PATVIRTINTA
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktoriaus
2018-01-22 įsakymu Nr. V1-15
                   PAMOKŲ                              TVARKARAŠTIS                                                                                    2017/2018m.m.                     II pusmečiui   
Kur. Eil. Mokytojo vardas,   Pirmadienis Antradienis                                        Trečiadienis Mokyt. vardas, Ketvirtadienis Penktadienis  
kl. nr. pavardė Dalykas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pavardė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  1 R.Kesminienė Etika, teatras   3B3a
\M3
  2c
\303
2a
\408
4TB
\403
4TB
\403
      1f
\304
3B1
\305
1c
\401
3B2a
\401
3B5a
\401
3B4a
\401
  2f\308 2e\201 1b\303 2d\304 3B6a
\306
1d\306     R.Kesminienė 3B1
\408
3B4b
\408
1e\308 1a\402 3B2b
\405
  2g\303 2b\303 3B5b
\303
3B3b
\401
3b6b
\401
 
  2 S.Norvaišienė Tikyba                               1ad
\M5
                      S. Norvaišienė         1ce\M5   2ad
\M5
                1bf\M5      
  3 V.Aurylaitė Lietuvių k. 1b
\305
4A
\305
3A
\305
3A
\305
1b\405 1deV
\404
  1deV\404 3A\404 4A\404 4A\404 4LM
\404
  3A\203 3A\203 3LM
\203
1b\304 1b\304 V.Aurylaitė 4RM
\404
4A\404 4A\404 1b\404    
2b 4 R.Giniotienė Lietuvių k. 1e
\405
4A
\405
3A
\405
3A
\405
2b
\405
  2b\405 3A\405 4A\405 4A\405 4LM
\405
1e\405   2b\405 3A\405 3A\405 3LM
\405
1e\405 R.Giniotienė 1e\405 1e\405 4A\405 4A\405 2b\405 2b\405   2b\405 4RM
\405
 
2g 5 V.Irniūtė Lietuvių k. 4A
\206
3A
\206
3A
\206
2g
\206
2g
\206
  3A\206 4A\206 4A\206 4LM
\206
2g\206   2g\206 3A\206 3A\206 3LM
\206
2g\206 V.Irniūtė 4A\206 4A\206 2g\206 4RM
\206
   
  6 O.Kelpšienė Lietuvių, lotynų k. 3Lo
\309
4A
\309
3A
\309
3A
\309
1c
\309
  2c\309 3A\309 4A\309 4A\309 4LM
\309
2c\309   2c\309 3A\309 3A\309 3LM
\309
4RM\309 1c\309 O.Kelpšienė 1c\309 1c\309 4A\309 4A\309 2c\309 2c\309   2c\309 1c\309  
3a 7 S.Maigaitė Lietuvių k. 1a
\402
4A
\402
3A
\402
3A
\402
2e
\402
2e\402 1a\402   1a\402 3A\402 4A\402 4A\402 4LM
\402
2e\402   3A\402 3A\402 3LM
\402
2e\402 2e\402 S.Maigaitė 1a\402 1a\402 4A\402 4A\402   2e\402 4RM
\402
 
