Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse, kurio klausimai buvo nukreipti į mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose, dalyvavo 39 gimnazijos pirmokai ir antrokai. Tarp gimnazijos pirmokų nepralenkiama buvo Viltė Miliauskaitė, tarp gimnazijos antrokų daugiausiai taškų surinko Povilas Dapšys ir Mantas Navickas. Antrokė Auksė Vaitkutė nuo Povilo ir Manto atsiliko tik per vieną tašką.