Laisvos darbo vietos

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijai reikalingas matematikos mokytojas
1-4 gimnazijos klasėms

Darbo pobūdis:
Matematikos dalyko dėstymas I-IV klasėse, mokinių ruošimas egzaminams.
Darbo krūvis – 18 kontaktinių valandų.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas, matematikos mokytojo specialybė.
Atrankos būdas:
Pokalbis.

Dokumentų pateikimo data – iki 2019 m. birželio 26 dienos.
Adresas – Laisvės g.10, Mažeikiai.
Telefonas pasiteiravimui – 8-443-26137, 8-443-27391
El.p.: zukauskieneasta@gmail.com, rackauskogimnazija@gmail.com

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Atranka (pokalbis) vyks 2019-06-28 9 val.
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Direktorius