Džiaugiamės, sveikiname

Lukreciją Ramanauskaitę (III a kl.), respublikinėje prof. A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiadoje 2019 laimėjusią I vietą. Piešimo užduotį reikėjo atlikti pagal žodinį aprašymą. Olimpiadoje dalyvavo daugiau nei 90 Lietuvos moksleivių. Puikiai gimnazijai atstovavo ir Jotautė Vasiliauskaitė (II c kl.).

Dėkojame dailės mokytojai Astai Milėškienei, paruošusią mokines olimpiadai.