PATVIRTINTA
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos direktoriaus
2018-09-03 įsakymu Nr. V1-128
                   PAMOKŲ  TVARKARAŠTIS  2018/2019m.m. I pusmečiui   
Kur.
kl.
Eil.
nr.
Mokytojo vardas, pavardė
  Pirmadienis Antradienis                                        Trečiadienis Mokyt. vardas, Ketvirtadienis Penktadienis  
Dalykas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pavardė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  1 R.Kesminienė Etika 3Bf1\
408
    3Be1\405 3Bd1\
405
1c\405       1b\407 2f\308   2d\403 3Ba\
402
3Bc2\
402
3Bd2\
306
2c\306   2a\306 3Be2\306 3Bf2\
306
3Bb1\
306
    R.Kesminienė     2e\401   1a\405 2b\405 3Ba\405 3Bb2\
405
1e\405 1d\405 3Bc1\
405
 
  2 S.Norvaišienė Tikyba                     1be\M5           2cdf\
M5
                    S. Norvaišienė                   1a\M5           1cd\M5      
  3 V.Aurylaitė Lietuvių k. ir lit. 2b\406 2b\406 4A\406 1b\406 1b\406   1b\404 4A\404 4A\404 3A\404 3A\404 2b\404   3A\307 4A\307 4A\307 4LrM\
307
1b\307 3KrM\
307
V.Aurylaitė 1b\404 3A\404 3A\404 3LrM\404 2b\404 2b\404 4KrM\
404
   
3b 4 R.Giniotienė Lietuvių k. ir lit. 2e\405 2e\405 4A\405   4A\405 4A\405 3A\405 3A\405   2e\405 3A\405 4A\405 4A\405 4LrM\405 2e\405 3KrM\
405
R.Giniotienė 3A\405 3A\405 3LrM\
405
2e\405    
3c 5 V.Irniūtė Lietuvių k. ir lit. 4A\206 1d\206 1d\206 4KrM
\206
1d\206 4A\206 4A\206 3A\206 3A\206   3A\206 4A\206 4A\206 4LrM\
206
3KrM\
206
V.Irniūtė 3A\206 3A\206 3LrM\
206
1d\206 1d\206    
  6 O.Kelpšienė Lietuvių k. ir lit.,
lotynų k.
2c\309 2c\309 4A\309 1a\309   1a\309 4A\309 4A\309 2c\309   4A\309 4A\309 4LrM\309 1a\309 Lok\309 O.Kelpšienė 1a\309 1a\309 2c\309 2c\309 4KrM\
309
   
4a 7 S.Maigaitė Lietuvių k. ir lit. 2a\402 2a\402 4A\402   4A\402 4A\402 3A\402 3A\402 2a\402   2a\402 3A\402 4A\402 4A\402 4LrM\402 S.Maigaitė 3A\402 3A\402 3LrM\
402
2a\402 4KrM\
402
   
3f 8 D.Pranciulienė Lietuvių k. ir lit. 2f\404 2f\404 1c\404 1e\404 1e\404   1c\207 1e\304 3A\408 3A\408 2f\405   2f\404 3A\404 1c\404 1c\404 2f\404 1e\404 3KrM\
404
D.Pranciulienė 1c\407 3A\407 3A\407 3LrM\
407
1e\402    
  9 L.Skabickienė Lietuvių k. ir lit. 2d\207 2d\207 4A\207               4A\207 4A\207 3A\207 3A\207         2d\207 3A\207 4A\207 4A\207 4LrM\
207
        L.Skabickienė   3A\207 3A\207 3LrM\
207
2d\207 2d\207 4KrM\
207
                       
  10 R.Čepauskaitė  Anglų k. 1e\S5 3B2b\S5 3B2b\S5   3B2b\S5 3B2a\S5 2b\S5 2b\S5 1e\S5 3KlMa\
S5
3KlMb\
S5
R.Čepauskaitė 2b\S5 3B2a\S5   3B2a\S5 3B2b\S5 1e\S5 2b\S5 3B2a\S5  
  11 L.Giniotienė Anglų k. 3B2a
\209
3B2b
\209
1b\209 3KlMb
\209
  3B2a
\209
1a\209 1b\209 3B2b\
209
  1a\209 3B2b\
209
3KlMa\
207
L.Giniotienė 3B2a
\209
1b\209 1a\209 3B2b
\209
3B2a
\209
   
4f 12 D.Goštautienė Anglų k. 4B2b
\303
4B2b\
303
3B2a\
303
3B2b\
309
4B2a\
309
4KlMa\
309
  3B2a\
205
3B2b\106 3KlMb\
106
  3B2b\
106
4B2b\
106
D.Goštautienė 3B2a
\206
4B2a
\304
4B2b
\304
3B2a
\304
4KlMb
\304
  4B2-1\
207
4B2-1\
207
3KlMa\
207
3B2b\
207
 
