Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas

Projekto tikslas – siekti, kad lietuvių kalbos mokytojas galėtų tobulėti kaip intelektuali, šiuolaikiška asmenybė, sukurti palankią bendravimui terpę, grindžiamą inovacijomis, suteikti galimybę susipažinti su naujausiais ir aktualiausiais lituanistiniais tyrinėjimais, atkreipiant ypatingą dėmesį į naujausius kalbos, literatūros tyrimus, platesnio kultūrinio konteksto išmanymą, informacinių technologijų taikymo ir modernios komunikacijos erdvės teikiamus privalumus, bendradarbiavimą tarp mokslo ir švietimo institucijų, kūrybišką požiūrį į išplėstinio kurso medžiagos pateikimą ir interpretavimą.

Dalyvauti projekto mokymuose nuo 2012 metų pakviestos lietuvių kalbos mokytojos: Romualda Žilinskienė, Ona Kelpšienė, Violeta Irniūtė, Sonata Maigaitė.