Galerija

Projektas „Ugdymas karjerai“
Gimnazistai lankėsi karjeros festivalyje STUDFESTAS 2018 Kaune, aplankė Mažeikių miesto įmones ir įstaigas, vyko į ekskursijas, edukacijas, klausėsi paskaitų gimnazijoje, sportavo.

Ugdymo karjerai diena „Matuojamės mokytojo profesiją“

Projektas „Olimpinė diena“

Projektas „Mokslo ir žinių diena“

92 laidos abiturientų brandos atestatų įteikimas

Gimnazistų projektinės veiklos

Gimnazijos garbė

Projektas „Paskutinio skambučio šventė“

Projektas „Lietuvos valstybės 100-mečio diena“

92-os laidos abiturientų šimtadienis