4d 13 R.Meškienė Anglų k. 4B2a\
206
4B2a\
206
2d\209 2c\207 2a\207 4B2b\
207
4KlMb\
207
2a\S2 4KlMa\
S2
2c\S2 2d\S2   2d\S2 2c\S2 2a\S2 R.Meškienė 2c\M5 2d\M5 2a\M5 4B2a\
M5
4B2b\M5   4B2a\
205
4B2b\
205
4B2b\
205
 
  14 V.Petkevičienė Anglų k. 1d\\S1 3B2\S1 3B2\S1 2e\S1 2f\S1   3B2\S1 1c\S1 2e\S1 1d\S1   V.Petkevičienė 1d\S1 1c\S1 2f\S1 2f\S1 2e\S1 3KlM\S1   3B2\S1 2f\S1 2e\S1 1c\S1  
1d 15 N.Savičienė Anglų k. 4B2a
\S2
4B2a
\S2
1d\S2 3B2\S2 3B2\S2 4B2b\
S2
  3B2\S2 1c\S2 1d\S2   N.Savičienė 1d\S2 1c\S2 4B2b
\S2
4B2a
\S2
4KlMb
\S2
3B2\S2   3KlM\
S2
4B2a\
S2
4B2b\
S2
4B2b\
S2
1c\S2 4KlMa\
S2
 
  16 R.Šaltkauskienė Anglų k. 2d\205 2c\205 2a\205 1b\205   2a\205 1a\205 1b\205 2c\205 2d\205   2d\205 1a\205 2c\205 2a\205 R.Šaltkauskienė 1b\205 2c\205 2d\205 2a\205 1a\205    
1e 17 S.Šeirienė Anglų k. 1e\202 3B2a
\202
3B2b\
202
2e\202 4B2
\202
  3B2a
\202
3B2a\
202
2e\202 1e\202 3B2b\
202
4KlM\
202
  S.Šeirienė 3B2b\
202
2e\202 4B2\
202
4B2\
202
3B2b\
202
  3B2a\
202
1e\202 2e\202 4B2
\202
3KlMa
\202
3KlMb
\202
 