2f 8 D.Pranciulienė Lietuvių k. 1f
\404
4A
\404
2f
\404
2d
\404
2d
\404
  2f\306 2f\306 4A\306 4A\306 4LM
\306
  2d\404 2d\404 2f\404 1f\404 1f\404 D.Pranciulienė 1f\404 4A\303 4A\303 2d\306   4RM
\404
2d\404 2f\404 1f\404 2f\404  
  9 L.Skabickienė Lietuvių k. 2a
\207
4A
\207
3A
\207
3A
\207
1d
\207
2a
\207
      2a\207 3A\207 4A\207 4A\207 4LM
\207
          3A\207 3A\207 3LM
\207
2a\207 2a\207       L.Skabickienė 1d\207 1d\207 4A\207 4A\207           2a\207   1d\207 1d\207            
  10 R.Čepauskaitė Anglų k. 4B1
\S5
2e
\S5
4B2
\S5
2d
\S5
    4B1\S5 4B2\S5 2e\S5 2d\S5 R.Čepauskaitė 4B2
\S5
4B1
\S5
2e\S5 2d\S5   4B2
\S5
4KlM
\S5
2e\S5 4B1
\S5
2d\S5  
  11 L.Giniotienė Anglų k. 1b
\209
2b
\209
4B2
\209
2a
\209
  1b\209 2a\209 2b\209 4KlM
\209
  4B2
\209
4B2
\209
2a\209 2b\209 L.Giniotienė 1b\209 4B2
\209
2b\209 2a\209    
3f 12 D.Goštautienė Anglų k. 3B2-2\201 2c
\S2
2b
\S2
3B2-1\201 2a
\201
  3B2-2
\202
3B2-1
\202
2a\202 2b\202   2a\S2 2b\S2 2c\S2 D.Goštautienė 2b\202 2a\202 3B2-1
\202
3B2-2
\205
2c\205   3B2-2
\205
3B2-1
\205
2c\205  
3d 13 R.Meškienė Anglų k. 3B2-1
\205
3B2-1\205 1d
\308
4B2
\305
3B2-2\305 4KlM
\305
  3B2-1
\S3
1c\S3 1a\S3 1d\S3   1c\106 1a\106 1d\106 R.Meškienė 4B2
\203
1c\304 1a\209 3B2-2
\209
  4B2
\209
4B2
\209
3B2-1
\209
3B2-2
\209
3B2-2
\209
 
  14 V.Petkevičienė Anglų k. 4B2-1
\S1
2e
\S1
1e
\S1
1f
\S1
4B2-2
\S1
2d
\S1
  4B2-1
\S1
  4B2-1
\S1
4B2-2
\S1
1e\S1 2e\S1 2d\S1 1f\S1 V.Petkevičienė 4B2-1
\S1
2e\S1 1f\S1 2d\S1 4KlM
\S1
  4B2-2
\S1
4B2-2
\S1
2e\S1 1e\S1 2d\S1  
  15 N.Savičienė Anglų k. 4B2-2
\S2
3B2-2
\S2
2f\
S2
3B2-2
\S2
  3B2-1
\S2
2f\S2 2f\S2   4B2-2
\S2
4KlM2
\S2
4KlM1
\S2
4B2-1
\S2
N.Savičienė 4B2-1
\S2
4B2-2
\S2
2f\S5 3B2-2
\S2
3B2-1
\S2
  4B2-1
\S2
4B2-1
\S2
3B2-1
\S2
3B2-2
\S2
4B2-2
\S2
3B2-1
\S2
 
  16 R.Šaltkauskienė Anglų k. 1d
\205
2g
\205
4B2-1
\205
2g
\205
4KlM1
\205
  1c\205 1a\205 1d\205 2g\205 4B2-1
\205
4KlM2
\205
4B2-2
\205
4B2-1
\205
1c\205 1a\205 1d\205 R.Šaltkauskienė 4B2-2
\205
4B2-1
\205
2g\205 1c\205 1a\205   4B2-2
\205
4B2-2
\205
 
4e 17 S.Šeirienė Anglų k. 4B2-1
\202
3B2
\202
1e
\202
4B2-2
\202
3B2
\202
    4B2-1
\202
4B2-2
\202
1e\202 S.Šeirienė 4B2-2
\202
4B2-1
\202
3B2
\202
4KlM1
\202
4KlM2
\202
  4B2-2
\202
1e\202 4B2-1
\202
3B2
\202
 
1b 18 I.Urbonienė Anglų k. 3B2-2
\106
1b
\106
2g
\106
2f
\106
3B2-2
\106
2g
\106
  3B2-1
\106
3B2-1
\106
1b\106 2f\106 2f\106 2g\106   I.Urbonienė 1b\106 2g\106 2f\106 3B2-2
\106
3B2-1
\106
  3B2-1
\106
3B2-2
\106
 
