Biologijos krypties studijomis besidomintys gimnazistai lankėsi VU Proteomikos centro laboratorijoje. Vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Jonas Cicėnas supažindino su naujausias proteomikos srities tyrimais bei šios srities studijų galimybėmis. VU Zoologijos muziejuje gimnazistai buvo konsultuojami biologijos mokytojų A. Vilko ir L. Vičiulienės, įtvirtino pamokose įgytas žinias ir atlieka praktines gyvūnų klasifikavimo užduotis.