Galerija

93-osios Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos abiturientų laidos Šimtadienio šventė. JUMANJI. 

Projektas „Šv. Kalėdų belaukiant“. VIENOS POKYLIS

Gimnazijos padėkos vakaras

Projektas „Ugdymas karjerai“
Gimnazistai lankėsi karjeros festivalyje STUDFESTAS 2018 Kaune, aplankė Mažeikių miesto įmones ir įstaigas, vyko į ekskursijas, edukacijas, klausėsi paskaitų gimnazijoje, sportavo.

Ugdymo karjerai diena „Matuojamės mokytojo profesiją“

Projektas „Olimpinė diena“

Projektas „Mokslo ir žinių diena“

92 laidos abiturientų brandos atestatų įteikimas

Gimnazistų projektinės veiklos