2b 18 I.Urbonienė Anglų k. 4B2a
\106
4B2a
\106
3B2\
106
3B2\
106
4B2b\
106
4KlMb
\106
  3B2
\106
2b\106 2b\106 4B2a\
106
  I.Urbonienė 4B2b\
106
4B2a\
106
2b\106 3KlM\
106
  3B2
\106
4KlMa
\106
4B2b
\106
4B2b
\106
2b\106  
4b 19 J.Žutienė Anglų k. 4B1
\S3
4B1
\S3
  3B1\S3 3B1\S3 4B2\
S3
2f\S3                                 4B1\
S3
      J.Žutienė     2f\S3 2f\S3 4B2
\S3
4B1\
S3
4KlM\
S3
3B1\S3   3B1\S3   2f\S3 4B2\
S3
4B2\
S3
3KlM\S3        
  20 R.Čiutienė Rusų k. 2a\303 2b\304 2d\304 2c\304 1a\304   1a\304 1c\209 2d\304 1e\304 4A\304 2b\304 2a\304 1d\304 1b\304 2f\304 R.Čiutienė 4A\304 4A\304 1b\305 1c\209 2f\209   1e\304 2c\304 1d\304  
  21 L.Krigelienė Rusų k. 2d\303   2d\203   L.Krigelienė    
1c 22 L.Novakienė Rusų k. 2a\308 2b\402 2e\402 2c\402 1a\402   1a\S3 1c\S3 2e\309 1e\S3 3A\S3   2b\301 2a\301 1d\301 1b\301 3A\301 2f\301 L.Novakienė 1b\202 1c\202 2f\405   1e\309 2c\309 1d\309 3A\309  
  23 L.Končiuvienė Vokiečių k.       3A\308 2de\308 3A\406 1ae\
406
4A\406   3A\302 1ae\302   2de\202                             L.Končiuvienė 4A\106 4A\106                                  
  24 A.Jasinskaitė Matematika 1\307 3A\307 3A\307 4A\307 4A\307   2\307 2\307 3A\307 4A\307 1\307   A.Jasinskaitė 2\307 2\307 4A\307 4A\307 3A\307 3A\307   2\307 4A\307 3M\307 1\307 1\307 4M\307  
3e 25 A.Jonuškytė Matematika 1\306 3A\306 3A\306 4A\306 4A\306   2\306 2\306 3A\306 4A\306 1\306   A.Jonuškytė 2\306 2\306 4A\306 4A\306 3A\306 3A\306   2\306 4A\306 3M\306 1\306 1\306 4M\306  
  26 A. Matutienė Matematika 1\201 3B\201 3B\201 4A\201 4A\201   2\403 2\403 3RM\
403
4A\403 1\403   A. Matutienė 2\201 2\201 4A\304 4A\304 3B\407   2\403 4A\403 3PM\403 1\403 1\403 4M\403  
2e 27 L.Petrauskienė Matematika 1\403 3A\403 3A\403 4A\403 4A\403   2\305 2\305 3A\303 4A\305 1\304     L.Petrauskienė 2\403 2\403 4A\403 4A\403 3A\403 3A\403   2\404 4A\404 3M\404 1\404 1\404 4M\404  
3d 28 R.Vaitkutė Matematika 3A\301 3A\301 4A\301 4A\301   2\301 2\301 3A\301 4A\301   R.Vaitkutė 2\301 2\301 4A\301 4A\301 3A\301 3A\301   2\301 4A\301 3M\301 4M\301  
1b 29 S.Vaišvilienė Matematika 1\401 3A\401 3A\401 4A\401 4A\401   2\401 2\401 3A\401 4A\401 1\401     S.Vaišvilienė 2\401 2\401 4A\401 4A\401 3A\401 3A\401   2\401 4A\401 3M\401 1\401 1\401 4M\401  
  30 J.Vindašius Matematika 1\304 3A\304 3A\304 4B\305           2\406 2\406 3A\201 4RM\
406
    1\301                       J.Vindašius 2\309 2\309   4B\408 3A\201 3A\201       2\308 4B\308 3M\308 1\308 1\308          
  31 R.Miniotas Inform. techn. 4A\210 2e\210 2f\210 1c\210 2a\210 4M\
210
  3A\210   1d\210 1a\210 1b\210 3A\210 4B\210 2d\210 R.Miniotas       1e\210 4A\210 2c\210 2b\210 3B\210 3M\210  
4c 32 S.Mackevičienė Inform. techn.     2e\\302 2f\302 1c\302 2a\302 2abP
\302
            4A\302 4B\302 4M\302 3A\302 3M\302 1d\302 1a\302 1b\302 3B\302     2dfP\
302
    S.Mackevičienė                     1e\302 4A\302 2c\302 2b\302 2ecP\
302
2d\302 3A\302    
  33 V.Plonienė Fizika   4A\407 2c\407 2f\407 1a\407 3A\407   4A\407 4A\407 3A\407 3A\407 1e\407 2d\407 V.Plonienė 1e\407 3M\407 4UM\
407
1a\407 2d\407 3A\407 2c\407 2f\407 4TM\
407
 
  34 R.Puplauskienė Fizika 4A\407 4A\407 1c\407 2a\407   1d\407       4B\303       2b\306 4B\306       1b\403 2e\403 3B\403   2a\403 1c\403   4UM\
403
4TM\
403
R.Puplauskienė                   4A\402 3B\402 1b\402 2b\402 2e\402 1d\402        
  35 A.Čekytė Chemija 2c\408 2d\408 2f\408 2e\408   4B\402   A.Čekytė   2e\405 2c\408 2f\408 2d\408 4B\402  
4e 36 A.Daubarienė Chemija   1c\408   4B\401 4B\401 3A\408 3A\408 2b\402 1e\402 A.Daubarienė 1e\408 2b\408 1b\408 2a\408 3M\408 1c\408 1b\408 2a\406 3A\406  
  37 J.Gulbinienė Chemija   4A\408 1d\408   4A\408 4A\408 3B\401 1a\408 4UM\
408
1d\408 J.Gulbinienė   1a\408 4EM\
408
3B\408  
  38 L.Vičiulienė Biologija   4B\405 2d\406 4B\406 4A\406 3B\406 4EM\
406
1a\406 1e\406 1d\406 3A\406 3A\406 3M\406 L.Vičiulienė 4A\406 4A\406 1d\406 1a\406 1e\406 3G\406   4G\406 3A\406 3B\406  
  39 A.Vilkas Biologija   4B\201 4A\201 4A\201 3A\201 3G\201 4G\201 1c\201 1b\201 3B\201 2c\201 3A\201 4B\201 2e\201 A.Vilkas 2b\201 1c\201 4EM\
201
3B\201 2f\201 4A\201 3A\201 2a\201 1b\201 3M\201  
2f 40 S.Lazdauskienė Geografija 3B1
\308
1d\308 3B2\
403
4B1\
403
  3B2\308 2a\308 1d\304 2f\308 4B1\
404
  3B1\
307
2b\306 S.Lazdauskienė 4B2\M3 4B2\M3                                  
2d 41 D.Stasys Geografija           3A\308 2c\308   3A\308         1c\308 1a\308   4M\308 4A\308 3A\308 2d\308 1e\308   1c\308   1b\308     D.Stasys 4A\308 4A\308 2e\308 1e\308 1c\308 1b\308 1a\308                        
2c 42 I.Tiškienė Istorija, piliet. p. 4A305 4A305 1b\305   2b\305 3A\305 4B\305         1b\305   1e\305 1b\305 2c\305 4B\305   3A\305 2b\305 2c\305 1d\305 2b\305 4ŠM\
305
3ŠM\
305
  3LlM\
305
I.Tiškienė 3B\305 1d\305   2c\305 1c\305 4A305 3A\305   4LlM\
305
1d\305 1c\305 1c\305                                                              
2a 43 R. Meldaikienė Istorija,ek. ir v., piliet. p.
3B\301 3a\303 4ŠM
\303
4B\303 3ŠM
\303
3B\303 1c\303 2a\303 1d\303 2e\303 4LlM\
303
  4A\303 4A\303 2a\303 1e\303 4B\303 3LlM\
303
3E\303 R. Meldaikienė 3a\303 1a\303 2a\303 1b\303 4A\303 3a\303 4E\303  
3a 44 S.Paulauskienė Istorija, piliet. p. 3A1
\203
1a\203 1e\203 2f\203 4A\203 4ŠM
\203
3ŠM2
\203
3A1\
203
1a\203 2d\203 3A2\
203
3LlM\
203
2f\203 2e\203 2e\203 S.Paulauskienė 3A2\
203
1e\203 1e\203 4A\203 2f\203 3A2\
203
  3A1\
203
2d\203 1a\203 4A\203 4LlM\
203
2d\203 3ŠM1\
203
 
