Mokytojai

 

Gimnazijoje dirba 51 mokytojas:

7  mokytojai ekspertai,

31 mokytojas metodininkas,

13 vyresniųjų mokytojų,

socialinis pedagogas – metodininkas,

psichologas.

 

Mokytojai – vadovėlių, metodinių leidinių, mokomųjų filmų, kompiuterinių programų autoriai, mokslinių leidinių redaktoriai, recenzentai, regioninių, respublikinių švietimo ir kultūros renginių iniciatoriai, organizatoriai.

 

Mokytojai, jų dėstomi dalykai, kvalifikacinė kategorija

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

1. Albina Jasinskaitė Matematikos mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė
2. Audronė Matutienė Matematikos mokytoja metodininkė
3. Asta Jonuškytė Matematikos mokytoja metodininkė
4. Romualda Vaitkutė Matematikos mokytoja metodininkė
5. Jonas Vindašius Matematikos vyr. mokytojas
6. Sandra Vaišvilienė Matematikos vyr. mokytoja, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
7. Laima Petrauskienė Matematikos mokytoja metodininkė
8. Sigutė Mackevičienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
9. Raimundas Miniotas Informacinių technologijų mokytojas metodininkas
Gamtos mokslų metodinė grupė
1. Vitalija Plonienė Fizikos mokytoja metodininkė
2. Rasa Puplauskienė Fizikos vyr. mokytoja
3. Lina Vičiulienė Biologijos mokytoja metodininkė
4. Algirdas Vilkas Biologijos mokytojas ekspertas
5. Justina Gulbinienė Chemijos mokytoja metodininkė
6. Aistė Daubarienė Chemijos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
7. Audronė Čekytė Chemijos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos metodinė grupė

1. Sonata Maigaitė Lietuvių k. ir literatūros vyr. mokytoja
2. Dalia Pranciulienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
3. Laima Skabickienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja ekspertė
4. Ona Kelpšienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja ekspertė, lotynų k. vyr. mokytoja, metodinės grupės pirmininkė
5. Violeta Irniūtė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
6. Janina Palenskienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
7. Rosita Giniotienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
8. Virginija Aurylaitė Lietuvių k. ir literatūros vyr. mokytoja

Saviraiškos ugdymo metodinė grupė

1. Asta Milėškienė Dailės mokytoja ekspertė, technologijų mokytoja metodininkė
2. Laimonas Terasius Muzikos mokytojas metodininkas
3. Romualdas Beišinas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
4. Rasa Akučkaitė Kūno kultūros mokytoja metodininkė
5. Algirdas Mika Kūno kultūros mokytojas metodininkas
6. Natalija Dapšienė Muzikos mokytoja metodininkė
7. Raimondas Milėška Dailės, technologijų mokytojas metodininkas, metodinės grupės pirmininkas
8. Rasa Langė  choreografijos mokytoja

Užsienio kalbų metodinė grupė

1. Jolanta Žutienė Anglų k. vyr. mokytoja
2. Renata Šaltkauskienė Anglų k. mokytoja metodininkė
3. Loreta Giniotienė Anglų k. mokytoja metodininkė
4. Vaida Petkevičienė Anglų k. mokytoja metodininkė
5. Rita Meškienė Anglų k. mokytoja metodininkė
6. Ramutė Čepauskaitė Anglų k. vyr. mokytoja
7. Simona Šeirienė Anglų k. vyr. mokytoja
8. Irena Urbonienė Anglų k. mokytoja metodininkė
9. Neringa Savičienė Anglų k. vyr. mokytoja
10. Daiva Goštautienė Anglų k. mokytoja metodininkė
11. Loreta Končiuvienė Vokiečių k. mokytoja metodininkė
12. Laima Novakienė Rusų k. mokytoja metodininkė
13. Ramutė Čiutienė Rusų k. mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
14. Lena Krigelienė Rusų k. mokytoja metodininkė
15. Gražina Opulskienė Esperanto k. mokytoja metodininkė

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinė grupė

1. Dainius Stasys Geografijos mokytojas ekspertas
2. Silva Paulauskienė Istorijos mokytoja ekspertė
3. Simona Lazdauskienė Geografijos vyr. mokytoja
4. Rima Meldaikienė Istorijos mokytoja metodininkė
5. Rima Kesminienė Teatro mokytoja, etikos vyr. mokytoja
6. Irena Tiškienė Istorijos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
7. Sigrida Norvaišienė Tikybos mokytoja metodininkė
8. Jūratė Pivariūnienė Psichologijos mokytoja, etikos vyr. mokytoja
9. Gitana Svirskienė Socialinė pedagogė metodininkė

Klasių kuratorių metodinė grupė

1. Gitana Svirskienė 1a klasės kuratorė
2. Sandra Vaišvilienė 2b klasės kuratorė
3. Laima Novakienė 1c klasės kuratorė
4. Neringa Savičienė 1d klasės kuratorė
5. Simona Šeirienė 1e klasės kuratorė
6. Rima Meldaikienė 2a klasės kuratorė
7. Irena Urbonienė 2b klasės kuratorė
8. Irena Tiškienė 2c klasės kuratorė
9. Dainius Stasys 2d klasės kuratorius
10. Laima Petrauskienė 2e klasės kuratorė
11. Simona Lazdauskienė 2f klasės kuratorė, metodinės grupės pirmininkė
12. Silva Paulauskienė 3a klasės kuratorė
13. Rosita Giniotienė 3b klasės kuratorė
14. Violeta Irniūtė 3c klasės kuratorė
15 Romualda Vaitkutė 3d klasės kuratorė
16 Asta Jonuškytė 3e klasės kuratorė
17. Dalia Pranciulienė 3f klasės kuratorė
18. Sonata Maigaitė 4a klasės kuratorė
19. Jolanta Žutienė 4b klasės kuratorė
20. Sigutė Mackevičienė 4c klasės kuratorė
21. Rita Meškienė 4d klasės kuratorė
22. Aistė Daubarienė 4e klasės kuratorė
23. Daiva Goštautienė 4f klasės kuratorė