Valstybinių brandos egzaminų šimtukininkai

Istorija

Kajus Šarpnickas 4c klasė, mokytoja Silva Paulauskienė

Geografija

Kajus Šarpnickas 4c klasė, mokytojas Dainius Stasys

Informacinės technologijos

Justas Glodenis, 4b klasė, mokytoja Mackevičienė Sigutė
Denis Tarasonis, 4c klasė, mokytoja Mackevičienė Sigutė
Mintautas Žilinskas, 4c klasė, mokytoja Mackevičienė Sigutė

Matematika

Vytas Kereišis, 4d klasė, mokytoja Jasinskaitė Albina

Užsienio kalba (anglų)

Vaiva Jonaitytė, 4d klasė, mokytoja Petkevičienė Vaida
Gerinta Laniauskaitė, 4c klasė, mokytoja Giniotienė Loreta
Justas Adomas Lukoševičius, 4c klasė, mokytoja Giniotienė Loreta
Neda Mikalauskaitė, 4d klasė, mokytoja Petkevičienė Vaida
Kajus Šarpnickas, 4c klasė, mokytoja Šaltkauskienė Renata
Marta Šlaustaitė, 4e klasė, mokytoja Šeirienė Simona
Fausta Šukytė, 4d klasė, 4c klasė, mokytoja Šaltkauskienė Renata
Denis Tarasonis, 4c klasė, mokytoja Šaltkauskienė Renata
Mintautas Žilinskas, 4c klasė, mokytoja Šaltkauskienė Renata

Užsienio kalba (rusų)
Vitalijus Bergaudas, 4b klasė, mokytoja Novakienė Laima
Vadim Simonenko, 4e klasė

Užsienio kalba (vokiečių)
Nadežda Šimkutė 4d klasė, mokytoja Končiuvienė Loreta