  45 J.Pivariūnienė Psichologija                                           3Ps\403           J.Pivariūnienė                   4Ps\
303
                 
  46 R.Milėška Dailė, braižyba, fotografija, technologijos 1c\M3 1a\M3 2c\M3 2b\M3 3FB
\M3
3FB
\M3
  1b\M3 4B\M3 4B\M3 3B\M3 3B\M3 1e\M3 1d\M3 2d\M3 2d\M3 4FB\
M3
4FB\
M3
R.Milėška     2a\M3 2a\M3 3DB\
M3
3DB\
M3
4DB\
M3
4DB\
M3
 
  47 A.Milėškienė Dailė, technologij. 2d\M1 3A\M1 3A\M1   1e\M1 2eT\
M1
2eT\
M1
2a\M1   2c\M1 2f\1 2dT\M1 2dT\M1 1d\M1 4A\M1 4A\M1   A.Milėškienė 1a\M1 1c\M1 2e\M1   1b\M1 2b\M1 2fT\M1 3A\M1 4A\M1 4B\M1 4B\M1  
  48 S. Norvaišienė Technologijos   1c\M5 1a\M5   2c\M5 2b\M5 3TuB
\M5
3TuB
\M5
        1b\M5 2e\M5 2e\M5       1e\M5 1d\M5               S. Norvaišienė                       2a\M5 2a\M5 2fT\M5     4Tu\
M5
4Tu\
M5
 
  49 N.Dapšienė Muzika    1e\M6 2b\M6     1a\M6 3B2
\M6
3B1
\M6
                        2e\M6 2f\M6   2c\M6 4B\M6     N.Dapšienė       1d\M6   1c\M6 1b\M6       2a\M6   2d\M6 3B1\
M6
3B2\
M6
  4B\M6    
  50 R.Akučkaitė Kūno k., tinkl. 2f 2e 4TB1 2d 4TB2 3TB2 1e 1d 2c 2f 3TB2 2a   R.Akučkaitė 3TB1 2d 2a 2c     4TB2 1d 2e 4TB1 3TB1 1e    
  51 R.Beišinas Kūno k., krepš. 1b 2f 2e 1a 1c 4Kk 4Kr 1e 1d 2f 2b 4Kk   1c 1a 2b 1b 3Kr 4Kr R.Beišinas   1d 2e 3Kr 1e  
  52 A.Mika Kūno k., tinkl. 3TB1a 1b     1a 1c 2d       3TB2a   2c   2b 4TB1a       1c 1a 2b 1b 4TB1b 2a 3TB1b 4TB2a A.Mika     2d 2a     2c 4TB2b 3TB2b                    
  53 R.Langė Šokis, sport. šokis              3ŠB1 3ŠB1 3SpšB1a           3SpšB1b 4SpšB 3ŠB2                 3SpšB2a 4SpšB R.Langė                           3SpšB
2b
3ŠB2   4ŠB 4ŠB  
         
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif