Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
 • Mažeikių M. Račkausko gimnazija
 • Mažeikių M. Račkausko gimnazija
Klaida
 • Unable to load Cache Storage: database
 • Unable to load Cache Storage: database
 • Unable to load Cache Storage: database
 • Unable to load Cache Storage: database

2010-2017 m. gimnazijoje vykdomi projektai

Merkelio Račkausko gimnazijos projektinė veikla

„The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE)

Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą, kurios tikslas - padėti jauniems žmonėms eiti asmeninio tobulėjimo keliu suteikiant galimybę patiems programos dalyviams pasirinkti tobulėjimo kryptis ir jiems įdomias veiklas.

DofE programa - tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose dirbančiose su 14 – 24 metų jaunimu. Gimnazijoje, taikydami šią programą, mes skatiname dalyvius ugdytis mokėjimo mokytis ir reflektyvumo, bendruomeniškumo, kūrybiškumo ir verslumo, kultūrinio sąmoningumo kompetencijas.

Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir savo laisvalaikiu siekia jų. Mūsų gimnazijoje programą vykdo patyrusi etikos mokytoja – Rima Kesminienė. Taip pat, žygių programos daliai vadovauja DofE žygių instruktorius (-ė) – Dainius Stasys. DofE vadovo pagrindinis tikslas yra padėti jaunuoliui drauge įvertinti jo pokyčius bei išmokti nepalūžti padarius klaidas.

Programa pagal amžių yra išskirstoma į tris pagrindinius lygius, kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu. Šios programos sertifikatas yra pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.

Dalyvaujant DofE programoje dalyviui suteikiamos galimybės:

 • Susirasti naujų draugų;
 • Mokytis tolerancijos savo komandos draugų atžvilgiu;
 • Išmėginti veiklas, kurių dar nėra mėginę;
 • Geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
 • Patirti nuotykių;
 • Pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams;

DofE apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.

Plačiau apie programą: www.dofe.lt

„Pero Giunto įtaka muzikai, dailei ir literatūrai“

Projekto tikslas: skatinti norvegų kalbos ir kultūros suvokimą bei trijų Baltijos šalių tarpusavio kultūrinį bendradarbiavimą.

Uždavinys: Žadinti latvių ir lietuvių mokinių susidomėjimą norvegų kalba ir kultūra, giliau susipažįstant su vieno iškiliausių  Norvegijos kūrėjų H.Ibseno drama ,,Peras Giuntas”.

Projekto trukmė: 2015-11-01 - 2016-09-15.

Partneriai projekte: Druva secondary school, Latvia; Mazeikiu Merkelio Rackausko  Gymnasium, Lithuania; Association Latarb, Norway.

Projekto finansavimas: (15 000 eurų) Už finansus atsakinga  projekto koordinatorė Ilga Kuze, Latvijos Saldus rajono, Druvos vidurinės mokyklos projektų koordinatorė.

Merkelio Račkausko gimnazija ir Latvijos Saldus rajono Druvos vidurinė mokykla draugauja ir bendradarbiauja jau ne vienerius metus. Šiemet draugystę vainikavo trišalės partnerystės projekto Nordplus Nordic kalbų programa „Pero Giunto įtaka muzikai, dailei ir literatūrai“. Susipažinę su norvegų rašytojo Henriko Ibseno gyvenimu ir kūryba, išanalizavę dramą „Peras Giuntas“ mokiniai, tyrinėdami, kaip šis kūrinys veikė latvių, lietuvių literatūrą, dailę ir muziką, mokydamiesi pagrindinių norvegų kalbos žodžių ir frazių, ėmėsi kūrybinės veiklos: pirmųjų ir trečiųjų klasių gimnazistai rašė esė norvegų nacionalinio herojaus Pero Giunto tema, kūrė inscenizacijas, piešė, filmavo. Projekto veiklą prasmingai vainikavo kelionė į Pero Giunto tėvynę – Norvegiją. Rugpjūčio 6-12 dienomis dvidešimt Merkelio Račkausko gimnazijos mokinių ir keturi mokytojai dalyvavo tarptautinio projekto Nordplus Nordic kalbų programos išvykoje, kurią ruošė trečiasis projekto partneris Association Latarb iš Norvegijos. Turiningai  sudaryta kelionės programa suteikė galimybę pažinti  visokią Norvegiją: puikiai išsivysčiusią, industrinę šalį su gražiais miestais, žavėjo ji ir derlingais plačiais laukais, aukštais kalnais, miškais ir daugybe nuostabių ežerų. Projektinės veiklos kulminacija -  autentiškoje aplinkoje stebėtas spektaklis ,,Peras Giuntas”. Kelionės programa davė tai, ko nė vienas brangus kelialapis nesuteikia: galėjome pajusti, kas yra Norvegija ir kodėl ji tokia. Vienas mokinys, vertindamas projektinę išvyką, parašė, kad dėl to vertėjo visus metus eiti į mokyklą.

COMENIUS. Various Career Paths - Let's Turn Challenges into Opportunities to Make Dreams Come True. La diversaj profesioj – transformi la provokojn en eblecon realigi siajn revojn (Profesijų įvairovė – iššūkius paverskime svajonių išsipildymu)

Projekto darbo kalba – esperanto. Projekto tikslai – suteikti galimybę moksleiviams orientuotis profesijų pasaulyje, sužinoti apie Europos Sąjungoje esančias karjeros galimybes, testuoti savo sugebėjimus ir polinkius, suvokti motyvus, pagal kuriuos verta rinktis profesiją. Veiklos susijusios su profesiniu informavimu, orientavimu, socialinių įgūdžių formavimu renkantis profesiją. Koordinatorė Esperanto kalbos mokytoja Gražina Opulskienė.

