Gimnazijos metodinė taryba

2017-2018 m. m. Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojų metodinė taryba

 

Albina Jasinskaitė – matematikos mokytoja ekspertė, tiksliųjų mokslų metodinės grupės ir metodinės tarybos pirmininkė;

 

Ona Kelpšienė – lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė;

 

Vitalija Plonienė – fizikos mokytoja metodininkė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;

 

Irena Urbonienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;

 

Rima Meldaikienė – istorijos mokytoja metodininkė, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;

 

Raimondas Milėška – dailės ir technologijų mokytojas metodininkas, saviraiškos mokslų metodinės grupės pirmininkas;

 

Aistė Daubarienė – chemijos vyresnioji mokytoja, klasių kuratorių metodinės grupės pirmininkė;

 

Janina Palenskienė – metodinės tarybos veiklos koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.