Individualūs pokalbiai su būsimaisiais gimnazistais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais)

Liepos 1, 2, 3, 4 dienomis gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė susitiks individualiems pokalbiams su būsimaisiais pirmokais ir su naujai atvykusiais mokiniais į antras, trečias ir ketvirtas klases:

 

10.00 – 12.00 val.

14.00 – 16.00 val.

 

Rugpjūčio 19, 20, 21 dienomis individualūs pokalbiai vyks:

10.00 – 12.00 val.

15.00 – 16.00 val.

Mokytojų stažuotė „Metodai, būdai, padedantys siekti ugdymo kokybės“ Utenos „Saulės“, Dauniškio bei Adolfo Šapokos gimnazijose
Gilintasi į šias sritis:
1. pagalba mokiniui tęsiant mokymą(si) pagal aukštesnę ugdymo programą;
2. mokinių galimybės ugdytis dalyvaujant įvairiuose gimnazijos vykdomuose bendradarbiavimo projektuose;
3. bendruomenės susitarimai dėl saugios aplinkos kūrimo ir mokinio sąmoningumo mokymuisi ugdymo;
4. nuo pagalbos mokiniui iki projektinių veiklų.
 

Jau trečioji vasaros archeologijos stovykla

17 Lietuvos istorijai ir archeologijai neabejingų gimnazistų bei jų istorijos mokytojos Silva Paulauskienė ir Irena Tiškienė, įsikūrė Dubingos kaimo turizmo sodyboje ir savaitę laiko atliks archeologinius tyrinėjimus Dubingių piliavietėje.
Stovyklos vadovai – archeologas Ramūnas Šmigelskas ir VU docentas bei Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius Juozapas Blažiūnas