3b 19 J.Žutienė Anglų k.   3B1
\S3
2c
\S3
1f
\S3
4B2
\S3
3B2
\S3
                          4B2\S3     2c\S3   1f\S3     J.Žutienė 4KlM
\S3
3B2\S3   1f\S3 3B2
\S3
3B1\S3 2c\S3     4B2
\S3
4B2
\S3
3B1
\S3
3B2
\S3
3B1
\S3
2c\S3        
4d 20 R.Čiutienė Rusų k. 3B1-2
\304
2f
\304
2d
\304
1b
\304
1d
\202
1c
\206
  1d\304 2c\304 3B1-2
\304
2e\304 1a\304   2e\304 2c\304 2g\302 1a\308 R.Čiutienė 3B1-2
\304
2a\304 2f\304 1f\304   2d\305 2a\202 1c\202 2g\304 1b\304 1f\304  
  21 L.Krigelienė Rusų k. 1d
\306
  1d\301   L.Krigelienė    
  22 L.Novakienė Rusų k. 2f
\209
2d
\302
1b
\203
2b
\304
1e
\304
1c
\304
4B1-2
\304
  1e\401 4B1-2
\209
2e\305 1a\306   2e\207 2b\304 2g\202 1a\202 4B1-2
\202
L.Novakienė 2a\207 2f\207 1f\207   2d\304 2a\304 1c\304 2g\309 1b\207 1f\207  
  23 L.Končiuvienė Vokiečių k.         2b
\302
  3B1
\S1
  4B1
\3S1
  4B1
\205
2c\205 3B1
\S1
          4B1
\302
2c\302 2b\302             L.Končiuvienė 3B1\302                                    
  24 A.Jasinskaitė Matematika 2b\307 1\307 4A\307 4A\307 3A\307     1\307 1\307 4A\307 4A\307 3A\307 A.Jasinskaitė 2b\307 2b\307 3A\307 3A\307 4NM\307   1\307 3A\307 4A\307 4A\307 2b\307  
2e 25 A.Jonuškytė Matematika 2e\306 1\306 4\306 4A\306 3A\306     1\306 1\306 4\306 4A\306 3A\306 A.Jonuškytė 2e\306 2e\306 3A\306 3A\306 4NM\306   1\306 3A\306 4\306 4A\306 2e\306  
  26 A. Matutienė Matematika 1\408 4A\201 4A\201 3A\201     1\403 1\403 4A\403 4A\403 3A\403 A. Matutienė 3A\304 3A\407 4NM\407   1\403 3A\403 4A\403 4A\403  
1e 27 L.Petrauskienė Matematika 2f\403 1\403 4A\403 4A\403 3A\403     1\406 1\406 4A\406 4A\404 3A\407   L.Petrauskienė 2f\403 2f\403 3A\403 3A\403 4NM\403   1\206 3A\206 4A\206 4A\206 2f\206  
2d 28 R.Vaitkutė Matematika 2d\301 1\301 4A\301 4A\301 3A\301     1\301 1\301 4A\301 4A\301 3A\301 R.Vaitkutė 2d\301 2d\301 3A\301 3A\301 4NM\301   1\301 3A\301 4A\301 4A\301 2d\301  
  29 S.Vaišvilienė Matematika 2g\401 1\401 4A\401 4A\401 3A\401   2g\401 2g\401 2a\401   1\401 1\401 4A\401 4A\401 3A\401 2g\401   S.Vaišvilienė 2a\401 2a\401 3A\401 3A\401 4NM\401   1\401 3A\401 4A\401 4A\401 2a\401  
  30 J.Vindašius Matematika 2c
\303
1\303 4B2
\M3
4B1
\406
3B
\406
                          1\305 1\305 4B1\S3 4B2\303           J.Vindašius 2c\206 2c\206 3B\S3 3RM\S2 4RM2
\402
      3MpM
\307
1\308 3B\308 4B2\308 4B1\308 2c\308 4RM1
\306
       
  31 R.Miniotas Inform. techn.   4B
\210
1f
\210
2fL
\210
1c\210 3M
\210
    2bT
\210
1b\210 R.Miniotas 3A\210 1e\210 2egT
\210
3B\210   3A\210 1a\210 2aL
\210
2dT
\210
1d\210 2gL
\210
2cL
\210
 
