 19 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
35. Alumnų susitikimas 21 K. A. Žukauskienė
36. Dalyvavimas respublikinėje lotynų kalbos ir Antikos olimpiadoje Vilniaus universitete 22 Pn. O. Kelpšienė
37. Dalyvavimas respublikiniame  matematikos konkurse Šiaulių universitete 23 Š. S. Vaišvilienė
38. Gimnazijos vadovų pasitarimas 25 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
39. „Kaip nesuklysti pasirenkant profesiją?“ Lektorius iš kalba.lt 25 Pr. 14.00 A.s. G. Svirskienė
40. „Vakaras P“ – intensyvi poezijos, muzikos ir šokio valanda su aktoriais: Baliu Ivanausku, Artūru Dubaka ir Gintaro Grajausko poezija 25 Pr. L. Terasius

Mokinių savivalda

41. Užsienio kalbos (vokiečių) lygio nustatymo testas II klasių mokiniams 26 A. 9.00 J. Palenskienė
L. Terasius
L. Končiuvienė
42. Klasių seniūnų susirinkimas 26 A. Po 2 pam. A.s. L. Terasius
43. Dalyvavimas rajoninėje istorijos olimpiadoje 26 A. 10 val. Gabijos gimnazija S. Paulauskienė

I. Tiškienė

44. Užsienio kalbos (anglų) lygio nustatymo testas II klasių mokiniams 27 Tr. 9.00 J. Palenskienė L. Terasius

Anglų k. mokytojos

45. Dalyvavimas Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados regioniniame etape 27 Tr. 10 val. Gabijos gimnazija R. Meldaikienė
46. Užsienio kalbos (rusų) lygio nustatymo testas II klasių mokiniams 28 K.. 9.00 J. Palenskienė L. Terasius

Rusų k. mokytojos

47. Dalyvavimas rajoninėje geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ 28 K. 10 val. Pavasario pagr. mokykla D. Stasys
48. Dalyvavimas rajoninėje dailės olimpiadoje 28 K. 9 val. Gabijos gimnazija  A. Milėškienė
R. Milėška
Per mėnesį
1. Pamokų stebėjimas. Tikslas – mokinių žinių vertinimas ir įsivertinimas siekiant

asmeninės pažangos

Gimnazijos vadovai
2. Užsienio kalbos (anglų) lygio nustatymo kalbėjimo dalis II klasių mokiniams L. Terasius

Anglų k. mokytojos

3. Antrų klasių mokinių visuotinis tėvų susirinkimas „Mokymasis pagal vidurinio ugdymo programą“. Klasių susirinkimai 18.00 A.s., kabinetai L. Krigelienė

Antrų klasių kuratoriai

4. Pirmo pusmečio ataskaitų teikimas Iki  6 d. Klasių kuratoriai

 

5. Tarpklasinės tinklinio varžybos R. Akučkaitė
6. Tarpklasinės krepšinio varžybos R. Beišinas
7. Gimnazijos šimtmečio jubiliejaus organizacinio komiteto susirinkimas A. Žukauskienė

L. Terasius

8. 3-4 klasių gimnazistų susitikimas su Mažeikių DRMC atstovais G. Svirskienė

J. Pivariūnienė

9. Antrokų išvyka į LITEXPO Studijos 2019 R. Meldaikienė

Klasių kuratoriai

10. Pasirenkamųjų dalykų, modulių sąrašo ateinantiems dviems mokslo metams formavimas Iki kovo 1d. L. Krigelienė

Metodinė taryba

11. Erasmus + projekto „Sveika gyvensena ir žalingi paauglių valgymo įpročiai“ komandos išvyka Portugaliją 11-18 d. G. Svirskienė

I. Urbonienė

12. VGK posėdis G. Svirskienė

J. Pivariūnienė