Džiaugiamės, sveikiname

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės  diplomu apdovanoti nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso laimėtojai:

Povilas Dapšys (I d kl.), surinkęs 40 taškų, geriausiai atlikęs užduotis iš visų gimnazijos pirmokų;
Simas Kontrimas (II a kl.) – 45, geriausiai atlikęs užduotis iš visų gimnazijos antrokų.
Maksimaliai  buvo galima surinkti 51 tašką.

Mokyklinė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

Olimpiadoje dalyvavo dešimt 1-2 klasių mokinių, septyni trečiokai ir ketvirtokai. Žemesniųjų klasių grupėje geriausiai sekėsi Monikai Kleinauskaitei iš 2 b kl. (mokyt. Rosita Giniotienė); II vieta atiteko 2 a kl. mokinei Laurai Pudžiuvytei (mokyt. Laima Skabickienė); III vietos laimėtojas – taip pat antrokas – Valdas Ginkus, 2 e (mokyt. Sonata Maigaitė). Aukštesniųjų klasių grupėje nugalėtoja tapo Viltė Radavičiūtė iš 3 e kl., puse taško nuo jos atsiliko 4 d kl. mokinė Evelina Kriaučiūnaitė (abiejų mokytoja Ona Kelpšienė); III vieta atiteko Martai Šlaustaitei iš 4 e kl. (mokyt. Dalia Pranciulienė). Šie mokiniai sausio 25 d. atstovaus mūsų gimnazijai rajone. Linkime jiems ryžto rengiantis ir sėkmės dalyvaujant. (Mokyt. O. Kelpšienė)
Sveikiname laimėtojus ir nuoširdžiai dėkojame jų Mokytojoms…

 

Sveikiname

Sveikiname rajoninės informatikos olimpiados laimėtojus, IVc kl. mokinius: Denį Tarasonį – 3 vieta, Mintautą Žilinską – 4 vieta. Ačiū informacinių technologijų mokytojai Sigutei Mackevičienei.

********

Sveikiname Nadeždą Šimkutę (4 d kl.) ir Gabrielę Lukauskaitę (3 a kl.), kurios gruodžio 8 d. atstovavo Mažeikių rajonui ir mūsų gimnazijai Lietuvos vokiškų dainų festivalyje 2017 Vilniuje ir buvo pripažintos laureatėmis. Nuoširdžiai dėkojame vokiečių kalbos mokytojai Loretai Končiuvienei.

********
Sveikiname Eriką Erlickaitę, II a kl. mokinę, rajoniniame rusų kalbos dailyraščio konkurse laimėjusią I vietą. Dėkojame rusų kalbos mokytojai Laimai Novakienei.

Tarptautinis lotynų kalbos konkursas ELEX Vestibulum

Šiandien, gruodžio 4 d., šešios mūsų mokyklos trečiokės (L. Čiuldytė, A. Mažeikaitė, G. Jarošiūnaitė, V. Radavičiūtė, D. Rusteikaitė, V. Vičiulytė) pirmąkart gimnazijai atstovavo Tarptautiniame lotynų kalbos konkurse ELEX Vestibulum. Tarptautinei klasikų asociacijai priklauso 26 šalys. Šio konkurso metu visų šalių mokiniai, besimokantys lotynų kalbos, atlieka tas pačias užduotis. Šiemet reikėjo nagrinėti Trojos mitą ir atsakyti į gramatikos, kalbos ir Antikos kultūros klausimus.