Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
  • Mažeikių M. Račkausko gimnazija
  • Mažeikių M. Račkausko gimnazija
Klaida
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database

Olweus prevencijos kokybės užtikrinimo sistema

Rajoninė metodinė-praktinė konferencija „Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo ypatumai mokykloje. Mažeikių rajono gimnazijų patirtis“

Lapkričio pabaigoje mūsų gimnazijoje organizuotoje konferencijoje apibendrinta Mažeikių Merkelio Račkausko ir Mažeikių r. Viekšnių gimnazijose vykdyta Olweus patyčių prevencijos programa. Į konferenciją buvo pakviesti mokyklų administracijos atstovai, socialiniai pedagogai, klasių auklėtojai, svečiai.

Konferencijos tikslas - supažindinti rajono mokyklų komandas su Olweus patyčių prevencijos programos principais, jos įgyvendinimo ypatumais bei paskatinti mokyklas dalyvauti programoje. Svarbu mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias, tinkamai į jas reaguoti, ir tokiu būdu gerinti mikroklimatą mokykloje. Viekšnių gimnazijos direktorius Rimantas Gricius pasidalijo patirtimi, kaip sekėsi įgyvendinti Olweus programą, su kokiais sunkumais susidūrė, kodėl ji turėtų būti vykdoma kiekvienoje mokykloje. Olweus patyčių prevencijos programos instruktorė Gitana Svirskienė apibūdino patyčių situaciją Klaipėdos regiono mokyklose.

Skaityti daugiau...

 

Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimas gimnazijoje

Olweus patyčių prevencijos programa  – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo.

KAS YRA PATYČIOS?

Patyčios – tai, kai kas nors nuolat ir tyčia sako arba atlieka kitą asmenį, kuriam / kuriai sunku pačiam / pačiai apsiginti, skaudinančius veiksmus. Patyčios gali būti reiškiamos įvairiai: suduodant, užgauliojant žodžiais, skleidžiant melagingas apkalbas, atstumiant ir neleidžiant dalyvauti bendroje veikloje, siunčiant užgaulaus turinio žinutes mobiliuoju telefonu arba internetu.

Skaityti daugiau...

 

Olweus patyčių prevencijos programa

2009-2010 m.m. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vykdoma Olweus patyčių prevencijos programa. Jos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą pastebėti, atpažinti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Olweus programą mokykloje padės įgyvendinti norvegų paruošta instruktorė, kuri dirbs su mokyklos bendruomene institucijos, klasės bei individualiame lygmenyse. Programoje dalyvaus pedagogai, klasių vadovai, specialistai, mokiniai ir jų tėvai. Tikimės, kad įdiegus programą visi dalyviai gebės geriau spręsti patyčių problemines situacijas. Mokytojai įgis naujų kompetencijų. Pagerės bendruomenės narių santykiai.

Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius - profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto problemas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad žymiai (30-70%) sumažėjo patyčių mokykloje tarp bendraamžių, pagerėjo ne tik mokinių tarpusavio santykiai, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnės socialinės kompetencijos, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos Olweus programos įgyvendinimo instruktorė - Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos socialinė pedagogė Audronė Buzienė.
Visi mūsų gimnazijos mokytojai du kartus per mėnesį mokysis pastebėti, atpažinti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

 

Skaityti daugiau...

 
E-dienynas
Gimnazijos laikraštis
Renginių akimirkos
Olweus mokykla
www.tinklas.lt
Reklaminis skydelis
Lankytojų skaičius
Mes turime 230 svečius online