Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
  • Mažeikių M. Račkausko gimnazija
  • Mažeikių M. Račkausko gimnazija
Klaida
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database

Mėnesio veiklos planas

2016-2017 m. m. balandžio mėn. planas

Nr.

Veikla

Data

Laikas, vieta

Organizatoriai

1.

Gimnazijos vadovų vizitas į Šiaulių r. Aukštelkės mokyklą

04 A.

8.30 val.

A. Žukauskienė
2. Klasių seniūnų susirinkimas 04 A.

Po 2 pam. A.s.

Mokinių taryba

3.

Kalbos ir tautosakos viktorina rajono 8-ų klasių mokiniams „Gimtojo žodžio pastogėje“

04 A.

14.00 val.

A.s.
V. Irniūtė
4.

Susitikimas su antrokais dėl individualaus ugdymosi plano sudarymo

05 Tr.

Po 4 pam. A.s.

L. Krigelienė

5.

Užsienio k. (anglų k.) VBE kalbėjimo dalies vertintojų instruktažas

05 Tr.

Po 6 pam.

J. Žutienė
6.

Užsienio kalbų (anglų, rusų) VBE kalbėjimo dalies vykdytojų (Senamiesčio pagrindinės mokyklos) instruktažas

05 Tr.

14.00 val.

208 kab.

L. Krigelienė

L. Terasius
7.

Fizikų diena

05 Tr. 14.00 val. A.s. V. Plonienė
8.

Atvirų durų diena. Tėvų susitikimai su dalykų mokytojais

05 Tr.

Nuo 16.00 val.

Kabinetuose

Dalykų mokytojai

9.

Šiaulių r. ir Mažeikių r. socialinių pedagogų metodinis susitikimas. „Socialinės pedagoginės pagalbos metodų įvairovė. Mažeikių rajono socialinių pedagogų patirtis“

06 K. 10.00 val. A.s. G. Svirskienė
10.

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ketvirtokams vykdytojų ir vertinimo grupių pasitarimas

06 K.

Po 3 pam.

202 kab.

J. Palenskienė

11. Metodinės tarybos pasitarimas 06 K.

Po 4 pam.

307 kab.

A. Jasinskaitė

J. Palenskienė
12. Velykinė mugė „Atgimstantis pavasaris“ su „Vilties erdvių“ kūrybinėmis dirbtuvėmis 07 Pn. Pertraukų metu

R. Kesminienė

13.

Užsienio kalbų (anglų, rusų) VBE kalbėjimo dalies vykdytojų (MMRG) instruktažas

07 Pn.

Po 4 pam.

208 kab.

L. Krigelienė

L. Terasius
14. Velykinių margučių edukacija

07 Pn.

M5 kab.

S. Norvaišienė

15. Pasaulinės sveikatos dienos paminėjimas. Renginys „Sveikata – brangiausias turtas“ 07 Pn.

A. Balsienė

R. Kesminienė

16. Rajono muzikos mokytojų pasitarimas dėl bendrojo lavinimo mokyklų chorų, vokalinių ansamblių ir solistų dainų šventės „Atsiliepk dainoj“ 07 Pn. 14.00 val.

L. Terasius

N. Dapšienė
17. Gimnazistų savanoriavimas akcijoje „Maisto bankas“ 07-08 Pn. Š.

G. Svirskienė
18. Gimnazijos vokalinių ansamblių „BROS“ ir „Incanto“  dalyvavimas „Žibučių žydėjimo šventės“  koncerte 08 Š.

12.00 val.

Renavo dvaras

L. Terasius

N. Dapšienė
19.

Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis

10 Pr. Kabinetai

A. Žukauskienė

L. Krigelienė
20. Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis 11 A.

Kabinetai

A. Žukauskienė

L. Krigelienė
21.

Užsienio kalbos (rusų) VBE kalbėjimo dalis

11 A. Kabinetai

A. Žukauskienė

L. Terasius
22. Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis 12 Tr. Kabinetai

A. Žukauskienė

L. Krigelienė
23.

Užsienio kalbos (rusų) VBE kalbėjimo dalis

12 Tr. Kabinetai

A. Žukauskienė

L. Terasius
24.

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos abiturientams vykdymas

12 Tr.

9.00–15.00 val.

4 a. kab.

J. Palenskienė

Lietuvių k. mokytojai
25. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos abiturientams vykdymas 13 K.

9.00 –15.00 val.

4 a. kab.

J. Palenskienė

Lietuvių k. mokytojai
26. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos abiturientams vykdymas 14 Pn.