NORDPLUS JUNIOR. Nuoseklus ir inovatyvus verslumo įgūdžių formavimas

Projekto tikslai – stiprinti bendradarbiavimą ir kurti verslumo tinklus tarp projekte dalyvaujančių mokyklų, skatinti kokybės, kūrybiškumo ir inovacijų vystymą švietime, stiprinti mokyklų ir verslo pasaulio bendradarbiavimą. Projekto veiklos skirtos tarptautiniam bendradarbiavimui ir verslumui ugdyti. Koordinatorės: anglų kalbos mokytojos Renata Šaltkauskienė, Ramutė Jarmolavičienė ir ekonomikos mokytoja Rima Meldaikienė.

 

Ugdymo karjerai stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas). Ugdymo karjerai paslaugos mokyklose

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. Koordinatorės: socialinė pedagogė Gitana Svirskienė ir psichologė Jūratė Pivariūnienė.

Aukštosios kultūros impulsai mokykloms

Projekto tikslas – mokyklų bendruomenių atskirties nuo kultūros proceso mažinimas. Tikslingas ir nuoseklus aukštosios kultūros ir jos kūrėjų atėjimas į Lietuvos mokyklas atvers platesnį kultūros suvokimą, kels mokinių kultūrinį ir pilietinį sąmoningumą bei skatins pačius įsijungti į kultūros procesą. Projekto metu Lietuvos menininkai gimnazistams veda pamokas – kūrybines laboratorijas, gimnazijos biblioteką pasiekia nemokama 11 prestižinių kultūros žurnalų prenumerata. Tiesioginis kontaktas tarp menininko ir mokinio – tai raktas įgyvendinant šį projektą. Koordinatorius direktoriaus pavaduotojas ugdymui Laimonas Terasius.

ESF akademija

ESF akademijos pagrindinis tikslas – didinti Europos socialinio fondo (ESF) žinomumą, suteikti žinių ir įgūdžių apie ES struktūrinę paramą bei galimybes įgyvendinti projektus, patrauklia forma į užimtumo veiklą įtraukti visą gimnazijos bendruomenę – nuo vadovų ir mokytojų iki gimnazistų. Projekto veiklos – Europos socialinio fondo finansuojamų projektų viešinimas. Įvairių kūrybinių užduočių atlikimas, žinių apie ES gilinimas. Koordinatoriai: direktoriaus pavaduotojas ugdymui Laimonas Terasius, gimnazijos mokinių taryba.

T-klasė

Projekto tikslas – sutelkti visus gimnazijos bendruomenės narius ir didinti jų tarpusavio supratimą atliekant įvairias veiklas: bendradarbiaujant, tobulinant pedagogų kvalifikaciją, įtraukiant tėvus į popamokinę veiklą, pamokas, organizuojant ekskursijas į tėvų darbovietes, organizuojant renginius, vaizdo konferencijas tėvams ir vakams, stiprinant mokinių savivaldą, dalyvaujant TV laidoje „Gimnazistai“, kuriant metodinį filmą apie gimnazijos bendradarbiavimą su tėvais, skleidžiant informaciją spaudoje, specializuotame tinklalapyje www.mokytojodienorastis.lt. Koordinatorius direktoriaus pavaduotojas ugdymui Laimonas Terasius.

Edukacinis projektas LIFTAS

Šis projektas, kurio iniciatorius yra DNB bankas ir kuriam pritaria Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija – tai puiki galimybė gimnazistams seminarų metu įgyti ekonomikos, finansų, rinkodaros žinių bei naudingos praktinės patirties, tiesiogiai dirbant ir bendraujant su projekto specialistais – komandų gidais. Projekto etapų metu bus atrinktos keturios geriausios komandos iš skirtingų Lietuvos gimnazijų, kurios varžysis dėl pagrindinio prizo – dešimties tūkstančių litų bendruomenei svarbios idėjos įgyvendinimui bei kitų prizų. Koordinatoriai: ekonomikos mokytoja Rima Meldaikienė ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui Laimonas Terasius.

Rusų kalbos projektas E-Twinning

Tikslas – ugdyti mokinių gebėjimus bendrauti elektroninėje erdvėje, bendradarbiauti bei tobulinti rusų kalbos įgūdžius. Koordinatorė rusų kalbos mokytoja Laima Novakienė.

Lygių galimybių akademija Priimk. Drąsink. Keiskis

Projekte dalyvauja mokiniai, mokytojai ir tėvai. Projekto tikslai – atskleisti mokiniams stereotipų įtaką planuojant profesinę karjerą, suteikti tėvams žinių apie diskriminaciją ir lygias galimybes, suvienyti mokytojus, mokinius, tėvus ir darbdavius plėtojant toleranciją, pagarbą žmogaus orumui, teisėms, šeimai. Koordinatorė socialinė pedagogė Gitana Svirskienė.

OLWEUS patyčių prevencijos kokybės užtikrinimo sistema

Projekto tikslai - garantuoti saugų gimnazijos mikroklimatą, ugdyti toleranciją, išmokti pastebėti ir šalinti patyčių reiškinius, su kitomis mokyklomis dalintis gerąja patirtimi. Koordinatorės: socialinė pedagogė Gitana Svirskienė ir psichologė Jūratė Pivariūnienė.

 
E-dienynas
Gimnazijos laikraštis
Renginių akimirkos
Olweus mokykla
www.tinklas.lt
Reklaminis skydelis
ebooks.mruni.eu
Lankytojų skaičius
Mes turime 215 svečius online