Jaunieji geografai iš Baltijos šalių olimpiados parvežė 6 medalius

Absoliutų auksą iškovojo Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija mokinys Simas Kontrimas (mokytojas Dainius Stasys).

Puikiai pasirodė ir kiti komandos nariai: Pranciškonų gimnazijos mokinys Edgaras Zaboras (mokytojas Vilius Adomaitis) parsivežė sidabro medalį, o bronzą pelnė Marius Danilevičius iš Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija (mokytoja Judita Leišytė), KTU gimnazija mokiniai Dovydas Vasiliauskas ir Elijus Gaidelionis (abiejų mokytoja Lina Butkutė) ir Julius Nikolajevas iš Vilnius Lyceum (mokytoja Jolita Milaknienė).

Komandinėje įskaitoje Lietuva užėmė pirmąją vietą.

Komandai vadovavo: Gargždų „Minijos“ progimnazija mokytoja ekspertė, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos (LGMA) olimpiadų organizavimo komiteto pirmininkė Angelė Pakamorienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyriaus metodininkė Dina Voronina, LGMA prezidentas Rytas Šalna.

Mokytojų stažuotė „Metodai, būdai, padedantys siekti ugdymo kokybės“ Utenos „Saulės“, Dauniškio bei Adolfo Šapokos gimnazijose
Gilintasi į šias sritis:
1. pagalba mokiniui tęsiant mokymą(si) pagal aukštesnę ugdymo programą;
2. mokinių galimybės ugdytis dalyvaujant įvairiuose gimnazijos vykdomuose bendradarbiavimo projektuose;
3. bendruomenės susitarimai dėl saugios aplinkos kūrimo ir mokinio sąmoningumo mokymuisi ugdymo;
4. nuo pagalbos mokiniui iki projektinių veiklų.
 

Dainius Stasys – Metų mokytojas

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos geografijos mokytojui ekspertui Dainiui Stasiui suteikė Metų mokytojo vardą bei premiją, kuri skiriama už reikšmingiausius pedagogikos srities darbus, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškų ir pilietinių vertybių ugdymą.

Nuotraukoje mokytojas Dainius Stasys su III a klasės gimnazistu Simu Kontrimu, daugelio respublikinių ir tarptautinių olimpiadų, konkursų laimėtoju.