Džiaugiamės, sveikiname

Žemaitijos tautodailininko skulptoriaus Stanislovo Riaubos regioninio konkurso laimėtojus:
Dovydą Munių (IV e kl.), laimėjusį I vietą ir tapusį konkurso laureatu bei piniginės premijos laimėtoju.
Eriką Erlickaitę (III a kl.), kuri apdovanota konkurso rėmėjų dovanomis ir diplomu.
Dėkojame dailės mokytojai ekspertei Astai Milėškienei.