9.00 –15.00 val.

4 a. kab.

J. Palenskienė

Lietuvių k. mokytojai
27.

Gimnazijos vadovų pasitarimas

18 A.

8.00 direkt. kab.

A. Žukauskienė

28. Klasių seniūnų susirinkimas 18 A. Po 2 pamokų A.s.

L. Terasius

29.

Antrokų užsienio kalbos (vokiečių) lygio nustatymo testas

18 A.

J. Palenskienė

L. Terasius
30. Mokytojų tarybos posėdis 18 A. 14.00 val. A.s.

A. Žukauskienė

31.

Antrokų užsienio kalbos (anglų) lygio nustatymo testas

19 Tr.


J. Palenskienė

L. Terasius
32. Lietuvių k. ir muzikos integruota pamoka 1 b kl. Pavasario mokyklos aštuntokams 19 Tr. Per 6 pam. A.s.

R. Giniotienė

N. Dapšienė
33. Antrokų užsienio kalbos (rusų) lygio nustatymo testas 20 K.

J. Palenskienė

L. Terasius
34.

Kretingos r. ugdymo įstaigų vadovų vizitas

20 K.

10.00 val. A.s.

A. Žukauskienė
35.

Gimnazijos vokalinių ansamblių „BROS“ ir „Incanto“  išvyka į respublikinį dainavimo konkursą „VIVA LA MUSICA“ Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje

20 K.

L. Terasius

N. Dapšienė
36. Gimnazijos vadovų pasitarimas 24 Pr. 8.00 direkt. kab. A. Žukauskienė
37. Spektaklis „Bevardė“. Režisierė D. Kielaitė. Lietuvos nacionalinis dramos teatras 24 Pr. 14.00 val. A.s. G. Svirskienė
38. Klasių seniūnų susirinkimas 25 A. Po 2 pam. A.s.

L. Terasius

Mokinių taryba
39. Atviras tėvų, mokinių ir mokytojų forumas. „Mokymasis ir individualios pažangos matavimas“ 25 A. 17.30 val. A.s. A. Žukauskienė
40. Paskaita „Jaunimo aktualijos“. Lektorius kun. dr. Ramūnas Norkus 26 Tr. 11.00 – 14.00 val. G. Svirskienė
41. Metodinės tarybos pasitarimas 27 K.

Po 4 pam.

307 kab.

A. Jasinskaitė

J. Palenskienė
42. Ekonomikos pamoka „Ventos“ progimnazijos aštuntokams 27 K. 13.05 val. A.s. R. Meldaikienė
43. Gimnazijos vadovų dalyvavimas gimnazijų asociacijos  konferencijoje Kaune „Mokinių individualios pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas teorijoje ir praktikoje“ 28 Pn.
A. Žukauskienė

Per mėnesį:

1.

Pamokų stebėjimas. Tikslas – ugdomosios veiklos integralumas, įvairovė, IKT naudojimo pamokose veiksmingumas

 

 

Gimnazijos vadovai

2.

Elektroninio dienyno patikra

Gimnazijos vadovai

3.

Gimnazijos ugdymo plano rengimo darbo grupės pasitarimai

 

L. Krigelienė
4. Trečių klasių mokinių prašymų teikimas dėl individualių ugdymosi planų koregavimo

Iki 26

Tr.

L. Krigelienė
5. Antrų klasių mokinių dorinio ugdymo ir IT modulių pasirinkimas

Iki 26

Tr.

Antrų klasių kuratoriai

S. Mackevičienė

R. Miniotas
6. Velykinė technologijų darbų paroda

S. Norvaišienė

7. Fotografijų paroda „20 dienų už laimingus vaikus“

R. Milėška

8. Mokinių tarybos išvyka į Šiaulių Juliaus Janonio gimnaziją

L. Terasius

Mokinių taryba
9. Pasirengimas „Gimnazijos garbės“ renginiui

L. Terasius

Klasių kuratoriai
10. Tarptautinė ekologinė akcija  „Darom 2017“

L. Terasius

Klasių kuratoriai
11.

Giluminis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas.  „Mokyklos ir  mokytojų veikla organizuojant ugdymą. Ugdymo turinio planavimas, diferencijavimas, individualizavimas ir vertinimas“

L. Terasius

Koordinacinė grupė
 
E-dienynas
Gimnazijos laikraštis
Renginių akimirkos
Olweus mokykla
www.tinklas.lt
Reklaminis skydelis
ebooks.mruni.eu
Lankytojų skaičius
Mes turime 159 svečius online