Džiaugiamės rajono meninio skaitymo konkurso laimėtojais

Ugnę Pušinskytę (III a kl.) – I v., skaitė Kazio Borutos romano „Baltaragio malūnas“ ištrauką, ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Laima Skabickienė;
Andrių Uldukį (IV e kl.) – I v., skaitė Antano Škėmos „Nakties tyla“ ištrauką, ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ona Kelpšienė.
Ačiū gimnazistams ir Mokytojoms.
Nuoširdžiai dėkojame gimnazistams, puikiai atstovavusiems gimnazijai rajono meninio skaitymo konkurse:
Emilijai Mikutaitei, III f kl., ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Dalia Pranciulienė; Algimantui Kozlovui, III d kl., ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Virginija Aurylaitė;
Ir mokiniams, dalyvavusiems literatūrinėje kompozicijoje „Atminties medis“ pagal Vygandą Račkaitį ir Mildą Telksnytę:
Agnei Muravjovaitei, II a kl., Lukrecijai Vaitelytei, II b kl., Algimantui Kozlovui, III d kl., Godai Kaupytei, III a kl., Aurimui Vaičiui, II b kl., Gabrielei Vaičiulytei, III d kl., Emilijai Mikutaitei, III f kl., Dominykai Petravičiūtei I b kl.– teatro būrelio mokytoja, režisierė Daiva Gedvilienė.
Nuoširdžiai dėkojame Mokytojams.