Galerija

Ugdymo karjerai diena „Matuojamės mokytojo profesiją“

Projektas „Olimpinė diena“

Projektas „Mokslo ir žinių diena“

92 laidos abiturientų brandos atestatų įteikimas

Gimnazistų projektinės veiklos

Gimnazijos garbė

Projektas „Paskutinio skambučio šventė“

Projektas „Lietuvos valstybės 100-mečio diena“

92-os laidos abiturientų šimtadienis