4a 32 S.Mackevičienė Inform. techn.           2cP
\302
3B
\302
  4A
\302
2eL
\302
  1f
\302
2fP
\302
  4A
\302
1c\302 2fL
\302
4M\302           2bP
\302
1b\302     S.Mackevičienė   3A\302       1e\302 2egP
\302
3M
\302
  3A\302 1a\302 2aP
\302
2dP
\302
1d\302 4B\302 2bcL
\302
     
4b 33 V.Plonienė Fizika   4A\407 4A\407 2b\407 1d\407 3A\407 2a\407   3A\407 2b\407 1d\407 1c\407 3A\407 4KuM
\407
4TM
\407
V.Plonienė 4A\407 1f\407 1f\407   2a\407 3A\407 1c\407 3M\407  
2c 34 R.Petrulis Fizika   2d\206 2c\203 3B\302 4B\407   R.Petrulis 2d\M3 2c\M1 4B\403 3B\403    
4f 35 R.Puplauskienė Fizika 4A
\407
2g
\407
2e
\407
1a\407   2f
\407
    3A
\407
3A\403 4A\403 3A\403 1a\403 1b\403 1e\403                         R.Puplauskienė 2g\201 4A\201 2f\203 1e\406   2e\407 4KuM
\407
        3A\407   4TM
\309
1b\309   3M\407    
  36 A.Čekytė Chemija 1d\408 1c\408 1e\408 1f\408     A.Čekytė   1d\402 1e\406 1f\408 1c\403  
3e 37 A.Daubarienė Chemija   4A\301 2d\301 2e\301 3B\301 4A\301 4B\301   2c\408 2a\408 3B\403 4A\406 4EM
\406
A.Daubarienė 1b\408 4B\408 1a\408 4UM
\408
  2e\408 2d\408 1b\408 2c\406 1a\405 2a\405  
  38 J.Gulbinienė Chemija   4A\408 2f\408 2b\408 3A\408 4A\408 4UM
\408
  3A\408 2g\408 2f\408 3A\408 4A\408 4EM
\408
J.Gulbinienė   2g\408 2b\408 3EM
\408
 
  39 L.Vičiulienė Biologija 4A2
\406
2b
\406
2g
\406
  4A1
\406
1d\406 3B\406 1e\406 1f\406 3A\406 3A\406   2f\406 4A1\406 1d\406 L.Vičiulienė 4A1\406 4A2\406 1e\406 1f\406 3A\406 3G\406 4EM2
\406
4G1
\406
4EM1
\406
4A2
\406
4G2
\406
3B\406 3MbM
\406
 
  40 A.Vilkas Biologija   4A
\201
4B1\201 1a\201 3B\201 3A\201 4B2
\201
4EbM
\201
2a\201 2d\201 2c\201 4A\201 4B1
\201
2e\201 3MbM
\201
A.Vilkas 1c\201 1b\201 4B2\201 3A\201 3G\201   3A\201 1b\201 1a\201 1c\201 4A\201 4G\201 3B\201  
1f 41 S.Lazdauskienė Geografija 4B1b
\407
1a
\308
1b
\406
3B1
\308
  3B2
\303
1f\307 3B1
\308
  4B1a
\308
1f\308 1b\308 4B2a
\308
S.Lazdauskienė 3B2
\303
                          1a\308 4B2b
\308
     
