Mokytojai

 

Gimnazijoje dirba 51 mokytojas:

6  mokytojai ekspertai,

31 mokytojas metodininkas,

14 vyresniųjų mokytojų,

socialinis pedagogas – metodininkas,

psichologas.

 

Mokytojai – vadovėlių, metodinių leidinių, mokomųjų filmų, kompiuterinių programų autoriai, mokslinių leidinių redaktoriai, recenzentai, regioninių, respublikinių švietimo ir kultūros renginių iniciatoriai, organizatoriai.

 

Mokytojai, jų dėstomi dalykai, kvalifikacinė kategorija

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

1. Albina Jasinskaitė Matematikos mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė
2. Audronė Matutienė Matematikos mokytoja metodininkė
3. Asta Jonuškytė Matematikos mokytoja metodininkė
4. Romualda Vaitkutė Matematikos mokytoja metodininkė
5. Jonas Vindašius Matematikos vyr. mokytojas
6. Sandra Vaišvilienė Matematikos vyr. mokytoja, informacinių technologijų mokytoja metodininkė
7. Laima Petrauskienė Matematikos mokytoja metodininkė
8. Sigutė Mackevičienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
9. Raimundas Miniotas Informacinių technologijų mokytojas metodininkas
Gamtos mokslų metodinė grupė
1. Vitalija Plonienė Fizikos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
2. Rasa Puplauskienė Fizikos vyr. mokytoja
3. Rimanta Petrulis Fizikos vyr mokytojas
4. Lina Vičiulienė Biologijos mokytoja metodininkė
5. Algirdas Vilkas Biologijos mokytojas ekspertas
6. Justina Gulbinienė Chemijos mokytoja metodininkė
7. Aistė Daubarienė Chemijos vyr. mokytoja
8. Audronė Čekytė Chemijos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos metodinė grupė

1. Sonata Maigaitė Lietuvių k. ir literatūros vyr. mokytoja
2. Dalia Pranciulienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
3. Laima Skabickienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja ekspertė
4. Ona Kelpšienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja ekspertė, lotynų k. vyr. mokytoja, metodinės grupės pirmininkė
5. Violeta Irniūtė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
6. Janina Palenskienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
7. Rosita Giniotienė Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
8. Virginija Aurylaitė Lietuvių k. ir literatūros vyr. mokytoja

Saviraiškos ugdymo metodinė grupė

1. Asta Milėškienė Dailės mokytoja ekspertė, technologijų mokytoja metodininkė
2. Laimonas Terasius Muzikos mokytojas metodininkas
3. Romualdas Beišinas Kūno kultūros mokytojas metodininkas
4. Rasa Akučkaitė Kūno kultūros mokytoja metodininkė
5. Algirdas Mika Kūno kultūros mokytojas metodininkas
6. Natalija Dapšienė Muzikos mokytoja metodininkė
7. Raimondas Milėška Dailės, technologijų mokytojas metodininkas, metodinės grupės pirmininkas
8. Rasa Langė  choreografijos mokytoja

Užsienio kalbų metodinė grupė

1. Jolanta Žutienė Anglų k. vyr. mokytoja
2. Renata Šaltkauskienė Anglų k. mokytoja metodininkė
3. Loreta Giniotienė Anglų k. mokytoja metodininkė
4. Vaida Petkevičienė Anglų k. mokytoja metodininkė
5. Rita Meškienė Anglų k. mokytoja metodininkė
6. Ramutė Čepauskaitė Anglų k. vyr. mokytoja
7. Simona Šeirienė Anglų k. vyr. mokytoja
8. Irena Urbonienė Anglų k. mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
9. Neringa Savičienė Anglų k. vyr. mokytoja
10. Daiva Goštautienė Anglų k. mokytoja metodininkė
11. Loreta Končiuvienė Vokiečių k. mokytoja metodininkė
12. Laima Novakienė Rusų k. mokytoja metodininkė
13. Ramutė Čiutienė Rusų k. mokytoja metodininkė
14. Lena Krigelienė Rusų k. mokytoja metodininkė
15. Gražina Opulskienė Esperanto k. mokytoja metodininkė

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinė grupė

1. Dainius Stasys Geografijos mokytojas metodininkas
2. Silva Paulauskienė Istorijos mokytoja ekspertė
3. Simona Lazdauskienė Geografijos vyr. mokytoja
4. Rima Meldaikienė Istorijos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė
5. Vaida Košinskienė Istorijos vyr. mokytoja
6. Rima Kesminienė Teatro mokytoja, etikos vyr. mokytoja
7. Irena Tiškienė Istorijos mokytoja metodininkė
8. Sigrida Norvaišienė Tikybos mokytoja metodininkė
9. Jūratė Pivariūnienė Psichologijos mokytoja, etikos vyr. mokytoja
10. Gitana Svirskienė Socialinė pedagogė metodininkė

Klasių kuratorių metodinė grupė

1. Rima Meldaikienė 1a klasės kuratorė
2. Irena Urbonienė 1b klasės kuratorė
3. Irena Tiškienė 1c klasės kuratorė
4. Dainius Stasys 1d klasės kuratorius
5. Laima Petrauskienė 1e klasės kuratorė
6. Simona Lazdauskienė 1f klasės kuratorė
7. Silva Paulauskienė 2a klasės kuratorė
8. Rosita Giniotienė 2b klasės kuratorė
9. Rimantas Petrulis 2c klasės kuratorius
10. Romualda Vaitkutė 2d klasės kuratorė
11. Asta Jonuškytė 2e klasės kuratorė
12. Dalia Pranciulienė 2f klasės kuratorė
13. Violeta Irniūtė 2g klasės kuratorė
14. Sonata Maigaitė 3a klasės kuratorė
15. Jolanta Žutienė 3b klasės kuratorė
16. Vaida Košinskienė 3c klasės kuratorė
17. Rita Meškienė 3d klasės kuratorė
18. Aistė Daubarienė 3e klasės kuratorė, metodinės grupės pirmininkė
19. Daiva Goštautienė 3f klasės kuratorė
20. Sigutė Mackevičienė 4a klasės kuratorė
21. Vitalija Plonienė 4b klasės kuratorė
22. Asta Milėškienė 4c klasės kuratorė
23. Ramutė Čiutienė 4d klasės kuratorė
24. Simona Šeirienė 4e klasės kuratorė
25. Rasa Puplauskienė 4f klasės kuratorė