1d 42 D.Stasys Geografija 1c
\308
2d
\308
  2a
\308
2c\308   1e
\308
    4A
\308
2b\308 1d\308 3A\308 1e\308   2e
\308
  4M\308             4A\308 4A\308   D.Stasys 3A\308 3A\308 1d\308 2g\308   1c\308 2f\308                        
1c 43 I.Tiškienė Istorija   3A
\307
1c\307 1b\307 3B\307 2c\307 3IšM
\307
  2e\305 1e\305 4A\305 4A\305 1c\305   I.Tiškienė 3B\305 1b\408 1a\408 2e\305 3A\305 4A\305 4IšM
\305
2c\305 3A\305 4LlM
\305
1e\305 1a\305  
3c 44 V.Košinskienė Istorija, piliet. p.   1f\305 1e\305 2e\305 1b\305 2c\305   V.Košinskienė 2g\305 1a\305 2d\305 2a\301 1d\301   2b\303 2f\303 1c\303  
1a 45 R. Meldaikienė Istorija,ek. ir v.
1f\303 1a\303 1c\303 3B
\303
3E
\303
3A\303 1b\\303 1e\303 1d\303 4A\303 4B1a
\303
3ŠM
\303
  3A\303 4a\303 4LlM
\303
4B2a
\303
3B\303 R. Meldaikienė 3A\303 4B1b
\303
4B2b
\303
4A\303 4ŠM
\303
 
2a 46 S.Paulauskienė Istorija 4A
\203
2a
\203
2b
\203
1f
\203
3A
\203
  2a\203 2d\203 4A\203 3ŠM
\203
  2b\203 2f\203 2d\203 4LlM
\203
S.Paulauskienė 1d\203 3A\203 2g\203 4A\203   2g\203 1f\203 2f\203 3A\203 4ŠM
\203
1d\203  
  47 J.Pivariūnienė Psichologija                                   3\304               4\304   J.Pivariūnienė                                      
  48 R.Milėška Dailė, braiž.,fotogr., technologij. 3B\M3 1c\M3 4FB
\M3
4FB
\M3
3B
\M3
  1b\M3 2d\M3 2g\M3 2g\M3 3Br
\M3
3Br\M3   2a\M3 1a\M3 2c\M3 3FB
\M3
3FB
\M3
R.Milėška 2b\M3 1dT\M3 4Br\M3 4Br\M3 2f\M3 2f\M3 2e\M3 2e\M3 4DB
\M3
4DB
\M3
     
4c 49 A.Milėškienė Dailė, technologij. 2f\M1 4DB
\M1
4DB
\M1
  1c\M1 2e\M1 2c\M1 1fT
\M1
1b\M1   1eT\M1 2d\M1 3DA
\M1
3DA
\M1
  A.Milėškienė 2a\M1 1dT\M1 1f\M1 2b\M1 3DA
\M1
1e\M1 2g\M1 1a\M1 3DB
\M1
1d\M1 3DB
\M1
 
  50 S. Norvaišienė Technologijos       1c\M5   4TB
\M5
4TB
\M5
    1b\M5 2d\M5   2g\M5 2g\M5 1f\M5         2a\M5 1a\M5   1e\M5 2c\M5 3TB
\M5
3TB
\M5
  S. Norvaišienė       2b\M5           2f\M5 2f\M5   2e\M5 2e\M5          
  51 N.Dapšienė Muzika \M6     1a 2e   4B1a 4B2a       2a   2d   1c 2f 4B1b         1f   2g 3B 3B   N.Dapšienė           1d 1e 4B2b     2b 2c 1b            
  52 R.Akučkaitė Kūno k., tinkl. 2a 1d 1e 3Bt1 3Bt2 4Bt1   4Bt2 1a 1c 1f 2b 2a   4Bt2 1d 1c 1a 2b R.Akučkaitė   1f 3Bt1 1e 3Bt2 4Bt1  
  53 R.Beišinas Kūno k., krepš. 3Bkr 2c 2a 1e 1b 3Bkk 4Bkk   1f 2d 2a 4Bkr 3Bkr R.Beišinas 1b 2c 2e   2e 1f 1e 3Bkk 2d 4Bkr 4Bkk  
  54 A.Mika Kūno k., tinkl.       1d   1b       2g 1a 1c 3Bt1 2b 4Bt2 4Bt1       2f 2g 1d 1c 1a 2b   3Bt2 A.Mika 3B1 1b     2f 4Bt1 3Bt2 4Bt2                      
  55 R.Langė Sport. šok., šokis  4B
spš2a
        4Bš 4Bš 3Bspš 4B1a                                 3Bš   R.Langė                           3Bspš 3Bš 4B
spš2b
4B
spš1b